Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Městys Sepekov

Na této stránce naleznete profil zadavatele Městys Sepekov.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Sepekov 174
PSČ:
398 51
Obec:
Sepekov
IČ:
00250091
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mestys-sepekov/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.sepekov.eu/
Adresa el. tržiště v. s.:
http://www.sepekov.eu/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V20120006 Oprava místní komunikace na pozemku parc.č. 3356 v obci a katastrálním území Sepekov Zakázka malého rozsahu 15.8.2012 14:18:00 27.8.2012 15:00:00 Detail
P12V20120006 Kanalizace Sepekov-kmenová stoka "B" Zakázka malého rozsahu 16.11.2012 12:39:00 16.12.2012 12:39:00 Detail
P13V22062013 Zateplení mateřské školy Sepekov Zjednodušené podlimitní řízení 22.6.2013 0:00:00 12.7.2013 14:00:00 Detail
P13V20130004 Výměna části oken v budově radnice v Sepekově Zakázka malého rozsahu 20.8.2013 15:15:00 28.8.2013 15:00:00 Detail
P14V20140003 Výměna části oken v budově radnice v Sepekově, II.etapa Zakázka malého rozsahu 6.8.2014 15:09:00 21.8.2014 15:00:00 Detail
P14V20140004 Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov Otevřené řízení 3.9.2014 18:23:00 26.9.2014 9:00:00 Detail
P15V00000001 Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov Otevřené řízení 2.3.2015 23:00:00 1.4.2015 15:00:00 Detail
P15V20151905 Zateplení ZŠ Sepekov Zjednodušené podlimitní řízení 19.5.2015 21:29:00 5.6.2015 12:00:00 Detail
P15V02072015 Obnova vodovodu u nádraží Sepekov Zakázka malého rozsahu 2.7.2015 15:00:00 22.5.2015 15:00:00 Detail
P15V02072015 Obnova kanalizace u nádraží Sepekov Zakázka malého rozsahu 2.7.2015 14:28:00 22.5.2015 15:00:00 Detail
P12V12345678 Sepekov – úprava náměstí Zakázka malého rozsahu 27.10.2016 8:52:00 4.10.2016 9:00:00 Detail
P17V20170001 Revitalizace přízemních prostor dostavby víceúčelového kulturního zařízení na obchodní provozy Zakázka malého rozsahu 4.4.2017 8:25:00 7.3.2017 10:00:00 Detail
P17V84102017 Oprava místních komunikací - sídliště u nádraží Zakázka malého rozsahu 7.6.2017 9:00:00 10.4.2017 15:00:00 Detail
P17V18082017 Dodávka jevištní techniky pro dostavované víceúčelové zařízení v Sepekově Zakázka malého rozsahu 7.9.2017 13:38:00 7.10.2017 13:38:00 Detail
P18V01012018 Akustické úpravy sálu a přísálí víceúčelového zařízení Zakázka malého rozsahu 17.1.2018 14:57:00 17.2.2018 14:57:00 Detail
P18V01032018 Instalace, propojení a doplnění základní technologie ozvučovací techniky do funkčního celku Zakázka malého rozsahu 16.5.2018 7:58:00 16.6.2018 7:58:00 Detail
P18V28062018 Stavební úpravy areálu ZŠ a MŠ Sepekov - část rekonstrukce vytápění Zakázka malého rozsahu 28.6.2018 13:49:00 28.7.2018 13:49:00 Detail
P19V17052019 Kmenová kanalizační stoka B1 - stavební objekt SO2 a SO3 Zakázka malého rozsahu 20.5.2019 14:30:00 20.6.2019 14:30:00 Detail
P19V20190603 Oprava střechy radnice Zakázka malého rozsahu 10.6.2019 11:50:00 10.7.2019 11:50:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění