Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

OBEC Horka nad Moravou

Na této stránce naleznete profil zadavatele OBEC Horka nad Moravou.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
nám. Osvobození 16/46
PSČ:
783 35
Obec:
Horka nad Moravou
IČ:
00298948
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-horka-nad-moravou/
Adresa (URL) zadavatele:
http://horka.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
226542

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V00000001 Výměna dřevěných oken za plastová v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou Zakázka malého rozsahu 29.6.2012 10:44:00 29.6.2012 10:44:00 Detail
P12V00000002 Protipovodňová opatření obce Horka nad Moravou Zakázka malého rozsahu 29.6.2012 11:11:00 29.6.2012 11:11:00 Detail
P12V00000003 Zasíťování pozemků v obci Horka nad Moravou Zjednodušené podlimitní řízení 17.8.2012 8:28:00 3.9.2012 14:00:00 Detail
P13V00000004 Komuniace a zpevněné plochy - Olomoucká ulice Zakázka malého rozsahu 22.3.2013 9:37:00 22.3.2013 9:37:00 Detail
P13V00000005 Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Horka nad Moravou a k. ú. Křelov Zjednodušené podlimitní řízení 4.6.2013 10:19:00 24.6.2013 14:00:00 Detail
P13V00000006 Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Horka nad Moravou Zjednodušené podlimitní řízení 10.6.2013 20:00:00 27.6.2013 11:00:00 Detail
P13V00000007 Chodník ul. Olomoucká - l. etapa Zakázka malého rozsahu 19.8.2013 9:35:00 19.9.2013 9:35:00 Detail
P15V00000008 Komunikace pro pěší - ul. 1. máje Zakázka malého rozsahu 12.5.2015 9:26:00 12.6.2015 9:26:00 Detail
P15V00000009 Dostavba budovy obecního úřadu Horka nad Moravou Zakázka malého rozsahu 15.6.2015 8:31:00 25.5.2015 15:00:00 Detail
P15V00000010 Komunikace v ulici Na Častavě - dostavba Zakázka malého rozsahu 15.7.2015 13:59:00 15.8.2015 13:59:00 Detail
P15V00000011 Příroda do školky v Horce nad Moravou Zakázka malého rozsahu 4.9.2015 9:09:00 4.10.2015 9:09:00 Detail
P15V00000012 Rozšíření a intenzifikace ČOV Horka nad Moravou Zakázka malého rozsahu 8.9.2015 9:44:00 8.10.2015 9:44:00 Detail
P16V00000001 „ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV HORKA NAD MORAVOU“ Otevřené řízení 2.5.2016 9:05:00 24.5.2016 9:00:00 Detail
P16V00000002 Rekonstrukce místní komunikace - ul. Nádražní Zakázka malého rozsahu 3.5.2016 13:37:00 3.6.2016 13:37:00 Detail
P16V00000003 Zasíťování stavebních pozemků - Olomoucká ulice - II. etapa Zakázka malého rozsahu 28.6.2016 7:17:00 28.7.2016 7:17:00 Detail
P17V00000001 Úprava hřbitova v Horce nad Moravou Zakázka malého rozsahu 5.6.2017 11:24:00 5.7.2017 11:24:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění