Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Týn nad Vltavou

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Týn nad Vltavou.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
náměstí Míru 2/*
PSČ:
375 01
Obec:
Týn nad Vltavou
IČ:
00245585
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-tyn-nad-vltavou/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.tnv.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
60055967

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V09459013 Poskytnutí finančního úvěru k zajištění financování projektu města Týn nad Vltavou schváleného v rámci ROP NUTS II JZ na projekt: "Modernizace městské letní plovárny v Týně nad Vltavou" Zjednodušené podlimitní řízení 22.5.2013 16:33:00 10.6.2013 11:00:00 Detail
P13V00000001 Týn nad Vltavou - zateplení domu s pečovatelskou službou, výměna střešní krytiny a oprava lodžií Zjednodušené podlimitní řízení 23.5.2013 14:59:00 10.6.2013 9:00:00 Detail
P13V00000003 Snížení prašnosti ve městě Týn nad Vltavou pořízením zametacího vozu Zjednodušené podlimitní řízení 13.6.2013 15:47:00 2.7.2013 11:00:00 Detail
P13V00000004 Regenerace panelového sídliště Vodňanská Zjednodušené podlimitní řízení 27.6.2013 9:12:00 15.7.2013 11:00:00 Detail
P13V81020130 Sběrný dvůr Týn nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 8.10.2013 13:39:00 24.10.2013 13:00:00 Detail
P13V81020131 Sběrný důvr Týn nad Vltavou - TECHNICKÉ VYBAVENÍ Zjednodušené podlimitní řízení 8.10.2013 15:12:00 24.10.2013 13:30:00 Detail
P13V24102013 Modernizace expozic městkého muzea v Týně nad Vltavou - stavební část Zjednodušené podlimitní řízení 24.10.2013 13:49:00 18.11.2013 11:00:00 Detail
P14V00012014 Modernizace městské letní plovárny v Týně nad Vltavou Otevřené řízení 17.1.2014 11:41:00 17.2.2014 11:41:00 Detail
P14V00022014 Modernizace expozic městského muzea v Týně nad Vltavou Otevřené řízení 28.1.2014 13:48:00 17.3.2014 10:00:00 Detail
P14V00032014 Zateplení městské polikliniky - II. etapa Otevřené řízení 3.4.2014 15:28:00 22.4.2014 10:00:00 Detail
P14V00020144 Vodovod Nuzice Zjednodušené podlimitní řízení 10.4.2014 12:07:00 28.4.2014 11:00:00 Detail
P14V00020145 Demolice obřadní síně, Týn nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 3.6.2014 8:18:00 10.7.2014 11:00:00 Detail
P14V00020146 Rekonstrukce místní komunikace ulice Havlíčkova-obytná zóna Zakázka malého rozsahu 4.7.2014 13:18:00 21.7.2014 11:00:00 Detail
P14V00020147 Týn nad Vltavou: Zateplení městské polikliniky - II. etapa - op.ř. Otevřené řízení 15.8.2014 14:01:00 8.9.2014 10:01:00 Detail
P14V00020148 Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Týn nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 12.9.2014 15:00:00 29.9.2014 10:00:00 Detail
P14V00020147 Rekonstrukce pláště sportovní haly Zakázka malého rozsahu 17.9.2014 11:53:00 17.10.2014 11:53:00 Detail
P14V00020149 Obnova pěší stezky a stromořadí na Velký Depot Zakázka malého rozsahu 1.10.2014 8:45:00 13.10.2014 10:00:00 Detail
P14V00201410 Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Týn nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 8.10.2014 13:51:00 20.10.2014 11:00:00 Detail
P14V00201411 Ošetření a dosadby významných skupin stromů ve městě Týn nad Vltavou - část Hřbitov Zakázka malého rozsahu 21.10.2014 12:27:00 3.11.2014 11:00:00 Detail
P14V00201411 Zateplení MŠ Hlinecká Týn nad Vltavou, stavební úpravy MŠ Zakázka malého rozsahu 27.11.2014 16:51:00 15.12.2014 15:00:00 Detail
P14V00201412 Zateplení MŠ U Lípy Týn nad Vltavou, stavební úpravy MŠ Zakázka malého rozsahu 27.11.2014 16:59:00 15.12.2014 15:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
SoD_Oprava fasády č.p. 27, Náměstí Míru, Týn nad Vlt. Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.7.2014 13:45:00 Detail
SOD - veřejné osvětlení - komunikace pro pěší ze sídliště Hlinecká Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.7.2014 16:25:00 Detail
Smlouva o poskytnutí služeb - správa,provoz,údržba sběrného dvora Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 11.8.2014 13:46:00 Detail
SOD - oprava schodiště muzeum Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 11.8.2014 13:48:00 Detail
SoD-Vypracování DUR a DSP-úpravy Náměstí Mládeže, Týn nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.8.2014 15:14:00 Detail
Závěrkový list Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 23.9.2014 14:53:00 Detail
příloha Závěrkového listu Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 23.9.2014 14:54:00 Detail
Písemná zpráva - elektrika Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 23.9.2014 14:55:00 Detail
SoD - Bazen rozšíření rekreačních ploch Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.9.2014 9:02:00 Detail
Zateplení MŠ U Lípy Týn nad Vltavou, stavební úpravy MŠ Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.1.2015 12:30:00 Detail
Zateplení MŠ Hlinecká Týn nad Vltavou, stavební úpravy MŠ Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.1.2015 12:42:00 Detail