Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obec Albrechtice nad Orlicí

Na této stránce naleznete profil zadavatele Obec Albrechtice nad Orlicí.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Na Výsluní 275 275/*
PSČ:
517 22
Obec:
Albrechtice nad Orlicí
IČ:
00579106
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-albrechtice-nad-orlici/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.albrechtice-nad-orlici.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P17V20170001 Obytný soubor Pod strání, Albrechtice nad Orlicí - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z3 Zakázka malého rozsahu 8.12.2017 7:52:00 8.1.2018 7:52:00 Detail
P18V00022018 Oprava komunikace ulice V Borku Zakázka malého rozsahu 28.5.2018 14:37:00 9.5.2018 16:00:00 Detail
P19V00000001 Albrechtice n.O.-oprava komunikace v ul. Na Písku Zakázka malého rozsahu 22.5.2019 9:48:00 26.4.2019 12:00:00 Detail
P19V00000002 Albrechtice n.O. - ulice Luční Zakázka malého rozsahu 23.5.2019 10:43:00 12.4.2019 23:59:00 Detail
P19V00000003 Protipovodňová opatření pro obec Albrechtice nad Orlicí - LVS Zakázka malého rozsahu 11.6.2019 20:00:00 28.6.2019 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění