Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Buk

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Buk.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Buk 21/*
PSČ:
751 21
Obec:
Buk
IČ:
00636151
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-buk/
Identifikátor profilu zadavatele:
640851

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P16V00000001 Nová chodníková trasa Nad školou a Pod školou podél silnice III/4368, obec Buk Zakázka malého rozsahu 14.7.2016 10:00:00 28.6.2016 17:00:00 Detail
P18V00000003 REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4368, obec Buk - naproti škole Zakázka malého rozsahu 8.4.2018 10:15:00 19.2.2018 16:00:00 Detail
P18V00000004 Oprava a dobudování technického zázemí obce Buk Zakázka malého rozsahu 1.8.2018 12:00:00 12.7.2018 15:00:00 Detail
P18V00000005 VODOVOD v obci Buk - prodloužení Zakázka malého rozsahu 8.8.2018 21:15:00 27.6.2018 15:00:00 Detail
P18V00000006 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Kanalizace a ČOV Buk" Zakázka malého rozsahu 14.8.2018 13:00:00 12.3.2018 15:00:00 Detail
P19V00000006 Rekonstrukce veřejného osvětlení Buk Zakázka malého rozsahu 17.4.2019 15:32:00 25.3.2019 16:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění