Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Veselíčko

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Veselíčko.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Veselíčko 68
PSČ:
751 25
Obec:
Veselíčko
IČ:
00302198
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-veselicko/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.obec-veselicko.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P14V00000030 Výzva k podání nabídky - Revitalizace zeleně ve Veselíčku Zjednodušené podlimitní řízení 27.1.2014 17:07:00 19.2.2014 16:00:00 Detail
P14V00000035 Kompostárna Veselíčko - technika Zjednodušené podlimitní řízení 5.9.2014 17:26:00 22.9.2014 18:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Výzva k podání nabídky - revitalizace zeleně ve Veselíčku Písemná výzva v ZPR dle § 38/2 ZVZ 27.1.2014 16:36:00 Detail
Smlouva o dílo - Muzeum Záhoří Veselíčko Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 30.1.2014 16:40:00 Detail
Smlouva o dílo - Revitalizace zeleně ve Veselíčku Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 19.3.2014 16:19:00 Detail
Smlouva o dílo - Školka, dílna, klubovna - vzdělání, tvoření a hry pro děti Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.7.2014 8:00:00 Detail
Výzva k podání nabídky - "Kompostárna Veselíčko - technika" Písemná výzva v ZPR dle § 38/2 ZVZ 5.9.2014 17:18:00 Detail
Smlouva o dílo - Kompostárna Veselíčko - stavba Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 17.10.2014 11:29:00 Detail
Smlouva o dílo - Pořízení zametače pro obec Veselíčko Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 17.10.2014 11:30:00 Detail
Smlouva o dílo - Rekonstrukce zdi ve francouzské zahradě Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.1.2015 14:04:00 Detail
Smlouva o dílo - Komplexní rekonstrukce hygienického zařázení v Kulturním domě v Tupci Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.7.2015 18:01:00 Detail
Smlouva o dílo - Rekonstrukce místní komunikace Pastvisko Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 17.10.2016 15:00:00 Detail
Smlouva o dílo: Kultura pod novou střechou, 7. 9. 2017 Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.12.2017 9:59:00 Detail
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: Otevřené brány, 30. 10. 2017 Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.12.2017 10:02:00 Detail
Smlouva o dílo: Rekonstrukce cesty Za humnama, 17. 7. 2017 Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.12.2017 10:13:00 Detail
Smlouva o dílo: Otevřené brány Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.12.2017 12:18:00 Detail
Smlouva o dílo: Stavební úupravy garáží ve Veselíčku Smlouva ( podle § 219 zákona) 14.8.2018 14:42:00 Detail