Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Rataje

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Rataje.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Rataje 139
PSČ:
768 12
Obec:
Rataje
IČ:
00287679
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-rataje/
Adresa (URL) zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-rataje/
Identifikátor profilu zadavatele:
221940
Adresa el. tržiště v. s.:
http://www.rataje.cz/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V70100469 Přístavba MŠ Rataje Zakázka malého rozsahu 29.6.2012 8:58:00 29.7.2012 8:58:00 Detail
P12V70200470 Kanalizace a ČOV Rataje -bankovní úvěr Zakázka malého rozsahu 29.6.2012 9:32:00 29.8.2012 9:32:00 Detail
P13V00000001 „Kanalizace a ČOV Rataje – bankovní úvěr“ Otevřené řízení 21.5.2013 9:40:00 10.6.2013 13:00:00 Detail
P13V00000002 Dodávka svozového vozidla, štěpkovače a kontejnerů Zjednodušené podlimitní řízení 17.7.2013 10:38:00 1.8.2013 15:00:00 Detail
P13V00000003 „KANALIZACE A ČOV RATAJE – BANKOVNÍ ÚVĚR“ Zjednodušené podlimitní řízení 22.7.2013 9:12:00 5.8.2013 14:00:00 Detail
P13V03092013 Doplnění sběru biologických odpadů v obci Rataje a Šelešovice Zjednodušené podlimitní řízení 3.9.2013 12:00:00 19.9.2013 16:00:00 Detail
P13V00000004 „KANALIZACE A ČOV RATAJE – BANKOVNÍ ÚVĚR“ Zjednodušené podlimitní řízení 15.11.2013 10:54:00 2.12.2013 13:00:00 Detail
P13V00000005 Doplnění sběru biologických odpadů v obci Rataje a Šelešovice Zjednodušené podlimitní řízení 21.11.2013 13:18:00 9.12.2013 15:00:00 Detail
P14V00000001 „Kanalizace a ČOV Rataje – bankovní úvěr“ Jednací řízení bez uveřejnění 11.2.2014 8:46:00 11.3.2014 8:46:00 Detail
P14V05052014 Chodník Rataje - Sobělice Zakázka malého rozsahu 5.5.2014 15:37:00 26.5.2014 15:00:00 Detail
P14V05052015 Traktor s čistící nástavbou pro obec Rataje Zakázka malého rozsahu 3.10.2014 10:00:00 8.9.2014 14:00:00 Detail
P17V11122233 Technická infrastruktura pro 8 RD Sobělice Zakázka malého rozsahu 30.3.2016 11:53:00 20.4.2016 9:00:00 Detail
P15V00000001 Zateplení bytového domu Popovice Zakázka malého rozsahu 31.8.2017 7:02:00 1.10.2017 7:02:00 Detail
P18V00000001 ČOV a kanalizace Rataje Užší řízení 31.5.2018 9:53:00 21.8.2018 16:00:00 Detail
P18V00000002 „ČOV a kanalizace Rataje – výběr TDI“ Zakázka malého rozsahu 25.6.2018 15:40:00 9.5.2018 8:15:00 Detail
P18V00000003 „ČOV a kanalizace Rataje – koordinátor BOZP“ Zakázka malého rozsahu 25.6.2018 15:42:00 9.5.2018 8:15:00 Detail
P18V00000004 „Manažerské řízení - ČOV a kanalizace Rataje“ Zakázka malého rozsahu 25.6.2018 15:51:00 9.5.2018 8:15:00 Detail
P18V00000005 "Půdní vestavba objektu ZŠ a MŠ Rataje - nové vyhlášení" Zakázka malého rozsahu 3.7.2018 14:55:00 3.8.2018 14:55:00 Detail
P19V00000001 „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20.000.000,- Kč na zajištění spolufinancování projektu: „ČOV a kanalizace Rataje““ Zakázka malého rozsahu 18.2.2019 10:39:00 30.1.2019 9:00:00 Detail
P19V12345678 Predcházení vzniku BRKO v obci Rataje Zakázka malého rozsahu 10.4.2019 15:28:00 23.4.2019 15:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Zateplení sokolovny-obec Rataje Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 24.4.2015 10:20:00 Detail