Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Bolehošť

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Bolehošť.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Bolehošť 10
PSČ:
517 31
Obec:
Bolehošť
IČ:
00274721
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-bolehost/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.obecbolehost.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
226789

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P18V00000001 Výstavba chodníku – 1. část, Bolehošť Zakázka malého rozsahu 5.3.2018 16:04:00 19.3.2018 15:00:00 Detail
P18V00000003 Zneškodnění splaškových vod ze školy Bolehošť Zakázka malého rozsahu 19.3.2018 10:05:00 25.4.2017 12:00:00 Detail
P18V00000004 Výstavba parkovací plochy u Obecního úřadu, Bolehošť Zakázka malého rozsahu 19.3.2018 11:11:00 16.5.2017 12:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Kupní smlouva o prodeji movitých věcí - komunální technika Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.5.2014 11:18:00 Detail
Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace "Odkanalizování obce Bolehošť - kanalizace a ČOV" Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.10.2018 9:59:00 Detail