Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Kamenec u Poličky

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Kamenec u Poličky.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Kamenec u Poličky 90
PSČ:
572 01
Obec:
Kamenec u Poličky
IČ:
00276804
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-kamenec-u-policky/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.obec-kamenec.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
230455

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P17V11111111 Kamenec u Poličky – splašková kanalizace Užší řízení 9.10.2017 9:24:00 1.12.2017 14:00:00 Detail
P17V12345678 Kamenec u Poličky - splašková kanalizace TDI a BOZP Zakázka malého rozsahu 11.10.2017 8:45:00 25.9.2017 17:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo číslo 6/2014 - dodatek č. 1 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 9.12.2014 19:14:00 Detail
Smlouva o dílo číslo 6/2014 - dodatek č. 2 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.12.2014 21:13:00 Detail
Smlouva o dílo č. 485 215 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.6.2015 17:40:00 Detail
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.2.2017 14:25:00 Detail