Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Starosedlský Hrádek

Na této stránce naleznete profil zadavatele Starosedlský Hrádek.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Starosedlský Hrádek 51
PSČ:
262 72
Obec:
Starosedlský Hrádek
IČ:
00662976
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/starosedlsky-hradek/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P16V20160709 Splašková kanalizace a ČOV Starosedlský Hrádek Užší řízení 11.7.2016 7:35:00 14.9.2016 14:00:00 Detail
P17V10102017 Kanalizační přípojky Starosedlský Hrádek, stoka AC Zakázka malého rozsahu 10.10.2017 10:28:00 13.9.2017 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění