Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Katov

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Katov.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Obec Katov 29
PSČ:
594 55
Obec:
Obec Katov
IČ:
00842672
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-katov/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.katov.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
348969
Adresa el. tržiště v. s.:
http://www.katov.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00842672 Katov, Křižínkov - ČOV, stoková síť Otevřené řízení 14.2.2013 12:33:00 31.3.2013 12:33:00 Detail
P13V00842672 Katov, Křižínkov - ČOV a stoková síť Otevřené řízení 13.11.2013 13:55:00 6.12.2013 9:30:00 Detail
P14V00000001 Obec Katov - poskytnutí úvěru pro financování veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu 3.7.2014 9:11:00 23.4.2014 12:00:00 Detail
P14V00000002 Katov, Křižínkov - ČOV a stoková síť - výkon technického dozoru investora Zakázka malého rozsahu 3.7.2014 9:18:00 3.6.2014 13:00:00 Detail
P18V00022018 I. Etapa - dokončení 1. NP přístavby k Základní škole Katov Zakázka malého rozsahu 14.11.2018 20:39:00 30.11.2018 10:00:00 Detail
P19V30012019 Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ Zjednodušené podlimitní řízení 30.1.2019 15:06:00 11.3.2019 14:00:00 Detail
P19V00842672 Přístavba ZŠ Katov - MŠ a učebny - financování zakázky Zakázka malého rozsahu 10.5.2019 12:44:00 10.5.2019 12:44:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Dodatek č.1 k SOD č.12-T027 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 15.10.2015 8:19:00 Detail
Dodatek č.2 k SOD č.12-T027 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 15.10.2015 8:22:00 Detail