Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Muzeum hlavního města Prahy

Na této stránce naleznete profil zadavatele Muzeum hlavního města Prahy.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Kožná 475/1
PSČ:
110 01
Obec:
Praha 1
IČ:
00064432
Právní forma:
331 - Příspěvková organizace
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/muzeum-hlavniho-mesta-prahy/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.muzeumprahy.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
60054237

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00000003 Dodávka zařízení pro expozici "PŘÍBĚHY ŘEMESEL" na zámku Ctěnice Zjednodušené podlimitní řízení 31.5.2013 11:46:00 16.7.2013 12:00:00 Detail
P13V00000004 Realizace výstavy "Kdo se bojí, nesmí do Prahy" Zjednodušené podlimitní řízení 19.7.2013 13:01:00 9.8.2013 12:00:00 Detail
P13V00000002 Dodávka a implementace nadstavbových modulů sbírkového evidenčního systému MUSEION Jednací řízení bez uveřejnění 29.7.2013 9:18:00 31.7.2013 11:00:00 Detail
P13V00000006 Realizace 2. verze výstavy "Kdo se bojí, nesmí do Prahy" Zjednodušené podlimitní řízení 4.9.2013 11:29:00 24.9.2013 12:00:00 Detail
P13V00000005 Ostraha objektů Muzea hlavního města Prahy Otevřené řízení 5.11.2013 13:50:00 16.1.2014 14:00:00 Detail
P14V00882014 Realizace stálé expozice Řemesla v pořádku Otevřené řízení 9.1.2014 10:45:00 31.1.2014 10:00:00 Detail
P14V29182014 Ostraha objektů svěřených Muzeu hlavního města Prahy Otevřené řízení 22.8.2014 12:09:00 25.11.2014 15:00:00 Detail
P14V43552014 Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa Otevřené řízení 29.9.2014 11:20:00 8.1.2015 15:00:00 Detail
P15V19962015 Podpora provozu a správa sbírkového evidenčního systému MUSEION Jednací řízení bez uveřejnění 1.6.2015 13:12:00 17.6.2015 10:00:00 Detail
P15V33622015 Dodávka a implementace nadstavbových modulů sbírkového evidenčního systému MUSEION v r. 2015 Jednací řízení bez uveřejnění 7.9.2015 11:57:00 17.9.2015 14:00:00 Detail
P15V34942015 Rentgen pro konzervátorské pracoviště Otevřené řízení 18.9.2015 11:48:00 5.10.2015 15:00:00 Detail
P16V23412016 Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa v r. 2016 až 2017 Otevřené řízení 8.6.2016 14:56:00 27.6.2016 15:00:00 Detail
P16V30622016 Stálá expozice "Historie hasičství a požárů v Praze" Otevřené řízení 25.7.2016 11:41:00 15.8.2016 15:00:00 Detail
P16V26282016 Audiovizuální produkce stálé expozice "Historie hasičství a požárů v Praze" Soutěž o návrh 26.7.2016 10:25:00 22.8.2016 12:00:00 Detail
P16V31762016 Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy Otevřené řízení 3.8.2016 9:59:00 22.8.2016 15:00:00 Detail
P16V76562016 Audiovizuální produkce stálé expozice "Historie hasičství a požárů v Praze" Jednací řízení bez uveřejnění 4.1.2017 16:49:00 22.12.2016 10:00:00 Detail
P16V76572016 Dodávka a implementace nadstavbových modulů sbírkového evidenčního systému MUSEION v r. 2016 Jednací řízení bez uveřejnění 4.1.2017 17:24:00 27.12.2016 10:00:00 Detail
P17V30372017 Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy - 2. etapa Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2017 14:54:00 24.7.2017 15:00:00 Detail
P17V32172017 Audiovizuální produkce stálé expozice "Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy - 2. etapa" Jednací řízení bez uveřejnění 21.7.2017 13:24:00 14.7.2017 11:00:00 Detail
P17V59192017 Právní služby poskytované na úseku ochrany sbírek muzejní povahy Zjednodušený režim 29.12.2017 10:20:00 16.1.2018 12:00:00 Detail
P18V25412018 AV produkce animace Sadelerova prospektu, pokračování stálé expozice "Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy" - 2,5. etapa Jednací řízení bez uveřejnění 15.6.2018 13:11:00 14.6.2018 10:00:00 Detail
P18V34492018 Bezpečnostní služby pro Muzeum hlavního města Prahy Zjednodušený režim 6.8.2018 15:24:00 14.9.2018 12:00:00 Detail
P18V43602018 Upgrade systémového jádra sbírkového evidenčního systému MUSEION v roce 2018 Jednací řízení bez uveřejnění 23.10.2018 11:30:00 16.10.2018 9:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo - provedení kontroly a zpracování dokumentace BOZP a PO, správa a organizace odborných činností v oblasti BOZP a PO v objektech MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 28.7.2014 16:03:00 Detail
Dodatek č. 6 ke sml. o dílo - provedení kontroly a zpracování dokumentace BOZP a PO, správa a organizace odborných činností v oblasti BOZP a PO v objektech MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 28.7.2014 16:10:00 Detail
Pojistná smlouva - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.8.2014 16:05:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o dílo - stavební úpravy severní části parteru MMP, Na Poříčí, Praha 8 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.8.2014 16:08:00 Detail
Kupní smlouva na nové vozidlo - Ford Transit Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.9.2014 10:29:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o ostraze objektů ředitelství a areálu Stodůlky MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:35:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o ostraze objektu zámecký areál Ctěnice MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:38:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o ostraze objektu Müllerova vila MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:41:00 Detail
Smlouva o ostraze objektů Petřínské rozhledy a Zrcadlového bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:48:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o ostraze objektů Petřínské rozhledy a Zrcadlového bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:51:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o ostraze objektů Petřínské rozhledy a Zrcadlového bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:53:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o ostraze objektů Petřínské rozhledy a Zrcadlového bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 13:54:00 Detail
Smlouva o ostraze objektů kamenných věží MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 14:03:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o ostraze objektů kamenných věží MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 14:05:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o ostraze objektů kamenných věží MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 14:07:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o ostraze objektů kamenných věží MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.10.2014 14:08:00 Detail
Smlouva o dílo - zajištění účetní agendy (finančního účetnictví) Muzea hl. m. Prahy Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.10.2014 13:33:00 Detail
Smlouva o dílo - zhotovení stavby "Areálové rozvody inženýrských sítí - Zámecký areál Ctěnice, Praha 9 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.10.2014 13:42:00 Detail
Kupní smlouva - dodávka a instalace elektronické požární signalizace (EPS) do 3 samostatných objektů MMP (Svatomikulášská městská zvonice, Malostranská a Staroměstská mostecká věž) Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.10.2014 13:53:00 Detail
Smlouva o ostraze objektu Rothmayerova vila MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.10.2014 11:14:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o ostraze objektu Rothmayerova vila MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.10.2014 11:17:00 Detail
Smlouva o dílo - rekonstrukce severní přístupové plochy k objektu Muzea hl. m. Prahy, Na Poříčí, Praha 8 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 12.11.2014 16:44:00 Detail
Dodatek č. 1 ke kupní sml. na dodávku a instalaci elektronické požární signalizace (EPS) do 3 samostatných objektů MMP (věží) ( Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.11.2014 16:05:00 Detail
Kupní smlouva - dodání a instalace radiotelemetrického systému Hanwell pro objekty Zámek Ctěnice, Rothmayerova vila, Müllerova vila, Celnice na Výtoni, Bludiště na Petříně - Dioráma Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.12.2014 16:54:00 Detail
Smlouva o dílo - stavební údržba - oprava suterénních prostor v hlavní budově muzea Na Poříčí, Praha 8 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.12.2014 17:07:00 Detail
Kupní smlouva - dodávka mikroskopu 3D pro konzervátorské a restaurátorské dílny MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.12.2014 17:10:00 Detail
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN - část objektů muzea Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 18.12.2014 11:55:00 Detail
Dodatek č. 4 ke sml. o ostraze objektů ředitelství a areál Stodůlky MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.12.2014 13:51:00 Detail
Dodatek č. 4 ke sml. o ostraze objektu zámecký areál Ctěnice MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.12.2014 13:53:00 Detail
Dodatek č. 4 ke sml. o ostraze objektů Petřínské rozhledy a Zrcadlového bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.12.2014 13:55:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o ostraze objektu Rothmayerova vila MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.12.2014 13:56:00 Detail
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Norbertov, Praha 6 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.12.2014 13:59:00 Detail
Dodatek č. 4 ke sml. o ostraze objektu Müllerova vila MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.12.2014 16:26:00 Detail
Smlouva o dílo - provoz kotelen (vytápění) v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.12.2014 14:48:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - provoz kotelen (vytápění) v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.12.2014 14:54:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o dílo - provoz kotelen (vytápění) v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.12.2014 14:56:00 Detail
Smlouva o poskytování služeb - správa serverů, zabezpečení LAN a VPN sítí Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 9:57:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o poskytování služeb - správa serverů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:01:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o poskytování služeb - správa serverů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:02:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o poskytování služeb - správa serverů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:03:00 Detail
