Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec DRAHONICE

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec DRAHONICE.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Drahonice 100
PSČ:
389 01
Obec:
Drahonice
IČ:
00251135
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-drahonice/
Identifikátor profilu zadavatele:
211712

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo č. 02/2016 - Rekonstrukce CAS 25 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 15.7.2016 7:39:00 Detail
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2016 - Rekonstrukce CAS 25 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 11.10.2016 14:59:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava umělé vodní nádrže v obci Drahonice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.1.2017 8:15:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava místní komunikace v k.ú. Albrechtice a Skočice Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.5.2018 9:16:00 Detail
Smlouva o dílo - Rekonstrukce požární zbrojnice v Drahonicích Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.6.2018 12:04:00 Detail
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy - Oprava místní komunikace na parc. č. 963/5, 1348/1 v k.ú. Albrechtice a na parc. č. 196/1, 196/2, 349/2 v k.ú. Skočice Jiný dokument 18.9.2018 9:00:00 Detail
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy - Rekonstrukce požární zbrojnice v Drahonicích Jiný dokument 5.11.2018 10:00:00 Detail