Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Nihošovice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Nihošovice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Nihošovice 72
PSČ:
387 01
Obec:
Nihošovice
IČ:
00251593
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-nihosovice/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.nihosovice.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
643002
Adresa el. tržiště v. s.:
http://www.nihosovice.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P16V12345678 Oprava místní komunikace v obci Nihošovice Zjednodušené podlimitní řízení 26.5.2016 7:37:00 26.6.2016 7:37:00 Detail
P16V12345678 Kanalizační přípojky v silnici II/170 Zakázka malého rozsahu 7.10.2016 8:29:00 7.11.2016 8:29:00 Detail
P17V00000136 B. j.12 PB - KoDuS Nihošovice Otevřené řízení 13.6.2017 10:00:00 18.7.2017 9:00:00 Detail
P17V00251593 Smlouva o dílo - Místní komunikace v obci Jetišov. Zjednodušené podlimitní řízení 1.8.2017 17:08:00 1.9.2017 17:08:00 Detail
P12V12345678 Kanalizeční a vodovodní přípojka p.č.58/1 Zakázka malého rozsahu 24.10.2017 7:24:00 24.11.2017 7:24:00 Detail
P18V12345678 Oprava MK se živičným povrchem na pozemku p.č.1160/12 v k.ú.Nihošovice Zakázka malého rozsahu 29.6.2018 8:54:00 29.7.2018 8:54:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo - Obnova kanalizace odvedení přívalových vod v obci Nihošovice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.7.2014 14:26:00 Detail
Obnova MK v k.ú.Nihošovice - Obnova komunikace p.č.1159/1 v k.ú.Nihošovice po přívalových deštích 2013 a Komunikace p.č.1131/1 v k.ú.Nihošovice, 2.část Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.4.2015 9:13:00 Detail
Dodatek č.1 ke smlouvě - Obnova kanalizace odvedení přívalových vod v obci Nihošovice Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 27.4.2015 14:59:00 Detail