Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Horní Loučky

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Horní Loučky.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Horní Loučky 30/*
PSČ:
594 55
Obec:
Horní Loučky
IČ:
00599395
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-horni-loucky/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.horniloucky.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
481295
Adresa el. tržiště v. s.:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-horni-loucky/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P18V23032018 Vodovod Horní Loučky - stavba vodojemu Zakázka malého rozsahu 11.4.2018 17:30:00 8.3.2018 11:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Horní Loučky - kanalizace a ČOV REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 14.6.2014 20:19:00 Detail
SOD - Vodovod Horní Loučky - rekonstrukce vodovodu a přípojky - III. Etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.12.2015 14:31:00 Detail