Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Chocnějovice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Chocnějovice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Chocnějovice 43
PSČ:
294 13
Obec:
Chocnějovice
IČ:
00237906
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-chocnejovice/
Identifikátor profilu zadavatele:
362266

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P16V00000001 Studie proveditelnosti - protipovodňová opatření v Chocnějovicích Zakázka malého rozsahu 28.12.2016 23:35:00 28.12.2016 23:28:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo č.47/2017 - "Dětské herní prvky" Jiný dokument 5.6.2017 13:46:00 Detail
Smlouva o dílo - "Výměna sdružené vodovodní přípojky za nový vodovodní řád na pč. 816/1,2; pč. 734, pč. 735, obec Sovenice, k.ú. Sovenice" Jiný dokument 28.7.2017 14:35:00 Detail
Smlouva o dílo č.2017071101 - Zpevnění obecní cesty Drahotice Jiný dokument 22.9.2017 16:38:00 Detail
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.47/2017 Jiný dokument 19.6.2018 9:12:00 Detail
Smlouva o dílo - "Oprava opěrné zdi u bývalé školy v Sovenicích" Jiný dokument 19.6.2018 9:14:00 Detail