Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Chyšky

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Chyšky.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Chyšky 27
PSČ:
398 53
Obec:
Chyšky
IČ:
00249718
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-chysky/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.chysky.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P17V00020172 Výstavba chodníku v Chyškách Zakázka malého rozsahu 11.5.2017 11:13:00 26.5.2017 13:00:00 Detail
P18V00020181 Zpracování projektové dokumentace a projektu stavby pro rozšíření stávajícího vodovodního řadu Chyšky - Vodovod Květuš a Nová Ves Zakázka malého rozsahu 15.5.2018 11:10:00 15.6.2018 13:10:00 Detail
P19V00012019 Provozování vodohospodářské infrastruktury v obci Chyšky Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 14:00:00 5.11.2019 14:00:00 Detail
P20V00000001 Rekonstrukce a dostavba chodníků Chyšky Zakázka malého rozsahu 25.5.2020 13:45:00 10.6.2020 15:00:00 Detail
P20V00000002 Oprava místní komunikace 17c Květuš-Růžená Zakázka malého rozsahu 25.5.2020 14:20:00 10.6.2020 16:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo 2015-63 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.1.2016 15:15:00 Detail
Smlouva o dílo Chyšky-rekonstrukce vedení VO Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.6.2016 15:39:00 Detail
Smlouva - Základní škola Chyšky - Ústřední vytápění Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.6.2016 7:48:00 Detail
Dodatek smlouvy o dílo 2 ke smlouvě Chodník Chyšky část III Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.2.2017 11:08:00 Detail
Smlouva - Základní škola Chyšky - Ústřední vytápění Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.2.2017 13:29:00 Detail
Smlouva o dílo Chodník Chyšky část III - uloženo ve správě zakázek, Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.2.2017 14:08:00 Detail
Smlouva o dílo Chyšky-rekonstrukce vedení VO_dodatek 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 7.2.2017 13:25:00 Detail