Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Losiná

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Losiná.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Losiná 11/*
PSČ:
332 04
Obec:
Nezvěstice
IČ:
00256871
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-losina/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.losina.cz
Adresa el. tržiště v. s.:
http://www.losina.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P19V05002019 Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná Otevřené řízení 1.4.2019 6:31:00 20.5.2019 11:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo - "Oprava dna a stěn vodní nádrže v obci Losiná" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.1.2016 11:54:00 Detail
Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo - "Oprava dna a stěn vodní nádrže v obci Losiná" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.7.2016 9:47:00 Detail
Smlouva o dílo č. 711/2017 „Oprava místních komunikací Losiná část 1, 2, 3, 4, 5“ Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.5.2017 16:08:00 Detail
fakturace "Oprava dna a stěn vodní nádrže v obci Losiná" Jiný dokument 4.5.2017 16:42:00 Detail
Smlouva o dílo č. OU/1370/2017 „Oprava víceúčelového hřiště v Losiné“ Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.10.2017 13:57:00 Detail
Smlouva o dílo č. OU/1370/2017 „Oprava víceúčelového hřiště v Losiné“ - dodatek č. 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.10.2017 8:24:00 Detail
Smlouva o dílo č. 711/2017 „Oprava místních komunikací Losiná část 1, 2, 3, 4, 5“ - dodatek č. 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.10.2017 11:06:00 Detail
smlouva o dílo - „Doplnění veřejného osvětlení Losiná v části „KOMUNIKACE I/20 LOSINÁ – PRŮTAH“ Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.10.2017 11:10:00 Detail
Smlouva o dílo č. OU/1370/2017 „Oprava víceúčelového hřiště v Losiné“ - dodatek č. 2 Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.1.2018 8:04:00 Detail
Smlouva o dílo na akci Zateplení MŠ Losiná č. 2018 - 015 Smlouva ( podle § 219 zákona) 9.5.2018 15:37:00 Detail
Smlouva o dílo č. OU/420/2018 na akci Oprava místní komunikace v obci Losiná Smlouva ( podle § 219 zákona) 9.5.2018 15:41:00 Detail
Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy „Oprava víceúčelového hřiště v Losiné“ Jiný dokument 1.10.2018 16:09:00 Detail
Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy Doplnění veřejného osvětlení Losiná v části „KOMUNIKACE I/20 LOSINÁ – PRŮTAH“ Jiný dokument 1.10.2018 16:11:00 Detail
Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy Zateplení MŠ Losiná č. 2018 - 015 Jiný dokument 1.10.2018 16:13:00 Detail
Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy Oprava místní komunikace v obci Losiná Jiný dokument 1.10.2018 16:14:00 Detail
Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy Oprava místních komunikací Losiná část 1, 2, 3, 4, 5 Jiný dokument 1.10.2018 16:43:00 Detail
Písemná zpráva zadavatele ,,Nakládání s komunálním odpadem v obci Losiná“ Písemná zpráva (podle § 217) 28.12.2018 9:59:00 Detail
Smlouva o nakládání s komunálním odpadem v obci Losiná - č.j. OU/1781/2018 Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.12.2018 10:04:00 Detail