Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Kamenný Újezd

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Kamenný Újezd.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Kamenný Újezd 220
PSČ:
373 81
Obec:
Kamenný Újezd
IČ:
00245062
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-kamenny-ujezd/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.kamenny-ujezd.cz/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V10000008 Oprava místní komunikace Dělnická Zakázka malého rozsahu 16.5.2012 13:58:00 16.6.2012 13:58:00 Detail
P12V10000009 Stavební úpravy domu č.p. 207 v Kamenném Újezdu Zakázka malého rozsahu 16.5.2012 14:59:00 16.6.2012 14:59:00 Detail
P13V00000001 Rekonstrukce a prodloužení ulice Plavská Kamenný Újezd Zjednodušené podlimitní řízení 28.3.2013 14:42:00 15.4.2013 13:00:00 Detail
P13V00000002 MŠ Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 2.9.2013 13:21:00 2.10.2013 13:21:00 Detail
P13V00000003 Rozšíření komunikace Kamenný Újezd - Pod Laznou Zakázka malého rozsahu 23.9.2013 12:24:00 23.10.2013 12:24:00 Detail
P13V00000004 Oprava komunikace č.kat.613,601 v k.ú. Opalice, č.kat.592/1 v k.ú. Kosov u Opalic Zakázka malého rozsahu 11.10.2013 10:00:00 11.11.2013 10:00:00 Detail
P13V00000005 Oprava propojení mezi ČS a VDJ včetně rekonstrukce ATS Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 31.12.2013 7:11:00 31.1.2014 7:11:00 Detail
P14V00000001 Stavební úpravy bytové jednotky v 2 NP bytového domu č.p. 207 Kamenný Újezd Zjednodušené podlimitní řízení 15.10.2014 15:36:00 15.11.2014 15:36:00 Detail
P15V00000001 Místní komunikace č.p. 2910/1 v k.ú. Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 13.4.2015 9:28:00 13.5.2015 9:28:00 Detail
P15V00000002 Kamenný Újezd - Chodníky- silnice III/00354 Zakázka malého rozsahu 13.5.2015 10:39:00 12.3.2015 13:00:00 Detail
P15V00000003 Oprava mK U Kina Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 2.11.2015 12:29:00 2.12.2015 12:29:00 Detail
P16V00000001 Oprava místní komunikace U kina Zjednodušené podlimitní řízení 4.2.2016 13:19:00 4.3.2016 13:19:00 Detail
P16V00000001 Kamenný Újezd, ul. 5. Května - stavební úpravy kanalizace Zakázka malého rozsahu 21.3.2016 15:57:00 21.4.2016 15:57:00 Detail
P16V00000003 Stavební úpravy objektu - vestavba výtahu Zakázka malého rozsahu 13.4.2016 8:47:00 13.5.2016 8:47:00 Detail
P16V00000004 Oprava chodníků v Plavnické ulici v obci Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 23.6.2016 9:24:00 23.7.2016 9:24:00 Detail
P16V00000005 Stavební úpravy kanalizace - Kamenný Újezd ( propojení ulic Budějovická a Dolní ) Zakázka malého rozsahu 26.9.2016 15:28:00 26.10.2016 15:28:00 Detail
P16V00000006 Kamenný Újezd - oprava Nádražní ulice Zakázka malého rozsahu 26.10.2016 9:05:00 26.11.2016 9:05:00 Detail
P17V00000001 Revitalizace vodní nádrže, Náves a Lazna Zakázka malého rozsahu 21.2.2017 11:27:00 21.3.2017 11:27:00 Detail
P17V00000001 Oprava povrchu MK Bůrek, Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 14.8.2017 16:04:00 14.9.2017 16:04:00 Detail
P17V00000003 Parkoviště u ZŠ Zjednodušené podlimitní řízení 1.9.2017 8:13:00 1.10.2017 8:13:00 Detail
P18V00000001 Kamenný Újezd, kanalizace pro místní část Bukovec, objekt SO01 a SO02 Zakázka malého rozsahu 5.2.2018 15:44:00 5.3.2018 15:44:00 Detail
P18V00000002 Kamenný Újezd, Plavnická ulice - obnova kanalizace a vodovodu Zakázka malého rozsahu 2.3.2018 13:13:00 2.4.2018 13:13:00 Detail
P18V00000003 Projektová dokumentace Krasejovka ČOV Zakázka malého rozsahu 16.5.2018 13:55:00 16.6.2018 13:55:00 Detail
P19V00000001 Kanalizační výtlačný řad - Kamenný Újezd Na Dolech Zjednodušené podlimitní řízení 8.1.2019 11:19:00 8.2.2019 11:19:00 Detail
P19V00000002 Prodloužení chodníku- MÚK Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 6.5.2019 14:09:00 6.6.2019 14:09:00 Detail
P19V00000003 Obnova vodovodu v ul. Polní, Kamenný Újezd Zakázka malého rozsahu 17.5.2019 9:47:00 17.6.2019 9:47:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Rekonstrukce podkroví domu Budějovická č.p. 55 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 4.11.2015 10:09:00 Detail