Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Horní Loučky

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Horní Loučky.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Horní Loučky 30/*
PSČ:
594 55
Obec:
Horní Loučky
IČ:
00599395
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-horni-loucky/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.horniloucky.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
481295
Adresa el. tržiště v. s.:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-horni-loucky/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P18V23032018 Vodovod Horní Loučky - stavba vodojemu Zakázka malého rozsahu 11.4.2018 17:30:00 8.3.2018 11:00:00 Detail
P18V00000001 Chodníky podél silnice III/3898 v obci Horní Loučky (Etapa 1-3) Zakázka malého rozsahu 29.11.2018 23:55:00 11.12.2018 10:00:00 Detail
P19V00000002 Komunikace do Hájku Zakázka malého rozsahu 2.9.2019 15:03:00 20.8.2019 16:30:00 Detail
P19V00000003 Horní Loučky dneska slaví, nové hřiště se jim staví! Zakázka malého rozsahu 24.9.2019 8:11:00 20.8.2019 16:30:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
SOD - Vodovod Horní Loučky - rekonstrukce vodovodu a přípojky - III. Etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.12.2015 14:31:00 Detail