Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Čkyně

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Čkyně.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Čkyně 2
PSČ:
384 81
Obec:
Čkyně
IČ:
00250384
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-ckyne/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.ckyne.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
350073

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V08000001 Obnova místní komunikace od DPS k bytovkám a k náměstí ve Čkyni Zakázka malého rozsahu 19.8.2013 8:40:00 17.6.2013 9:00:00 Detail
P14V14012901 Stavební úpravy MK Horosedly - silnice č. III/17130 Zakázka malého rozsahu 29.1.2014 7:00:00 14.2.2014 10:00:00 Detail
P14V14013102 Stavební úpravy MK Horosedly - silnice č. III/17130 Zjednodušené podlimitní řízení 1.2.2014 1:00:00 18.2.2014 10:00:00 Detail
P15V15090201 Splašková kanalizace - obec Čkyně - místní část Dolany u Čkyně Zjednodušené podlimitní řízení 2.9.2015 16:45:00 24.9.2015 9:00:00 Detail
P18V20180001 Smlouva o dílo číslo 771618021- Posílení vodárenské soustavy Čkyně - místní část Horosedly Zakázka malého rozsahu 14.3.2018 13:52:00 1.2.2018 9:00:00 Detail
P18V20180002 Oprava MK č. 18c Čkyně Zakázka malého rozsahu 26.4.2018 8:57:00 21.3.2018 9:00:00 Detail
P18V20180003 Oprava komunikace Čkyně, poz. p. č. 118/9 Zakázka malého rozsahu 16.5.2018 14:34:00 21.3.2018 9:00:00 Detail
P18V20180004 Smlouva o dílo - Stavební úpravy KD Čkyně, čp 14 Zakázka malého rozsahu 2.7.2018 11:42:00 25.6.2018 9:00:00 Detail
P18V20180005 Smlouva o dílo číslo 841/TA/2018/50 - Oprava MK č. 34c Čkyně Zakázka malého rozsahu 15.8.2018 10:54:00 15.8.2018 10:54:00 Detail
P18V20180006 Rekonstrukce lesní cesty Onšovice Zakázka malého rozsahu 10.12.2018 14:54:00 20.6.2018 11:00:00 Detail
P19V20190315 Čkyně - posílení vodárenské soustavy Zjednodušené podlimitní řízení 15.3.2019 12:00:00 3.4.2019 9:00:00 Detail
P19V20191607 Oprava MK 5c Čkyně, část km 0,2865 - 0,4107 Zakázka malého rozsahu 16.7.2019 10:55:00 1.7.2019 9:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Rybník nad Čkyní - hráze, stavidlo (obnova) Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.9.2014 14:56:00 Detail
Hydrogeologický průzkum - provedení vrtů HV-13 a HG-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod Čkyně Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.9.2014 9:16:00 Detail
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Čkyně Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.10.2014 13:55:00 Detail
Oprava hospodářského objektu Čkyně 2, SO 2 Otevřený přístřešek, SO 3 Venkovní úpravy Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.6.2015 9:07:00 Detail
Oprava hospodářského objektu Čkyně 2, SO 01 Oprava stavební části Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 11.4.2016 9:05:00 Detail
Místní komunikace ZTV Čkyně - II. etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 12.7.2016 10:03:00 Detail
Rekonstrukce lesní cesty Dolní Spůle Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.2.2017 11:04:00 Detail
Rekonstrukce lesní cesty Dolní Spůle Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.5.2017 8:39:00 Detail
Oprava budovy márnice ve Čkyni - 2. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.5.2017 8:42:00 Detail
Obnova MK Dolany Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.6.2017 8:58:00 Detail
Oprava MK ve Čkyni, poz. p.č. 834/13 Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.6.2017 9:51:00 Detail
Oprava MK č. 15c ve Čkyni Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.10.2017 11:06:00 Detail
Oprava MK č. 15c ve Čkyni Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.10.2017 9:39:00 Detail
Intenzifikace systému sběru BRKO Obec Čkyně Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.11.2017 16:38:00 Detail
Oprava MK ve Čkyni, poz. p.č. 834/13 Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.12.2017 8:42:00 Detail
Oprava MK č. 15c ve Čkyni Jiný dokument 18.1.2018 11:43:00 Detail