Dodatek č. 4 ke sml. o poskytování služeb - správa serverů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:04:00 Detail
Dodatek č. 5 ke sml. o poskytování služeb - správa serverů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:05:00 Detail
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku a instalaci radiotelemetrického systému Hanwell - doplnění systému v objektu Rothmayerova vila Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:08:00 Detail
Smlouva na dodávku zemního plynu na rok 2015 pro objekty Kožná, Na Poříčí, Ctěnice, Müllerova vila a Stodůlky Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2014 10:13:00 Detail
Kupní smlouva - výroba a dodávka zařízení pro výstavu "Kámen v pravěku" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.2.2015 12:23:00 Detail
Příloha č. 1 ke kupní sml. - projekt výstavy "Kámen v pravěku" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.2.2015 12:27:00 Detail
Smlouva o poskytnutí bezp. služby - přeprava tržeb z věží Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.2.2015 15:30:00 Detail
Kupní smlouva - výroba a dodávka zařízení pro výstavu "Hroby barbarů na Zličíně" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.2.2015 14:25:00 Detail
Příloha č. 1 ke kupní sml. - projekt výstavy "Hroby barbarů na Zličíně" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.2.2015 15:44:00 Detail
Oznámení ceny r. 2015 ke sml. o dílo - provoz kotelen (vytápění) a VZT v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.3.2015 13:30:00 Detail
Smlouva o dílo a oznámení ceny r. 2015 - provoz kotelen (vytápění) v objektech Kožná, Na Poříčí, Depozitář Stodůlky, Müllerova vila Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.3.2015 13:37:00 Detail
Smlouva o dílo a oznámení ceny r. 2015 - provoz technolog. zařízení vytápění, VZT a chlazení v objektu Depozitář Vojtěchov, Netvořice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.3.2015 14:00:00 Detail
Smlouva o dílo a oznámení ceny r. 2015 - provoz kotelny (vytápění) a VZT v objektu Depozitář Stodůlky E Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.3.2015 14:09:00 Detail
Dodatek č. 13 k pojistné sml. na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.3.2015 14:31:00 Detail
Dodatek č. 5 ke sml. o ostraze objektu zámecký areál Ctěnice MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 2.4.2015 12:43:00 Detail
Dodatek č. 5 ke sml. o ostraze objektů Petřínské rozhledy a Zrcadlového bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 2.4.2015 12:46:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o ostraze objektu Rothmayerovy vily MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 2.4.2015 12:48:00 Detail
Dodatek č. 5 ke sml. o ostraze objektu Müllerovy vily MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.4.2015 11:08:00 Detail
Smlouva o ostraze objektů Müllerova vila a Rothmayerova vila Muzea hl. m. Prahy Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.5.2015 9:14:00 Detail
Smlouva o ostraze objektů Zámecký areál Ctěnice a Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště Muzea hl m. Prahy Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.5.2015 9:19:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - zhotovení stavby "Areálové rozvody inženýrských sítí - Zámecký areál Ctěnice, Praha 9" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.6.2015 15:50:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava a nátěry oken a balkón. dveří v Müllerově vile Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 18.6.2015 11:54:00 Detail
Smlouva o dílo - stavební a technické úpravy v objektu Rothmayerova vila - I. etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.7.2015 13:00:00 Detail
Kupní smlouva - dodávka a instalace rozšíření stávající EPS do objektu hlavní budovy muzea Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.8.2015 11:13:00 Detail
Smlouva o dílo - zhotovení stavby "Přístavek v areálu MMP Vojtěchov - obec Netvořice" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.8.2015 10:41:00 Detail
Kupní sml. - výroba a dodávka zařízení pro výstavu "Praha Husova a husitská" vč. instalace exponátů + deinstalace tohoto zařízení po skončení výstavy vč. deinstalace exponátů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.9.2015 10:25:00 Detail
Smlouva o dílo - realizace venkovního osvětlení v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.9.2015 17:19:00 Detail
Dodatek č. 1 ke kupní sml. - výroba a dodávka zařízení pro výstavu "Praha Husova a husitská" vč. instalace exponátů + deinstalace tohoto zařízení po skončení výstavy vč. deinstalace exponátů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 18.9.2015 15:12:00 Detail
Kupní smlouva - výroba, dodávka a instalace modelu nádraží Těšnov pro výstavu "Nádraží Praha-Těšnov - provoz obnoven" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.9.2015 12:14:00 Detail
