Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Svatobořice-Mistřín

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Svatobořice-Mistřín.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Hlavní 1000/113
PSČ:
696 04
Obec:
Svatobořice-Mistřín
IČ:
00285358
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-svatoborice-mistrin/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.svatoborice-mistrin.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
226812

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00000008 Svatobořice-Mistřín - Rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní Zakázka malého rozsahu 5.12.2013 14:23:00 5.1.2014 14:23:00 Detail
P14V00000001 Výstavba mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín Otevřené řízení 31.1.2014 9:24:00 16.5.2014 14:00:00 Detail
P14V00000002 Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Stadionem Zakázka malého rozsahu 6.6.2014 10:03:00 6.7.2014 10:03:00 Detail
P14V00000003 Oprava ploché střechy ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Zakázka malého rozsahu 5.9.2014 11:30:00 5.10.2014 11:30:00 Detail
P14V00000004 Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Kovářská Zakázka malého rozsahu 10.10.2014 9:35:00 10.11.2014 9:35:00 Detail
P15V00000001 Svatobořice-Mistřín - Rekonstrukce chodníků v ulici Šardická Zakázka malého rozsahu 16.3.2015 13:14:00 16.4.2015 13:14:00 Detail
P15V00000003 Podrcení a roztřídění stavebních sutí Zakázka malého rozsahu 27.4.2015 14:43:00 27.5.2015 14:43:00 Detail
P15V00000004 Smlouva na dodávku vybavení interiéru MŠ Zakázka malého rozsahu 16.6.2015 12:38:00 16.7.2015 12:38:00 Detail
P15V00000005 Rekonstrukce komunikace v ulici Vrbátky Zakázka malého rozsahu 3.9.2015 8:44:00 3.10.2015 8:44:00 Detail
P16V00000001 Výzva k podání nabídky - "Demolice objektu bývalého kravína" Zakázka malého rozsahu 15.3.2016 16:13:00 25.3.2016 9:00:00 Detail
P16V00000002 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ POMNÍKU INTERNAČNÍHO TÁBORA VE SVATOBOŘICÍCH Soutěž o návrh 24.3.2016 15:10:00 24.4.2016 15:10:00 Detail
P16V00000003 SoD - Rekonstrukce zvonice ve Svatobořicích Zakázka malého rozsahu 6.6.2016 15:12:00 6.7.2016 15:12:00 Detail
P16V00000004 SoD - Oprava komunikace Farská - Mutěnka Zakázka malého rozsahu 9.8.2016 14:32:00 9.9.2016 14:32:00 Detail
P16V00000006 Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy Zakázka malého rozsahu 14.10.2016 8:04:00 14.10.2016 8:04:00 Detail
P16V00000007 Smlouva o dílo - Rekonstrukce chodníku v ulici Ke Mlýnu Zakázka malého rozsahu 17.10.2016 10:43:00 17.10.2016 10:43:00 Detail
P16V00000007 Smlouva o dílo č. 38/2016 - mmcité 1 a.s. Bílovice Zakázka malého rozsahu 9.11.2016 15:42:00 9.11.2016 15:42:00 Detail
P16V00000009 SoD - "Svatobořice - Oprava rybníků v trati Hrubé Louky" Zakázka malého rozsahu 10.11.2016 13:30:00 10.11.2016 13:30:00 Detail
P16V00000010 Parter pomníku Lágru Svatobořice Zakázka malého rozsahu 5.12.2016 10:45:00 5.12.2016 10:38:00 Detail
P17V00000001 Svatobořice-Mistřín, oprava chodníků na ulici Farská Zakázka malého rozsahu 9.2.2017 10:53:00 27.2.2017 10:00:00 Detail
P17V00000002 SoD - Dodání a instalace herních prvků na dětská hřiště Zakázka malého rozsahu 25.4.2017 13:00:00 25.4.2017 13:00:00 Detail
P17V00000003 Smlouva o dílo - Zpevněné plochy a terénní úpravy S-M (parkoviště za DPS) Zakázka malého rozsahu 12.5.2017 11:50:00 12.5.2017 11:32:00 Detail
P17V00000004 SoD "Recyklace stavební suti" Zakázka malého rozsahu 12.5.2017 12:20:00 12.5.2017 12:12:00 Detail
P17V00000005 Krajinářské úpravy v okolí obce Svatobořice-Mistřín Zakázka malého rozsahu 8.6.2017 21:28:00 20.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00000006 STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA PARCELE Č. 2507/1 – K.Ú. SVATOBOŘICE Zjednodušené podlimitní řízení 15.6.2017 14:00:00 4.7.2017 9:00:00 Detail
P17V00000007 Rekonstrukce účelové komunikace ul. Zmola Zakázka malého rozsahu 30.6.2017 12:10:00 30.6.2017 12:10:00 Detail
P17V00000008 SoD na provedení územního plánu Svatobořice-Mistřín Zakázka malého rozsahu 24.7.2017 13:10:00 22.12.2015 12:00:00 Detail
P17V00000009 Projekt na rekonstrukci a přístavbu mlýna Svatobořice Zakázka malého rozsahu 25.7.2017 8:25:00 25.7.2017 8:25:00 Detail
P17V00000010 Kolový traktor Zakázka malého rozsahu 4.10.2017 12:40:00 17.10.2017 10:00:00 Detail
P17V00000011 Kolový kloubový nakladač Zakázka malého rozsahu 4.10.2017 13:00:00 17.10.2017 10:00:00 Detail
P18V00000001 SoD- Výměna zdroje vytápění v objektu KD v obci Svatobořice-Mistřín Zakázka malého rozsahu 19.3.2018 8:33:00 19.3.2018 8:26:00 Detail
P18V00000002 SoD - Garáže, odvedení a vsakování dešťových vod Zakázka malého rozsahu 19.3.2018 12:40:00 19.3.2018 12:34:00 Detail
P18V00000003 Kupní smlouva na dodávku dopravního automobilu Zakázka malého rozsahu 22.3.2018 12:30:00 22.3.2018 12:30:00 Detail
P18V00000004 Kupní smlouva Zakázka malého rozsahu 19.6.2018 14:05:00 19.6.2018 14:05:00 Detail
P18V00000005 Prodloužení ulice k Vinohradům ve Svatobořicích – Mistříně Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2018 13:10:00 20.7.2018 9:00:00 Detail
P18V00000006 SoD - VO Svatobořice, ul. Vrbátky Zakázka malého rozsahu 25.7.2018 14:59:00 25.7.2018 14:59:00 Detail
P18V00000007 SoD - Návrh řešení parkoviště u obchodu Zakázka malého rozsahu 31.8.2018 10:30:00 31.8.2018 10:30:00 Detail
P18V00000008 Energetické úspory a vnitřní rekonstrukce objektu č.p. 92 Svatobořice-Mistřín Otevřené řízení 21.9.2018 15:31:00 12.10.2018 8:00:00 Detail
P18V00000009 Kupní smlouva - Dovybavení sběrného dvora s navýšením kapacity v obci S-M Zakázka malého rozsahu 5.11.2018 14:25:00 5.11.2018 14:25:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění