Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Zásmuky

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Zásmuky.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Zásmuky 133
PSČ:
281 44
Obec:
Zásmuky
IČ:
00235954
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-zasmuky/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.zasmuky.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
228960

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V00000001 Zásmuky splašková kanalizace 1. část, přípojky veřejná část Zjednodušené podlimitní řízení 7.9.2012 12:30:00 25.9.2012 10:00:00 Detail
P13V00201214 Rekonstrukce mostu přes Vavřinecký potok - Nesměň 799/1 Zakázka malého rozsahu 3.1.2013 15:01:00 3.2.2013 15:01:00 Detail
P13V00212422 Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky "Vlčí důl" Užší řízení 9.1.2013 15:03:00 9.2.2013 15:03:00 Detail
P13V13122012 TDI na akci "Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl" Zakázka malého rozsahu 5.11.2013 12:31:00 5.12.2013 12:31:00 Detail
P13V09092013 Oprava komunikace + stavba opěrné zdi Zakázka malého rozsahu 6.11.2013 7:59:00 6.12.2013 7:59:00 Detail
P13V08092013 Oprava komunikace v Obci Zásmuky, část Neměň-Buda Zakázka malého rozsahu 6.11.2013 8:09:00 6.12.2013 8:09:00 Detail
P13V12112013 Obnova rybníka Bažantnice Zjednodušené podlimitní řízení 6.11.2013 8:13:00 6.12.2013 8:13:00 Detail
P14V00000001 Obnova rybníka bažantnice Zakázka malého rozsahu 31.3.2014 12:22:00 1.5.2014 12:22:00 Detail
P14V05052014 Rekonstrukce místních komunikací ve Městě Zásmuky Zakázka malého rozsahu 26.9.2014 11:53:00 26.10.2014 11:53:00 Detail
P15V16092014 Projekt energeticky úsporných opatření mateřské školy Zakázka malého rozsahu 14.1.2015 9:28:00 14.2.2015 9:28:00 Detail
P15V99999111 PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA ZÁSMUKY Užší řízení 23.3.2015 13:29:00 14.5.2015 10:00:00 Detail
P15V06082015 Provozování vodovodu na kanalizace pro veřejnou potřebu Města Zásmuky Užší řízení 21.8.2015 11:04:00 21.9.2015 11:04:00 Detail
P16V05082016 Nákladní automobil MAN Zakázka malého rozsahu 13.10.2016 8:49:00 13.11.2016 8:49:00 Detail
P16V30052016 Územní pláán Města Zásmuky Zakázka malého rozsahu 21.12.2016 13:03:00 21.1.2017 13:03:00 Detail
P17V05052017 ZŠ Zásmuky - výměna oken v uličním průčelí Zakázka malého rozsahu 9.5.2017 9:49:00 9.6.2017 9:49:00 Detail
P17V24052017 „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Zásmuky“ Otevřené řízení 24.5.2017 21:30:00 4.7.2017 13:00:00 Detail
P17V00000001 Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách Užší řízení 17.10.2017 14:46:00 8.11.2017 10:00:00 Detail
P17V10102017 Oprava místní komunikace - Zásmuky ul. Družstevní Zakázka malého rozsahu 23.11.2017 14:11:00 23.12.2017 14:11:00 Detail
P18V11012018 Sací fekální vůz Mercedes-Benz ATEGO 1218K Zakázka malého rozsahu 11.1.2018 8:06:00 11.2.2018 8:06:00 Detail
P18V13032018 Zpevněná plocha před HZ SDH Zásmuky Zakázka malého rozsahu 13.2.2018 12:56:00 13.3.2018 12:56:00 Detail
P18V12022018 ZŠ Zásmuky - výměna oken na východní straně objektu ZŠ Zásmuky Zakázka malého rozsahu 19.2.2018 10:14:00 19.3.2018 10:14:00 Detail
P18V22022018 Oprava místních komunikací ve městě Zásmuky Zakázka malého rozsahu 22.2.2018 13:59:00 22.3.2018 13:59:00 Detail
P18V30032018 Oprava schodiště a chodníku, Zásmuky, ul. Sladkovského, Čechova Zakázka malého rozsahu 30.4.2018 12:13:00 30.5.2018 12:13:00 Detail
P18V12345678 Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách – Výběr TDS Zakázka malého rozsahu 18.6.2018 10:53:00 18.7.2018 10:53:00 Detail
P19V15102018 Oprava místní komunikace - ul. Nová, ul. Východní, Zásmuky Zakázka malého rozsahu 22.2.2019 8:00:00 22.3.2019 12:00:00 Detail
P19V27032019 Vodovodní řad V4 + přípojky Zakázka malého rozsahu 27.3.2019 16:07:00 27.4.2019 16:07:00 Detail
P19V27032019 Chodníky ve městě Zásmuky Zakázka malého rozsahu 27.3.2019 16:13:00 27.4.2019 16:13:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění