Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Velešín

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Velešín.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Velešín 76
PSČ:
382 32
Obec:
Velešín
IČ:
00246174
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-velesin/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.velesin.cz/

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V20120001 RPS ve Velešíně - IV. etapa 2013 Zjednodušené podlimitní řízení 21.12.2012 17:48:00 7.1.2013 9:00:00 Detail
P13V12345678 ODVOZ A ZNEŠKODNĚNÍ ODPADU POCHÁZEJÍCÍHO ZE SBĚRNÉHO DVORA VE VELEŠÍNĚ Zjednodušené podlimitní řízení 12.2.2013 17:32:00 4.3.2013 15:00:00 Detail
P13V31320130 VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ VE VELEŠÍNĚ Otevřené řízení 1.4.2013 10:00:00 26.4.2013 9:00:00 Detail
P13V07201305 Poskytnutí finančního úvěru k zajištění financování projektu města Velešín na projekt: Zjednodušené podlimitní řízení 11.7.2013 8:53:00 29.7.2013 15:00:00 Detail
P13V12345678 HOLKOV – ČOV a splašková kanalizace Otevřené řízení 18.11.2013 8:34:00 18.12.2013 8:34:00 Detail
P14V11120146 Systém svozu bioodpadu Velešín Zjednodušené podlimitní řízení 24.6.2014 10:18:00 24.7.2014 10:18:00 Detail
P15V12345678 RPS Velešín, sídliště Na Vrších – Nad Cihelnou - III.etapa 2015 Zakázka malého rozsahu 19.6.2015 17:50:00 19.7.2015 17:50:00 Detail
P15V20150833 Snížení energetické náročnosti budovy Strahovská 256, Velešín Zjednodušené podlimitní řízení 20.8.2015 22:05:00 9.9.2015 22:05:00 Detail
P15V00246174 Zajištění svozu a likvidace SKO a separovaného odpadu pro Město Velešín pro období 2016-2020 Otevřené řízení 23.11.2015 15:00:00 18.1.2016 8:00:00 Detail
P16V00000001 JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti budovy Strahovská 256, Velešín Jednací řízení bez uveřejnění 4.4.2016 7:48:00 23.3.2016 7:48:00 Detail
P16V00000005 Snížení energetické náročnosti Mateřské školy ve Velešíně Zjednodušené podlimitní řízení 13.5.2016 15:45:00 31.5.2016 10:00:00 Detail
P16V87654321 Pečovatelské byty Krumlovská č. p. 144, Velešín Otevřené řízení 23.5.2016 14:46:00 7.6.2016 10:00:00 Detail
P16V00000010 JŘBU – Dodatečné stavební práce k akci „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy ve Velešíně“ Jednací řízení bez uveřejnění 21.11.2016 13:59:00 21.12.2016 13:59:00 Detail
P16V00000011 JŘBU – Dodatečné stavební práce k akci „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy ve Velešíně“ Jednací řízení bez uveřejnění 21.11.2016 14:02:00 21.12.2016 14:02:00 Detail
P16V00000011 JŘBU – Dodatečné stavební práce k akci „Pečovatelské byty Krumlovská č.p. 144, Velešín“ – I. etapa, dodatek č. 1 Jednací řízení bez uveřejnění 7.12.2016 13:22:00 7.12.2016 13:22:00 Detail
P17V00246174 sBĚRNÝ DVŮR vELEŠÍN - ODVOZ A ODSTRANĚNÍ ODPADU PRO ROKY 2017-2022 Zjednodušené podlimitní řízení 14.2.2017 21:38:00 2.3.2017 8:00:00 Detail
P17V95056067 Velešín – svoz a odstranění biologicky rozložitelného odpadu Zakázka malého rozsahu 19.6.2017 15:00:00 29.5.2017 8:00:00 Detail
P17V00002808 Autobusové nádraží Velešín Zjednodušené podlimitní řízení 28.8.2017 14:00:00 4.10.2017 10:00:00 Detail
P17V20171229 JŘBU- Dodatečné stavební práce na akci - Vodovod Chodeč Jednací řízení bez uveřejnění 30.12.2017 10:34:00 30.1.2018 10:34:00 Detail
P18V00000602 Holkov – čistírna odpadních vod a splašková kanalizace Zjednodušené podlimitní řízení 6.2.2018 14:35:00 7.3.2018 11:00:00 Detail
P18V00000012 Poskytnutí finančního úvěru k zajištění financování projektu "Autobusové nádraží Velešín" Zakázka malého rozsahu 28.2.2018 10:40:00 12.1.2018 11:00:00 Detail
P18V00000001 Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 376-377 a č.p. 378-379, Velešín Zjednodušené podlimitní řízení 10.4.2018 13:09:00 26.4.2018 10:00:00 Detail
P18V21052018 Vodovod Holkov Zakázka malého rozsahu 22.5.2018 15:10:00 4.6.2018 14:00:00 Detail
P19V30062016 Oprava komunikací v Sídlišti Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 20:32:00 15.11.2019 20:32:00 Detail
P19V29122016 Stavební úpravy ulic a parkoviště u ZŠ Velešín Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 21:07:00 15.11.2019 21:07:00 Detail
P19V30052017 Projektová dokumentace - Výstavba stezky a podchodu pod silnicí I/3 ve Velešíně Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 21:18:00 15.11.2019 21:18:00 Detail
P19V22092017 Lesní cesta Chodeč Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 21:37:00 15.11.2019 21:37:00 Detail
P19V03102017 Vodovod Chodeč Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 21:50:00 15.11.2019 21:50:00 Detail
