Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Určice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Určice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
81/*
PSČ:
798 04
Obec:
Určice
IČ:
00288870
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-urcice/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.urcice.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
352151

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V20132800 Varovný protipovodňový systém pro obec Určice (MIS) Zjednodušené podlimitní řízení 23.8.2013 13:54:00 9.9.2013 11:00:00 Detail
P13V20130001 Rekonstrukce dešťové kanalizace v prostoru u místního hřbitova a autobusové točny v obci Určice Zakázka malého rozsahu 24.4.2014 13:50:00 11.2.2013 17:00:00 Detail
P14V20140001 Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích Zakázka malého rozsahu 4.11.2014 7:22:00 3.10.2014 9:00:00 Detail
P14V20140002 Určice, prodloužení kanalizace na p.č. 1990/1 Zakázka malého rozsahu 11.12.2014 9:28:00 29.10.2014 9:00:00 Detail
P15V02015040 Nabídka investičního úvěru obce Určice Zakázka malého rozsahu 15.5.2015 9:15:00 11.6.2015 15:00:00 Detail
P15V20150041 Rekontrukce kanalizace a komunikace v ulici Městečko v Určicích Zakázka malého rozsahu 22.12.2015 15:23:00 22.1.2016 15:23:00 Detail
P16V20160001 Nákup nákladního vozidla valník do 3,5 t - N1 Zakázka malého rozsahu 21.3.2016 15:41:00 18.4.2016 15:00:00 Detail
P16V20160002 Vypracování projektové dokumentace "Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice" Zakázka malého rozsahu 1.7.2016 13:51:00 1.8.2016 13:51:00 Detail
P17V20170001 Určice - rekonstrukce části rozvodu VO Zakázka malého rozsahu 3.5.2017 9:00:00 3.6.2017 9:00:00 Detail
P17V20170002 Demolice objektu Určice č.p. 79 Zakázka malého rozsahu 21.7.2017 11:57:00 21.8.2017 11:57:00 Detail
P17V12345678 Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice Užší řízení 20.9.2017 11:00:00 21.12.2017 12:00:00 Detail
P17V12344321 Sběrný dvůr Určice Zakázka malého rozsahu 27.9.2017 13:52:00 27.10.2017 13:52:00 Detail
P17V20170003 Nákup ojetého nákladního vozidla s nosičem kontejneru Zakázka malého rozsahu 29.11.2017 14:38:00 29.12.2017 14:38:00 Detail
P17V00000000 NOVOSTAVBA MŠ V AREÁLU ZŠ URČICE Zjednodušené podlimitní řízení 15.12.2017 14:36:00 5.1.2018 11:00:00 Detail
P17V20170004 III/37766,37762,37772,4332 Určice-průtah-projektová dokumentace Zakázka malého rozsahu 4.1.2018 7:19:00 4.2.2018 7:19:00 Detail
P18V20180001 “Obnova krytého schodiště ke kostelu sv. Jana Křtitele v Určicích“, na pozemku parc.č.13 v k.ú. Určice” Zakázka malého rozsahu 11.1.2018 11:30:00 26.1.2018 10:00:00 Detail
P18V20180002 Nákup hasičského dopravního automobilu v provedení základním Zakázka malého rozsahu 12.2.2018 13:23:00 12.3.2018 13:23:00 Detail
P18V20180003 Nákup hasičského dopravního automobilu v provedení základním Zakázka malého rozsahu 8.3.2018 9:51:00 19.3.2018 15:00:00 Detail
P18V20180004 Podpora domácího kompostování v obci Určice - kompostéry a kontejner na textil Zakázka malého rozsahu 4.5.2018 12:53:00 16.4.2018 13:00:00 Detail
P18V20180005 ZŠ Určice - bezbariérovost, modernizace odborných učeben - část B vybavení odborných učeben Zakázka malého rozsahu 4.5.2018 13:20:00 1.3.2018 10:00:00 Detail
P18V20180005 Úprava objektu č.p. 311 na sociální byty Zakázka malého rozsahu 14.5.2018 13:08:00 27.4.2018 12:00:00 Detail
P18V20180006 Podpora domácího kompostování v obci Určice - drtič dřevní hmoty Zakázka malého rozsahu 23.5.2018 12:58:00 16.4.2018 14:00:00 Detail
P18V20180007 Poskytnutí úvěru k dofinancování akce "Novostavba MŠ v areálu ZŠ Určice" Zakázka malého rozsahu 24.5.2018 14:00:00 18.6.2018 10:00:00 Detail
P18V20180008 Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice - výkon technického dozoru stavebníka Zakázka malého rozsahu 18.6.2018 15:09:00 3.4.2018 9:00:00 Detail
P18V20180009 VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV V OBCI URČICE - ZPRACOVÁNÍ PD DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK Zakázka malého rozsahu 12.10.2018 15:15:00 29.10.2018 10:00:00 Detail
P19V10000000 III/37772 Určice - Alojzov Užší řízení 12.4.2019 8:00:00 10.5.2019 10:00:00 Detail
P19V20190001 Rekonstrukce dešťové kanalizace Určice Zakázka malého rozsahu 26.4.2019 8:59:00 3.4.2019 13:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění