Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Úpice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Úpice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Pod Městem 624/*
PSČ:
542 32
Obec:
Úpice
IČ:
00278386
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-upice/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.upice.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
60051530

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00000002 Zajištění skalního svahu u č.p. 287, Nezvalova stezka v Úpici Zjednodušené podlimitní řízení 2.9.2013 16:26:00 23.9.2013 11:00:00 Detail
P16V00000001 Stavební úpravy budovy ZUŠ A.M.Buxton Úpice Zjednodušené podlimitní řízení 1.4.2016 9:48:00 18.4.2016 9:00:00 Detail
P16V00000002 Rekonstrukce povrchu stadionu na Lánech v Úpici Zjednodušené podlimitní řízení 19.9.2016 16:33:00 5.10.2016 10:00:00 Detail
P16V00000003 Statické zajištění skalního masivu Regnerova Zjednodušené podlimitní řízení 30.9.2016 16:15:00 24.10.2016 13:00:00 Detail
P17V00000001 Stavební úpravy a přístavba k č.p. 31, Úpice Zjednodušené podlimitní řízení 15.2.2017 8:34:00 14.3.2017 10:00:00 Detail
P17V00000002 Rekonstrukce účelové komunikace v k.ú. Radeč Zakázka malého rozsahu 5.5.2017 9:35:00 15.5.2017 9:00:00 Detail
P17V00000003 Oprava objektu č.p. 92 Dřevěnka Úpice Zakázka malého rozsahu 24.5.2017 14:49:00 22.3.2017 10:00:00 Detail
P17V00000004 Rekonstrukce výměníkové stanice na ZŠ Bří Čapků Zakázka malého rozsahu 8.6.2017 7:20:00 22.5.2017 9:00:00 Detail
P17V00000005 Rekonstrukce výměníkové stanice na ZŠ Úpice - Lýny Zakázka malého rozsahu 8.6.2017 7:24:00 29.5.2017 9:00:00 Detail
P17V00000006 Rekonstrukce sociálního zázemí v MŠ Na Veselce v Úpici Zakázka malého rozsahu 8.6.2017 7:31:00 22.5.2017 9:00:00 Detail
P17V00000008 Zateplení a výměna oken Divadla Aloise Jiráska v Úpici Zjednodušené podlimitní řízení 3.7.2017 11:25:00 24.7.2017 13:00:00 Detail
P17V00000009 Doprava v klidu MK ul. Plickova a okolí, Úpice Zjednodušené podlimitní řízení 30.8.2017 15:33:00 13.9.2017 10:00:00 Detail
P17V00000010 Rekonstrukce koupelen a WC v bytovém domě č.p. 625 ul. Pod Městem, Úpice Zakázka malého rozsahu 5.9.2017 10:56:00 25.7.2017 10:56:00 Detail
P17V00000011 Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV v Úpici Zakázka malého rozsahu 13.11.2017 14:00:00 30.10.2017 10:00:00 Detail
P18V00000001 Vybavení interiéru Dřevěnky - truhlářské práce Zakázka malého rozsahu 2.2.2018 12:01:00 29.1.2018 9:00:00 Detail
P18V00000002 Stroje a zařízení pro lesní hospodářství Úpice Zakázka malého rozsahu 7.2.2018 16:16:00 29.1.2018 9:00:00 Detail
P18V00000003 Stavební úpravy místní komunikace Prokopa Velikého v Úpici Zakázka malého rozsahu 14.2.2018 7:22:00 26.2.2018 9:00:00 Detail
P18V00000004 Vybudování chodníku v ulici Regnerova v Úpici Zakázka malého rozsahu 14.2.2018 8:07:00 26.2.2018 10:00:00 Detail
P18V00000006 Obnova pomníku T.G. Masaryka Zakázka malého rozsahu 4.4.2018 8:48:00 22.2.2018 10:00:00 Detail
P18V00000007 Tenisový areál na Spartě v Úpici Zjednodušené podlimitní řízení 6.4.2018 12:01:00 23.4.2018 9:00:00 Detail
P18V00000008 Sociální zázemí MŠ Na Veselce v Úpici - II. etapa Zakázka malého rozsahu 6.4.2018 12:34:00 12.3.2018 9:00:00 Detail
P18V00000009 Fasáda na bytových domech č.p. 365, 366 a 383 ul. Revoluční, Úpice Zakázka malého rozsahu 16.4.2018 8:29:00 21.2.2018 15:00:00 Detail
P18V00000010 Zajištění skalního tělesa mezi ulicí Chelčického a Vrchlického v Úpici Zakázka malého rozsahu 11.5.2018 13:08:00 23.4.2018 10:00:00 Detail
P18V00000011 Výměna oken na části budovy č.p. 1075 v Úpici Zakázka malého rozsahu 11.5.2018 13:22:00 22.5.2018 12:00:00 Detail
P17V00000012 Výměna oken na části budovy Městského gymnázia a SOŠ Úpice Zakázka malého rozsahu 28.6.2018 6:57:00 20.9.2017 12:00:00 Detail
P18V00000011 Nákup automobilu s úpravou pro převoz osoby se sníženou schopností pohybu Zakázka malého rozsahu 9.7.2018 14:35:00 7.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00000012 Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Bratří Čapků v Úpici Zjednodušené podlimitní řízení 29.8.2018 8:05:00 18.9.2018 10:00:00 Detail
P18V00000013 Oprava střechy a výměna krytiny na budově č.p. 625 ul. Pod Městem, Úpice Zakázka malého rozsahu 29.8.2018 11:02:00 18.9.2018 9:00:00 Detail
P18V00000014 Modernizace a intenzifikace ČOV Úpice Užší řízení 3.9.2018 8:50:00 8.10.2018 8:30:00 Detail
P18V00000015 Zateplení a výměna oken budovy šaten, kuchyně a jídelny ZŠ Bratří Čapků v Úpici Zakázka malého rozsahu 5.10.2018 10:42:00 24.9.2018 9:00:00 Detail
P19V00000001 Vybudovábní centrkurtu v areálu na Spartě v Úpici Zakázka malého rozsahu 5.2.2019 8:15:00 28.1.2019 9:00:00 Detail
P19V00000002 Výměna stropního podhledu ve velké a malé Tělocvičně ZŠ Bří Čapků v Úpici Zakázka malého rozsahu 5.2.2019 8:22:00 28.1.2019 9:00:00 Detail
