Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Městys Bernartice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Městys Bernartice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Nám. svobody 33/*
PSČ:
398 43
Obec:
Bernartice
IČ:
00249530
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-bernartice/
Adresa (URL) zadavatele:
https://www.uverejnovani.cz/
Adresa el. tržiště v. s.:
https://www.uverejnovani.cz/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00000002 Oprava Základní školy Bernartice Zakázka malého rozsahu 14.1.2013 11:07:00 14.2.2013 11:07:00 Detail
P15V00012015 Rekonstrukce místní komunikace Rákov - Slabčice Zakázka malého rozsahu 4.3.2015 14:14:00 18.3.2015 17:00:00 Detail
P15V00022015 Rekonstrukce místních komunikací Otevřené řízení 26.5.2015 15:15:00 10.6.2015 18:00:00 Detail
P15V00032015 Systém svozu bioodpadu Bernartice Jednací řízení s uveřejněním 5.6.2015 13:54:00 24.6.2015 14:00:00 Detail
P16V00000001 Nabídka prodeje nákladního automobilu - nosič výměnných nástaveb MAN s HR a hákovým nosičem kontejnerů Fornal Soutěž o návrh 24.3.2016 14:25:00 14.4.2016 15:00:00 Detail
P16V20160422 Oprava MK Bilinka Zakázka malého rozsahu 22.4.2016 11:13:00 4.5.2016 16:00:00 Detail
P16V00000002 Stavební úpravy základní školy Bernartice Zakázka malého rozsahu 2.6.2016 9:32:00 21.6.2016 12:00:00 Detail
P16V00000003 Stavba inženýrských sítí v lokalitě navazující na ulici Za Humny v Bernarticích Zakázka malého rozsahu 6.6.2016 15:59:00 21.6.2016 12:00:00 Detail
P16V00000004 Oprava komunikací Bernartice - ulice Za Humny Zakázka malého rozsahu 21.6.2016 10:07:00 7.7.2016 12:00:00 Detail
P16V00000004 Stavební úpravy základní školy Bernartice 2 Zakázka malého rozsahu 1.7.2016 13:13:00 14.7.2016 12:00:00 Detail
P16V00072016 Výběrové řízení na nákup osobního vozidla Jednací řízení s uveřejněním 2.8.2016 13:57:00 9.8.2016 15:00:00 Detail
P16V00082016 Oprava chodníků a veřejného osvětlení v ulici Za Humny Bernartice Zakázka malého rozsahu 11.8.2016 11:48:00 22.8.2016 16:30:00 Detail
P17V20170001 Stavební úpravy základní školy Bernartice Zakázka malého rozsahu 29.3.2017 11:12:00 14.4.2017 11:12:00 Detail
P17V20170504 Stavební úpravy základní školy Bernartice Zakázka malého rozsahu 4.5.2017 9:03:00 23.5.2017 15:00:00 Detail
P17V20170502 ČOV Bernartice dmychadla a aerační systém Zakázka malého rozsahu 4.5.2017 14:18:00 23.5.2017 15:00:00 Detail
P17V20170629 Bernartice oprava komunikace Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2017 14:58:00 10.7.2017 17:00:00 Detail
P17V20171011 Chodník podél Týnbské ulice - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení Zakázka malého rozsahu 11.10.2017 11:59:00 15.11.2017 15:00:00 Detail
P18V20180001 Oprava MK Zběšice Zakázka malého rozsahu 26.2.2018 14:48:00 9.3.2018 12:00:00 Detail
P18V20180002 Oprava chodníků a veřejného osvětlení III. etapa - Za Humny Bernartice Zakázka malého rozsahu 26.2.2018 14:59:00 9.3.2018 12:00:00 Detail
P18V20180003 Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice Zakázka malého rozsahu 26.2.2018 15:11:00 9.3.2018 12:00:00 Detail
P18V20180004 Prodej nepotřebného vybavení - nabídka k prodeji Zakázka malého rozsahu 16.5.2018 12:20:00 29.5.2018 13:00:00 Detail
P18V20180005 Zpracování projektu na obnovu kamenné kašny Bernartice dle technické specifikace Zakázka malého rozsahu 13.8.2018 14:40:00 31.8.2018 15:00:00 Detail
P18V20180006 Provedení prořezávek a slabých probírek do 40 let věku Otevřené řízení 29.10.2018 9:54:00 27.11.2018 12:00:00 Detail
P18V20180007 Prodej dřevní hmoty z prořezávek a probírek do 40 let věku Otevřené řízení 29.10.2018 10:04:00 27.11.2018 12:00:00 Detail
P19V20190001 PD ČOV a kanalizace Srlín Zakázka malého rozsahu 8.1.2019 14:02:00 31.3.2019 12:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva na akci: Oprava komunikace Bernartice - Jestřebice Jiný 23.7.2014 12:34:00 Detail
Smlouva o dílo na stavbu Místní komunikace Srlín Jiný 4.8.2014 9:17:00 Detail
Smlouva o prodeji stojících stromů jako věci budoucí číslo 01/2015 Jiný 10.2.2015 13:55:00 Detail