Smlouva o přepravě exponátů půjčitelů pro výstavu "Praha Husova a husitská" a poskytnutí souvisejících služeb Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.10.2015 14:10:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava protikorozní ochrany - nátěrem části nosné konstrukce Petřínské rozhledny Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.10.2015 14:16:00 Detail
Smlouva o poskytování služby "Správa internetové prezentace Muzea hl. m. Prahy" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.10.2015 12:56:00 Detail
Smlouva o provádění úklidových prací - úklid Petřín (r. 2014) Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:14:00 Detail
Smlouva o dílo - denní úklid Kožná, Praha 1 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:18:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - denní úklid Kožná, Praha 1 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:22:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o dílo - denní úklid Kožná, Praha 1 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:24:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o dílo - denní úklid Kožná, Praha 1 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:26:00 Detail
Smlouva o provádění úklidových prací - denní úklid Hlavní budova, areál Stodůlky Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:28:00 Detail
Smlouva o provádění úklidových prací - denní úklid Petřínské rozhledny a Zrcadlového bludiště Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:33:00 Detail
Smlouva o provádění úklidových prací - úklid kamenných věží Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.10.2015 16:35:00 Detail
Kupní smlouva - dodávka a instalace expozičních svítidel do výstavních sálů č. 1 a č. 2 v budově MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.10.2015 13:48:00 Detail
Smlouva o dílo - provizorní zakrytí střechy Novomlýnské vodárenské věže Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.10.2015 14:24:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - stavební úpravy v objektu Rothmayerova vila - etapa I. Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.11.2015 16:13:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - realizace venkovního osvětlení v Zámeckém areálu Ctěnice - etapa II. Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.11.2015 16:17:00 Detail
Kupní smlouva - dodávka a instalace 3 ks klimatizačních jednotek pro hlavní budovu muzea Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.11.2015 17:05:00 Detail
Smlouva o konzultační činnosti při investorské přípravě veřejných zakázek Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.12.2015 15:21:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - zhotovení stavby "Přístavek v areálu MMP Vojtěchov - obec Netvořice" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.12.2015 15:29:00 Detail
Smlouva o podnájmu lešení u Novomlýnské vodárenské věže Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 28.12.2015 17:00:00 Detail
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu na r. 2016 pro objekty Müllerova vila, Kožná, Na Poříčí, Stodůlky, Rothmayerova vila, Norbertov, Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 28.12.2015 17:08:00 Detail
Smlouva o dílo - zhotovení stavby "Stavební úpravy interiéru - Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.12.2015 15:59:00 Detail
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2016 pro všechna odběrná místa muzea Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.12.2015 10:44:00 Detail
Smlouva o poskytnutí bezp. služby - přeprava tržeb z věží (r. 2016) Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.1.2016 10:21:00 Detail
Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy z vn - Petřínská rozhledna Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.1.2016 9:08:00 Detail
Oznámení ceny r. 2016 - provoz kotelen (vytápění) v objektech Kožná, Na Poříčí, Depozitář Stodůlky, Müllerova vila Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 5.2.2016 14:22:00 Detail
Oznámení ceny r. 2016 - provoz technolog. zařízení vytápění, VZT a chlazení v objektu Depozitář Vojtěchov, Netvořice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 5.2.2016 14:28:00 Detail
Oznámení ceny r. 2016 - provoz kotelny (vytápění) a VZT v objektu Depozitář Stodůlky E Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 5.2.2016 14:31:00 Detail
Kupní sml. - dodávka zařízení pro výstavu "Pražské biografy" + deinstalace tohoto zařízení po skončení výstavy Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 26.2.2016 10:49:00 Detail
Smlouva o poskytování služeb - odb. poradenství při oceňování sbírk. předmětů, odb. zpracování sbírk. předmětů ze sbírky grafiky Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 26.2.2016 10:53:00 Detail
Kupní smlouva - dotisk publikací Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.3.2016 10:04:00 Detail
Kupní sml. - dodávka zařízení pro stálou expozici ve Staroměstské mostecké věži s názvem "Mystérium věže" vč. instalace exponátů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.3.2016 16:13:00 Detail
Kupní sml. - dodávka a instalace 4 ks klimatizačních jednotek pro Hlavní budovu MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.3.2016 10:00:00 Detail
