Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

OBEC OPAŘANY

Na této stránce naleznete profil zadavatele OBEC OPAŘANY.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Opařany 30
PSČ:
391 61
Obec:
Opařany
IČ:
00252638
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-oparany/
Identifikátor profilu zadavatele:
224737
Adresa el. tržiště v. s.:
http://www.starosta@ou.oparany.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00000002 Zateplení obecního úřadu s výměnou zdroje tepla za nový nízkoemisní Zjednodušené podlimitní řízení 18.9.2013 15:05:00 7.10.2013 15:00:00 Detail
P15V00000001 Zateplení ZŠ Opařany Zjednodušené podlimitní řízení 4.6.2015 13:27:00 22.6.2015 10:00:00 Detail
P15V00000002 „Svážíme bioodpad z obce Opařany“ Zakázka malého rozsahu 8.10.2015 15:00:00 24.8.2015 13:00:00 Detail
P16V00000001 Technika pro jednotku SDH obce Opařany Otevřené řízení 23.5.2016 14:30:00 23.6.2016 14:30:00 Detail
P16V00000001 Technika pro jednotku SDH obce Opařany- Dopravní automobil v provedení „Z“ Otevřené řízení 28.6.2016 8:10:00 23.8.2016 13:00:00 Detail
P16V00000002 Technika pro jednotku SDH obce Opařany - Cisternová automobilová stříkačka pro VH Otevřené řízení 28.6.2016 8:21:00 23.8.2016 14:00:00 Detail
P17V00000001 Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Opařany Zjednodušené podlimitní řízení 12.4.2017 9:20:00 11.5.2017 10:00:00 Detail
P19V20190001 Oltyně V.O. Zakázka malého rozsahu 12.6.2019 21:46:00 16.4.2019 15:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Sportovní hřiště Opařany Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 20.5.2015 11:01:00 Detail
Obnova kanalizace Opařany Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.6.2017 11:17:00 Detail
Smlouva o dílo k zakázce "Zvýšení bezpečnosti v obci Opařany" Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.7.2017 14:18:00 Detail
Dodatek k SoD k zakázce "Zvýšení bezpečnosti v obci Opařany" Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.7.2017 14:19:00 Detail
Obnova kanalizace Opařany Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.10.2017 13:10:00 Detail
Dodatek č.2 ke SoD " Zvýšení bezpečnosti v obci Opařany" Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.10.2017 11:25:00 Detail
Zvýšení bezpečnosti v obci Opařany - Skutečně uhrazená cena Smlouva ( podle § 219 zákona) 7.12.2017 10:00:00 Detail
Doplnění chodníků a přechodů pro chodce v Opařanech Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.3.2018 11:01:00 Detail
Doplnění chodníků a přechodů pro chodce v Opařanech Jiný dokument 2.5.2018 14:33:00 Detail
Výměna kotlů pro areál ZŠ a MŠ Opařany Smlouva ( podle § 219 zákona) 9.5.2018 7:31:00 Detail