P19V26092018 Urnový háj Velešín Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 21:55:00 15.11.2019 21:55:00 Detail
P19V15102018 Inteligentní zastávky - Smart Cities Velešín 2018 Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:08:00 15.11.2019 22:08:00 Detail
P19V15102018 Kolumbárium Velešín Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:15:00 15.11.2019 22:15:00 Detail
P19V22102018 Chodník a veřejné osvětlení - nádraží Velešín Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:29:00 15.11.2019 22:29:00 Detail
P19V21072019 Koupě dopravního automobilu pro hasiče Velešín Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:41:00 15.11.2019 22:41:00 Detail
P19V22072019 Přípojky vodovodu a kanalizace Holkov 2019 Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:48:00 15.11.2019 22:48:00 Detail
P19V30072019 City upgrade Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:53:00 15.11.2019 22:53:00 Detail
P19V01082019 Obnova čerpadla vyčištěných vod - ČOV Velešín Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 22:58:00 15.11.2019 22:58:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Dodatek SOD č. 1 - Hasičárna 2015 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.11.2015 7:21:00 Detail
Dodate SOD č. 2 _Hasičárna 2015 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.11.2015 7:17:00 Detail
SOD_regenerace panel. sídliště IV. etapa - Tangenta Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.6.2016 7:39:00 Detail
SOD_oprava komunikací v Sídlišti Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.6.2016 8:40:00 Detail
SOD_TDI + BOZP_Kodus Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.8.2016 17:04:00 Detail
SOD_Stavební úpravy ulic a parkoviště u ZŠ ve Velešíně Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 29.12.2016 11:56:00 Detail
SOD PTS Velešín- Výměna střešní krytiny Kantůrkovec Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.1.2017 8:53:00 Detail
SOD Projektová dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby - Výstavba stezky a podchodu pod silnicí I/3 ve Velešíně Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.5.2017 8:10:00 Detail
SOD - Lesní cesta Chodeč Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.9.2017 9:12:00 Detail
SOD- Regenerace panelového sídliště na Vrších Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.10.2017 13:18:00 Detail
SOD - Vodovod Chodeč Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.10.2017 13:19:00 Detail
Lesní cesta Chodeč - konečná cena díla Jiný dokument 1.1.2018 14:45:00 Detail
SOD - Obnova dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti komunikací správní oblasti Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.4.2018 13:52:00 Detail
Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice, Sídliště 390, Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.5.2018 9:21:00 Detail
SOD - Obnova chodníků na hřbitově Velešín - III. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 26.9.2018 9:16:00 Detail
SOD - Urnový háj Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 26.9.2018 9:17:00 Detail
SOD- Inteligentní zastávky Velešín - Smart Cities Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.10.2018 7:59:00 Detail
SOD - Kolumbárium Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.10.2018 7:59:00 Detail
SOD-Chodník a veřejné osvětlení - nádraží Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.10.2018 12:11:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice, Sídliště 390, Velešín Jiný dokument 1.11.2018 9:14:00 Detail
Smlouva o dílo - Chodník nádraží Velešín - 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 11.2.2019 11:47:00 Detail
Dodatek SOD č. 1 - Ertl - Chodník nádraží Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.7.2019 9:54:00 Detail
Kupní smlouva - dopravní automobil hasiči Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.7.2019 9:57:00 Detail
SOD - Přípojky vodovodu a kanlaizace Holkov Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.7.2019 10:50:00 Detail
SOD - G-Projekt - žádost o dotaci - Výstavba stezky a podchodu pd silnicí I/3 ve Velešíně Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.7.2019 10:54:00 Detail
DOdatek č. 1 SOD - G-Projekt Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.7.2019 10:55:00 Detail
SOD city upgrade Smlouva ( podle § 219 zákona) 30.7.2019 11:50:00 Detail
SOD - Obnova čerpadla vyčištěných vod - ČOV Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 1.8.2019 12:57:00 Detail
Dodatek č.1 SOD - Kolumbárium Velešín Smlouva ( podle § 219 zákona) 9.8.2019 11:00:00 Detail
Dodatek SOD č. 1 - Urnový háj (Staving) Smlouva ( podle § 219 zákona) 23.9.2019 7:59:00 Detail