P19V00000003 Obnova místní komunikace u divadla v Úpici Zakázka malého rozsahu 6.3.2019 15:01:00 18.3.2019 10:00:00 Detail
P19V00000004 Oprava střechy a výměna krytiny na objektu č.p. 625 v ulici Pod Městem, Úpice Zakázka malého rozsahu 18.3.2019 13:26:00 22.1.2019 9:00:00 Detail
P19V00000005 Oprava fasády ZŠ Úpice - Lány - I. etapa Zakázka malého rozsahu 29.3.2019 9:00:00 15.4.2019 9:00:00 Detail
P19V00000006 Rekonstrukce sociálního zázemí v chatkách - III. etapa Zakázka malého rozsahu 2.4.2019 13:01:00 18.3.2019 9:00:00 Detail
P19V00000007 Oprava fasády ZŠ Úpice - Lány - I. etapa - opakované VŘ Zakázka malého rozsahu 23.4.2019 8:45:00 6.5.2019 9:00:00 Detail
P19V00000008 Oprava domů č.p. 486 a 558 ul. Pod Městem, Úpice Zakázka malého rozsahu 3.5.2019 8:03:00 25.2.2019 9:00:00 Detail
P19V00000009 Výměna oken na budově č.p. 1077 ul. Palackého, Úpice Zakázka malého rozsahu 23.5.2019 10:33:00 18.4.2019 9:00:00 Detail
P19V00000010 Oprava zázemí tělocvičny ZŠ Bratří Čapků Úpice Zakázka malého rozsahu 12.7.2019 9:35:00 25.6.2019 9:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
SOD - Komunikace Velbaba - II. etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 11.8.2014 14:37:00 Detail
SOD - Větrání suterénu divadla A. Jiráska v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.8.2014 16:33:00 Detail
SOD - Zateplení Bří Čapků Úpice Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.8.2014 13:36:00 Detail
SOD - Oprava chodníku v ul. Pod Městem v Úpici - I. etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.8.2014 7:31:00 Detail
SOD - vybudování městského dohlížecího kamerového systému Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.9.2014 14:24:00 Detail
Vybudování městského dohlížecího kamerového systému - dodatek č. 1 k SOD Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.9.2014 14:25:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD - Oprava střechy a výměna střešní krytiny na domě č.p. 626 v ul. Bří Čapků v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.9.2014 15:02:00 Detail
SOD - Zateplení a výměna oken na budově kuchyně MŠ Na Veselce Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.1.2015 11:04:00 Detail
SOD - oprava objektu Dřevěnka č.p. 92 - etapa 2015 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.3.2015 8:54:00 Detail
SOD - Výměna oken na části budovy ZŠ Úpice - Lány - II. etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.4.2015 15:30:00 Detail
SOD - oprava střechy a výměna krytiny na domech v ul. M. Gorkého v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.5.2015 15:14:00 Detail
SOD - Výměna oken na částo budovy Městského gymnázia a SOŠ Úpice - II. etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 2.6.2015 10:51:00 Detail
SOD - Přeložka vodovodu v ul. Puškinova v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.6.2015 10:57:00 Detail
SOD - Předláždění chodníku v ulici Žižkova a Želivského v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.7.2015 9:43:00 Detail
SOD - Přírodní hřiště MŠ Veselka Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.7.2015 12:46:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD - Oprava střechy a výměna krytiny v ul. M. Gorkého Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 2.9.2015 12:16:00 Detail
SOD - Oprava fasády na budově městského úřadu v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 2.9.2015 12:21:00 Detail
SOD - oprava nábřežního chodníku v ul. Palackého v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.10.2015 12:13:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD Oprava nábřežního chodníku v ul. Palackého v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 26.11.2015 12:44:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD Přírodní hřiště MŠ Veselka Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 26.11.2015 12:46:00 Detail
Smlouva o dodávce energií od ČEZ Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.3.2016 12:27:00 Detail
SOD- oprava objektu Dřevěnka - etapa 2016 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 11.4.2016 13:45:00 Detail
SOD - Rekonstrukce bytových jednotek v budově č.p. 626, ul. Bratří Čapků v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.9.2016 9:44:00 Detail
Dodatek č. 2 k SOD - Oprava nábřežního chodníku v ul. Palackého v Úpici Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.11.2016 8:50:00 Detail
SOD - Radečka, Úpice - Mostek Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.12.2016 9:27:00 Detail
Dodatek č. 3 k SOD Oprava nábřežního chodníku v ul. Palackého v Úpici Smlouva ( podle § 219 zákona) 7.3.2017 7:49:00 Detail
Dodatek č.1 k SOD Rekonstrukce bytových jednotek v budově č.p. 626, ul. Bří Čapků v Úpici Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.4.2017 10:32:00 Detail