Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Mukařov

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Mukařov.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Mukařov 11
PSČ:
251 62
Obec:
Mukařov
IČ:
00240508
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-mukarov/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.mukarov.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
356883

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P14V02052014 Výstavba zděné přístavby ZŠ Mukařov Otevřené řízení 2.5.2014 8:44:00 4.6.2014 9:00:00 Detail
P15V13052015 Vybudování systému odděleného sběru bioodpadu s nákupem svozové techniky v obci Mukařov okr. Praha-východ Zjednodušené podlimitní řízení 13.5.2015 15:09:00 1.6.2015 12:00:00 Detail
P15V15072015 Výstavba Mateřské školy Mukařov Zjednodušené podlimitní řízení 15.7.2015 17:12:00 3.8.2015 13:00:00 Detail
P15V06082015 Obec Mukařov – mobiliář základní školy Zakázka malého rozsahu 6.8.2015 13:51:00 6.9.2015 13:51:00 Detail
P15V24082015 Obec Mukařov – IT vybavení základní školy Zakázka malého rozsahu 24.8.2015 9:44:00 24.9.2015 9:44:00 Detail
P15V05102015 Obec Mukařov – vybavení Mateřské školy Zakázka malého rozsahu 5.10.2015 12:40:00 5.11.2015 12:40:00 Detail
P15V00201402 Výběr provozovatele vodovodního a kanalizačního systému obce Mukařov Otevřené řízení 25.11.2015 7:30:00 8.1.2016 13:00:00 Detail
P13V00092013 Výstavba vodovodu Region jih III. etapa 1. část Otevřené řízení 16.12.2015 15:10:00 16.12.2015 15:11:00 Detail
P16V08062016 Intenzifikace ČOV Mukařov Zakázka malého rozsahu 8.6.2016 17:06:00 21.6.2016 13:30:00 Detail
P17V20170315 Výměna oken v ZŠ Mukařov Zakázka malého rozsahu 15.3.2017 15:02:00 4.4.2017 10:00:00 Detail
P17V15062017 MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – VODOVOD, VODOVOD REGION JIH Užší řízení 16.6.2017 9:00:00 13.7.2017 14:00:00 Detail
P17V20170517 Nákup dopravního automobilu JSDHO Mukařov Zakázka malého rozsahu 28.11.2017 10:40:00 5.6.2017 9:00:00 Detail
P18V12345678 MUKAŘOV – TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S VODOVODEM Zjednodušené podlimitní řízení 10.1.2018 21:15:00 26.1.2018 10:00:00 Detail
P18V10072018 Rekonstrukce povrchu školního hřiště ZŠ Mukařov Zakázka malého rozsahu 10.7.2018 14:54:00 10.8.2018 14:54:00 Detail
P18V23082018 Revitalizace veřejného prostranství Mukařova - návsi a parku - projektové práce a související inženýrská činnost Otevřené řízení 23.8.2018 11:32:00 23.9.2018 11:32:00 Detail
P19V13112018 Čištění usazovací nádrže Návesního rybníku Mukařov Zakázka malého rozsahu 17.1.2019 13:31:00 17.1.2019 13:31:00 Detail
P19V20062018 Oprava komunikace v ulici Obecní Zakázka malého rozsahu 17.1.2019 14:14:00 17.1.2019 14:14:00 Detail
P18V20062018 Oprava komunikace v ulici Sosnová Zakázka malého rozsahu 17.1.2019 14:34:00 17.1.2019 14:34:00 Detail
P19V01042019 Stavební úpravy hygienického zázemí v objektu Základní školy Mukařov Zakázka malého rozsahu 1.4.2019 10:00:00 25.4.2019 10:00:00 Detail
P19V18042019 Odbahnění vodní nádrže Srbín Zakázka malého rozsahu 18.4.2019 10:50:00 18.5.2019 10:50:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění