Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Střížovice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Střížovice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Střížovice 11
PSČ:
378 53
Obec:
Střížovice
IČ:
00512737
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-strizovice/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.strizovice.cz/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo - Oprava povrchu komunikace na návsi ve Vlčicích Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.8.2017 8:00:00 Detail
Čestné prohlášení o skutečné výši zaplacené ceny "Oprava povrchu komunikace na návsi ve Vlčicích" Písemná zpráva (podle § 217) 13.9.2017 10:11:00 Detail
Smlouva o dílo "Parkoviště Vlčice Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.1.2019 10:24:00 Detail
Skutečně uhrazená cena "Parkoviště Vlčice Písemná zpráva (podle § 217) 3.1.2019 10:42:00 Detail
položkový rozpočet parkoviště Vlčice Jiný dokument 16.1.2019 9:03:00 Detail