Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Vrbovec

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Vrbovec.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Vrbovec 146
PSČ:
671 24
Obec:
Vrbovec
IČ:
00293831
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-vrbovec/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P14V00000002 Vrbovec - úpravna vody Zakázka malého rozsahu 26.9.2014 9:48:00 18.8.2014 14:00:00 Detail
P15V00000001 Obec Vrbovec - MÍSTNÍ KOMUNIKACE "U PANELÁKŮ" VRBOVEC Zakázka malého rozsahu 12.6.2015 13:20:00 4.5.2015 14:00:00 Detail
P15V00000002 ZŠ - výměna výplní otvorů Zakázka malého rozsahu 12.6.2015 13:30:00 10.4.2015 11:00:00 Detail
P16V00000001 Místní komunikace a chodníky v obci Vrbovec a Hnízdo Zjednodušené podlimitní řízení 23.9.2016 13:54:00 11.10.2016 13:00:00 Detail
P17V00000001 Stavební úpravy MŠ Vrbovec, Vrbovec 29 Zakázka malého rozsahu 27.6.2017 13:51:00 27.7.2017 13:51:00 Detail
P18V00000001 Dopravní automobil pro JSDH Vrbovec Zjednodušené podlimitní řízení 25.4.2018 13:14:00 25.5.2018 13:14:00 Detail
P19V20190001 VÝSTAVBA IS PRO RD VRBOVEC SEVEROZÁPAD Otevřené řízení 25.2.2019 14:30:00 28.3.2019 16:00:00 Detail
P19V20190002 Nákup malotraktoru pro komunální služby Zakázka malého rozsahu 29.4.2019 15:45:00 2.4.2019 15:45:00 Detail
P19V22019123 Smlouva o dílo_PAMÁTKOVÁ REKONSTRUKCE KAPLE V MÍSTĚ ZANIKLÉ OBCE JEČMENIŠTĚ Zakázka malého rozsahu 7.6.2019 14:11:00 7.7.2019 14:11:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Protokol o zveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele Jiný 30.7.2014 14:45:00 Detail
Smlouva o dílo č. 17/2014 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.7.2014 15:28:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2014 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.7.2014 16:08:00 Detail
Smlouva o dílo mezi: Obec Vrbovec a Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o. Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.8.2016 8:36:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obec Vrbovec a Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o. Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.11.2016 14:05:00 Detail
Dodatek č. 2 ke SOD mezi Obec Vrbovec a Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o. Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 12.1.2017 8:29:00 Detail
Výstavba hřbitovní zdi - výše skutečně uhrazené ceny - tabulka Jiný dokument 27.6.2017 14:03:00 Detail