Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Městys Štěpánov nad Svratkou

Na této stránce naleznete profil zadavatele Městys Štěpánov nad Svratkou.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Štěpánov nad Svratkou 23/*
PSČ:
592 63
Obec:
Štěpánov nad Svratkou
IČ:
00295558
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-stepanov-nad-svratkou/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.stepanovnadsvratkou.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
492584

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P14V00000001 Stavební úpravy objektu bývalé MŠ - byty a upravitelné byty Zjednodušené podlimitní řízení 25.7.2014 8:48:00 12.8.2014 10:00:00 Detail
P17V00000002 Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov Zakázka malého rozsahu 4.8.2017 8:51:00 8.9.2017 10:00:00 Detail
P18V00000003 Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou - stavební práce Zakázka malého rozsahu 12.6.2018 9:37:00 26.6.2018 13:45:00 Detail
P18V00000004 Štěpánov nad Svratkou zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice II/387 Zakázka malého rozsahu 21.9.2018 11:46:00 8.10.2018 15:00:00 Detail
P19V00000005 Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou – vybavení učebny řemesel a polytechnické výuky Zakázka malého rozsahu 5.2.2019 13:53:00 18.2.2019 13:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo "Eliminace povodňových rizik v městysi Štěpánov nad Svratkou" Jiný 1.9.2014 15:39:00 Detail
Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Jiný dokument 15.9.2017 9:29:00 Detail
Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR (§22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.) Č.j.: HSJI-32-162/E-2018 Jiný dokument 11.10.2018 12:59:00 Detail
Smlouva o těžbě a prodeji dřeva nastojato č. 01022019 Jiný dokument 5.2.2019 13:38:00 Detail