Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Hnojník

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Hnojník.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Hnojník 222
PSČ:
739 53
Obec:
Hnojník
IČ:
00296678
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-hnojnik/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.hnojnik.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
352147

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P15V20150119 Zateplení ZŠ Jana Kubisze v Hnojníku Zjednodušené podlimitní řízení 19.1.2015 12:35:00 13.2.2015 14:00:00 Detail
P16V20160001 Revitalizace Obecního domu Hnojník Zakázka malého rozsahu 30.9.2016 15:10:00 19.10.2016 16:00:00 Detail
P16V20160001 Výměna vstupních dveří bytů - bezpečný byt Zakázka malého rozsahu 6.10.2016 11:50:00 6.10.2016 11:51:00 Detail
P17V00000002 Revitalizace Obecního domu Hnojník II Zakázka malého rozsahu 30.1.2017 14:31:00 13.2.2017 16:00:00 Detail
P17V00000003 PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY,č.p. 360 Zjednodušené podlimitní řízení 1.4.2017 20:16:00 18.4.2017 14:00:00 Detail
P17V00000004 Stavební úpravy podkroví Hnojník č.p. 109 Zakázka malého rozsahu 21.4.2017 15:43:00 21.4.2017 15:43:00 Detail
P17V00000002 PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY,č.p. 360 Zjednodušené podlimitní řízení 24.5.2017 17:00:00 14.6.2017 16:00:00 Detail
P17V00000005 Oprava místní komunikace v obci Hnojník Zakázka malého rozsahu 3.7.2017 15:30:00 13.7.2017 11:30:00 Detail
P17V20171205 Rekonstrukce s prodloužením vodovodního řadu Hnojník - Novákovice Zjednodušené podlimitní řízení 5.12.2017 19:00:00 3.1.2018 16:00:00 Detail
P18V00000001 Dodávka učebních pomůcek Zakázka malého rozsahu 20.6.2018 18:43:00 4.7.2018 9:30:00 Detail
P18V00000002 Dodávka IT Zakázka malého rozsahu 20.6.2018 18:51:00 4.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00000003 Dodávka nábytku odborných učeben a související stavební práce Zakázka malého rozsahu 20.6.2018 18:54:00 4.7.2018 9:00:00 Detail
P18V00000004 Dodávka učebních pomůcek II Zakázka malého rozsahu 16.7.2018 16:27:00 27.7.2018 12:00:00 Detail
P18V00000005 ODBORNÉ UČEBNY ZŠ JANA KUBISZE V HNOJNÍKU - dodávka vybavení Zakázka malého rozsahu 17.7.2018 16:03:00 30.7.2018 16:00:00 Detail
P18V00000006 ODBORNÉ UČEBNY ZŠ JANA KUBISZE V HNOJNÍKU - dodávka učebních pomůcek Zakázka malého rozsahu 17.7.2018 16:06:00 30.7.2018 16:00:00 Detail
P18V00000007 ODBORNÉ UČEBNY ZŠ JANA KUBISZE V HNOJNÍKU - stavební práce Zakázka malého rozsahu 17.7.2018 16:09:00 30.7.2018 16:09:00 Detail
P18V00000008 ODBORNÉ UČEBNY ZŠ JANA KUBISZE V HNOJNÍKU II.- dodávka učebních pomůcek Zakázka malého rozsahu 7.8.2018 16:00:00 22.8.2018 16:00:00 Detail
P18V00000008 BEZPEČNOST DOPRAVY OBCE HNOJNÍK Zakázka malého rozsahu 16.8.2018 16:21:00 29.8.2018 16:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo č. 531057806 Jiný 15.8.2014 11:39:00 Detail
Kupní smlouva - nákup hasičského vozidla Jiný 20.10.2014 8:32:00 Detail
Kupní smlouva č. KSL 2016/02 Jiný 18.2.2016 8:52:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava střechy a fasády čp. 109 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.9.2016 9:24:00 Detail
Smlouva o dílo - výměna vstupních dveří do bytů - bezpečný byt Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.10.2016 12:51:00 Detail
Dodatek č. 1 Jiný 30.1.2017 11:28:00 Detail
Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník - zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DPS Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.5.2019 12:09:00 Detail