Smlouva o ostraze objektů Zámecký areál Ctěnice a Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.4.2016 17:05:00 Detail
Smlouva o ostraze objektů Müllerova vila a Rothmayerova vila MMP Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.4.2016 17:08:00 Detail
Dodatek č. 3 ke sml. o dílo - provoz kotelen (vytápění) a servis VZT v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.5.2016 10:18:00 Detail
Kupní sml. - dodávka zařízení pro stálou expozici Zaniklé Podskalí Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.5.2016 16:27:00 Detail
Kupní sml. - automobil Fiat Ducato Combi Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.5.2016 15:15:00 Detail
Smlouva o dílo vč. dod. č. 1 - oprava fasády - vnitřní dvůr v objektu Kožná 1, Praha 1 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.5.2016 15:57:00 Detail
Kupní sml. - dodávka osvětlení pro stálou expozici Zaniklé Podskalí Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.5.2016 12:14:00 Detail
Rámcová smlouva o poskytování elektronických komunikací vč. změn dílčích smluv - internet Kožná, Stodůlky Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.5.2016 16:01:00 Detail
Kupní smlouva - vnitřní vybavení objektu Norbertov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.5.2016 16:14:00 Detail
Sml. o dílo s autorskou licencí - architekt. studie, projekt. dokumentace a autorský dozor - expozice "Praha Karla IV." Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.6.2016 13:36:00 Detail
Dodatek č. 6 ke sml. o poskytování služeb - správa serverů Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.6.2016 17:25:00 Detail
Smlouva o dílo - provádění deratizace, dezinfekce a dezinsekce v objektech muzea Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.6.2016 18:11:00 Detail
Dodatek č. 7 ke sml. o dílo - správa a organizace odb. činností v oblasti BOZP a PO v objektech muzea Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.7.2016 10:58:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - provoz kotelny (vytápění) a VZT v objektu Depozitář Stodůlky E Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.7.2016 15:42:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - zhotovení stavby "Stavební úpravy interiéru - Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.7.2016 16:36:00 Detail
Smlouva o dílo - obnova schodiště na Petřínské rozhledně Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.7.2016 17:54:00 Detail
Kupní sml. - dodávka laseru pro odd. konzervace sbírek Muzea hl. m. Prahy Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 5.8.2016 12:09:00 Detail
Sml. o dílo s autorskou licencí - výroba hmotových a virtuálních modelů pro expozici "Praha Karla IV." Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.9.2016 18:14:00 Detail
Sml. o dílo s autorskou licencí - audiovizuální produkce expozice "Praha Karla IV." Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.9.2016 12:54:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu lešení u Novomlýnské vodárenské věže Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.10.2016 15:49:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava severní obvodové zdi parku v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.10.2016 18:07:00 Detail
Smlouva o provádění úklidových prací v Müllerově a Rothmayerově vile Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.10.2016 10:30:00 Detail
Dodatek č. 1 ke kupní sml. na vnitřní vybavení objektu Norbertov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 31.10.2016 10:22:00 Detail
Dodatek č. 2 ke sml. o dílo - zhotovení stavby "Stavební úpravy interiéru - Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.11.2016 11:02:00 Detail
Dodatek č. 2 a 3 ke kupní sml. na vnitřní vybavení objektu Norbertov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.12.2016 17:03:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo - oprava severní obvodové zdi parku v Zámeckém areálu Ctěnice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.12.2016 18:09:00 Detail
Sml. o dílo s autorskou licencí - architektonická studie na revitalizaci Domu U Zlatého prstenu Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.1.2017 13:57:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo s aut. licencí - audiovizuální produkce expozice "Praha Karla IV." Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.2.2017 12:28:00 Detail
Dodatek č. 1 ke sml. o dílo s aut. licencí - architekt. studie, projekt. dokumentace a autorský dozor - expozice "Praha Karla IV." Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.2.2017 16:12:00 Detail
Sml. o dílo s licencí - mobilní aplikace k expozici "Historie hasičství a požárů v Praze" Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.2.2017 12:05:00 Detail
Sml. o dílo s autorskou licencí - architekt. studie, projekt. dokumentace, aut. dozor - 2. etapa expozice "Praha Karla IV." Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.4.2017 15:10:00 Detail
Konfirmace smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny - pro r. 2017 Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.8.2017 13:13:00 Detail