Smlouva o půjčce městys - OSVL Bernartice Jiný 8.7.2015 11:03:00 Detail
Smlouva o spolupráci - SOR Písecko předfinancování 11 pracovních míst Jiný 8.7.2015 11:05:00 Detail
Smlouva o dílo Oprava části kanalizace Bernartice náměstí Jiný 13.7.2015 10:59:00 Detail
Smlouva o dílo Stavební úpravy šatnového bloku ZŠ - II etapa Jiný 16.7.2015 11:20:00 Detail
Smlouva o dílo - Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice Jiný 23.7.2015 13:23:00 Detail
Dodatek č.1 Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice Jiný 19.8.2015 10:30:00 Detail
Oprava části kanalizace na náměstí Bernartice - odstoupení od smlouvy Dřevotvar Jiný 10.9.2015 12:02:00 Detail
Oprava části kanalizace na náměstí Bernartice - výzva k podpisu smlouvy Kakaščík Jiný 16.9.2015 14:14:00 Detail
Oprava části kanalizace na náměstí Bernartice - smlouva o dílo Kakaščík Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 16.9.2015 14:20:00 Detail
Oprava chodníků Týnská ulice Bernartice smlouva o dílo Služby města Milevsko Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 16.9.2015 14:26:00 Detail
Stavební úpravy šatnového bloku ZŠ - II etapa - dodatek ke smlouvě Jiný 1.10.2015 9:14:00 Detail
Oprava částí místních komunikací Jestřebice smlouva o dílo Vialit Jiný 14.10.2015 14:36:00 Detail
Kupní smlouva Provázkovi - pozemky od městyse Jiný 9.12.2015 8:32:00 Detail
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice Jiný 4.1.2016 16:03:00 Detail
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Bernaretice Jiný 4.1.2016 16:04:00 Detail
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků v r2015 Římskokatolická církev Jiný 6.1.2016 8:19:00 Detail
Smlouva o spolupráci SORP 2015 - 2016 5xVPP Jiný 14.1.2016 8:56:00 Detail
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS Střední Povltaví 2016 Jiný 4.3.2016 8:55:00 Detail
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Bernartice 200 000 Jiný 20.9.2016 8:32:00 Detail
Smlouva o dílo: Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO ulice V Zahrádce Bernartice - Služby města Milevsko spol. s r.o. Jiný dokument 27.4.2017 9:18:00 Detail
Dodatek č.3 smlouvy o dílo: Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.8.2017 10:52:00 Detail
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernaretice oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Služby města Milevsko Jiný dokument 20.11.2017 10:17:00 Detail
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice Smlouva ( podle § 219 zákona) 2.1.2018 8:48:00 Detail
Darovací smlouva 2018 pro TJ Sokol Bernartice z.s. Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.1.2018 12:08:00 Detail
Kupní smlouva na pořízení dopravního automobilu pro JSDH městyse Bernartice Smlouva ( podle § 219 zákona) 11.5.2018 13:58:00 Detail
2018 Smlouva s Fímskokatolickou farností o poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.7.2018 15:47:00 Detail
2018 Dohoda o navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice Jiný dokument 2.8.2018 10:27:00 Detail
2018 Smlouva o dílo Opravy chodníků Bernartice + rekonstrukce V.O. Bernartice náměstí, park - Služby města Milevsko Jiný dokument 20.9.2018 11:25:00 Detail
uhrazená cena za automobil pro JSDH Bernartice Písemná zpráva (podle § 217) 9.11.2018 17:32:00 Detail
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Opravy chodníků Bernartice + reko VO Bernartice Jiný dokument 21.12.2018 14:04:00 Detail
Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v r2019 Jiný dokument 8.1.2019 12:55:00 Detail
Smlouva o dílo Bernartice MK ulice Zámecká Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.2.2019 15:25:00 Detail
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.2.2019 15:26:00 Detail
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice p.č.704 a 970 k.ú. Svatkovice Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.2.2019 15:27:00 Detail
2019 Smlouva o dílo Bernartice obnova vodovodu HES stavební sro Smlouva ( podle § 219 zákona) 19.3.2019 9:49:00 Detail
Kupní smlouva na nemovitost mezi městysem a Universal Hydraulic CZ Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.3.2019 15:43:00 Detail