Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Dolní Hořice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Dolní Hořice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Dolní Hořice 50
PSČ:
391 55
Obec:
Dolní Hořice
IČ:
00252191
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-dolni-horice/
Identifikátor profilu zadavatele:
353458

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V20130001 Kulturní dům Pořín - snížení energetické náročnosti Zjednodušené podlimitní řízení 20.5.2013 14:09:00 5.6.2013 11:00:00 Detail
P13V20130002 Vodovod Lejčkov Zakázka malého rozsahu 9.8.2013 8:24:00 9.9.2013 8:24:00 Detail
P15V00000001 Novostavba skladu nářadí v Chotčinách Zakázka malého rozsahu 3.7.2015 14:12:00 3.7.2015 14:12:00 Detail
P15V00000002 Mašovice - obytná zóna - komunikace Zakázka malého rozsahu 3.7.2015 14:46:00 3.8.2015 14:46:00 Detail
P15V00000003 Zateplení víceúčelové budovy v Lejčkově Zakázka malého rozsahu 4.9.2015 7:38:00 23.7.2015 10:00:00 Detail
P15V00000004 Oprava retenční schopnosti rybníka Mašovice Zakázka malého rozsahu 24.11.2015 14:49:00 24.12.2015 14:49:00 Detail
P16V00000001 Odstranění stavby občanského vybavení čp. 51 v k.ú. Pořín Zakázka malého rozsahu 30.3.2016 14:34:00 30.4.2016 14:34:00 Detail
P16V00000001 Oprava MK Oblajovice a MK Horní Hořice Zakázka malého rozsahu 7.6.2016 10:53:00 7.7.2016 10:53:00 Detail
P16V00000002 Oprava požární nádrže v obci Pořín Zakázka malého rozsahu 7.6.2016 11:03:00 7.7.2016 11:03:00 Detail
P16V00000004 Venkovní úpravy víceúčelové budovy Lejčkov čp. 21 Zakázka malého rozsahu 18.7.2016 13:47:00 18.8.2016 13:47:00 Detail
P16V00000003 Oprava skladu u čp. 31 Dolní Hořice Zakázka malého rozsahu 18.7.2016 13:50:00 18.8.2016 13:50:00 Detail
P16V00000005 Stavební úpravy budovy bývalé školy čp. 25 v Chotčinách Zakázka malého rozsahu 27.7.2016 8:13:00 27.8.2016 8:13:00 Detail
P16V00000006 Zateplení a výměna zdroje vytápění - hasičská zbrojnice Prasetín Zakázka malého rozsahu 1.12.2016 10:50:00 30.1.2017 9:00:00 Detail
P17V00000001 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Prasetín Zakázka malého rozsahu 2.6.2017 8:35:00 2.7.2017 8:35:00 Detail
P17V00000002 Oprava MK Pořín, Hartvíkov, Chotčiny Zakázka malého rozsahu 2.6.2017 8:53:00 2.7.2017 8:53:00 Detail
P17V00000003 Oprava MK Dolní Hořice Zakázka malého rozsahu 2.6.2017 8:59:00 2.7.2017 8:59:00 Detail
P17V00000004 Oprava povrchu polní cesty k.ú. Lejčkov, úsek č. 3 Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 14:14:00 1.12.2017 14:14:00 Detail
P17V00000005 Oprava požární nádrže Kladruby Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 14:50:00 1.12.2017 14:50:00 Detail
P17V00000006 Oplocení hřiště Pořín Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 14:59:00 1.12.2017 14:59:00 Detail
P17V00000008 Úprava plochy pro hřiště Lejčkov Zakázka malého rozsahu 14.11.2017 9:42:00 14.12.2017 9:42:00 Detail
P18V00000001 Stavební opravy na přivaděči z prameniště do VNJ Dolní Hořice Zakázka malého rozsahu 6.2.2018 12:36:00 6.3.2018 12:36:00 Detail
P18V00000002 Stavební opravy na přivaděci z prameniště do VNJ Dolní Hořice 2. etapa Zakázka malého rozsahu 21.2.2018 7:41:00 21.3.2018 7:41:00 Detail
P18V00000003 Stavební opravy na vodovodu u vodní nádrže v obci Dolní Hořice Zakázka malého rozsahu 21.2.2018 7:44:00 21.3.2018 7:44:00 Detail
P18V00000004 Stavební opravy na vodovodu Pořín Zakázka malého rozsahu 28.2.2018 8:14:00 28.3.2018 8:14:00 Detail
P18V00000005 Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby Zjednodušené podlimitní řízení 14.3.2018 7:14:00 3.4.2018 9:00:00 Detail
P18V00000006 Stavební opravy vodovodu z PE90 v obci Kladruby Zakázka malého rozsahu 8.6.2018 13:55:00 8.7.2018 13:55:00 Detail
P18V00000007 Stavební opravy vodovodu z PE63 v obci Kladruby Zakázka malého rozsahu 8.6.2018 13:58:00 8.7.2018 13:58:00 Detail
P18V00000008 Oprava místní komunikace Lejčkov Zakázka malého rozsahu 18.6.2018 14:13:00 18.7.2018 14:13:00 Detail
P18V00000008 Nákup dopravního automobilu Zakázka malého rozsahu 28.6.2018 13:05:00 28.7.2018 13:05:00 Detail
P18V00000009 Oprava povrchu MK Dolni Hoiice- mistni d6st Kladruby Zakázka malého rozsahu 3.7.2018 14:09:00 3.8.2018 14:09:00 Detail
P18V00000010 Oprava povrchu polní cesty, k.ú. Lejčkov - úsek 1, úsek 2, úsek 4 Zakázka malého rozsahu 2.10.2018 8:04:00 2.11.2018 8:04:00 Detail
P19V30052019 Chotčiny - Propojení vrtu HV-01 do obecního vodovodu Zakázka malého rozsahu 6.6.2019 14:55:00 6.7.2019 14:55:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění