Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Slaný

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Slaný.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Velvarská 136/1
PSČ:
274 01
Obec:
Slaný
IČ:
00234877
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-slany/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.meuslany.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
60062832

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V20120001 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Užší řízení 13.8.2012 16:11:00 17.4.2012 10:00:00 Detail
P13V20130008 Zajištění realizace projektu "Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný" Zjednodušené podlimitní řízení 2.5.2013 15:24:00 22.5.2013 12:00:00 Detail
P13V20130011 Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném - nábytkové vybavení Zakázka malého rozsahu 18.9.2013 7:55:00 3.7.2013 10:00:00 Detail
P13V20130032 Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821 Otevřené řízení 16.10.2013 16:48:00 13.11.2013 10:00:00 Detail
P13V20130029 Dodávky hygienických potřeb pro Město Slaný a jím zřízené příspěvkové organizace Zjednodušené podlimitní řízení 13.11.2013 12:15:00 5.12.2013 9:00:00 Detail
P14V20130017 Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném – stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 13.2.2014 21:22:00 5.3.2014 10:00:00 Detail
P13V20130028 Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice - projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby Zakázka malého rozsahu 12.5.2014 12:41:00 14.10.2013 10:00:00 Detail
P14V20140012 Modernizace gynekologicko – porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – zdravotnické vybavení – operační světla Zjednodušené podlimitní řízení 10.9.2014 11:11:00 30.9.2014 10:00:00 Detail
P14V20140031 Modernizace gynekologicko – porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – zdravotnické vybavení – lůžkové zařízení Zjednodušené podlimitní řízení 26.9.2014 14:11:00 15.10.2014 10:00:00 Detail
P14V20140032 Modernizace gynekologicko – porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – zdravotnické vybavení – přístroje Zjednodušené podlimitní řízení 1.10.2014 17:44:00 20.10.2014 9:00:00 Detail
P14V20140036 Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný - stavební práce Otevřené řízení 19.12.2014 20:19:00 21.1.2015 10:00:00 Detail
P15V20140037 Rekonstrukce ledové plochy – Zimní stadion ve Slaném - stavební práce Otevřené řízení 24.2.2015 20:20:00 26.3.2015 10:00:00 Detail
P15V20150005 Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný - stavební práce II Otevřené řízení 3.4.2015 19:03:00 12.5.2015 10:00:00 Detail
P15V20150004 Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – stavební práce Otevřené řízení 4.4.2015 22:04:00 29.4.2015 10:00:00 Detail
P15V20150029 Modernizace gynekologicko – porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – zdravotnické vybavení – lůžkové zařízení Zjednodušené podlimitní řízení 1.9.2015 12:29:00 17.9.2015 13:00:00 Detail
P15V20150028 Modernizace gynekologicko – porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný – zdravotnické vybavení – přístroje Zjednodušené podlimitní řízení 1.9.2015 17:02:00 17.9.2015 9:00:00 Detail
P15V20150027 Rekonstrukce místní komunikace, Ouvalova ulice Slaný, úsek kruhový objezd - BUS Zakázka malého rozsahu 19.10.2015 16:56:00 18.9.2015 10:00:00 Detail
P15V20140371 Rekonstrukce ledové plochy – Zimní stadion ve Slaném - dodatečné stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 10.11.2015 7:41:00 10.12.2015 7:41:00 Detail
P15V20150041 Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – dodatečné stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 16.3.2016 8:12:00 30.11.2015 10:00:00 Detail
P16V20160719 Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice – DPS Zakázka malého rozsahu 19.7.2016 11:15:00 3.8.2016 12:00:00 Detail
P16V20161006 Zpracování projektové dokumentace – Půdní vestavba učebních odborných prostor v objektu ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618 Zakázka malého rozsahu 6.10.2016 21:24:00 24.10.2016 9:45:00 Detail
P16V20161006 Zpracování projektové dokumentace – Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu 3. ZŠ Slaný, Rabasova 821 Zakázka malého rozsahu 6.10.2016 21:36:00 24.10.2016 12:45:00 Detail
P16V20161018 Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice - TDI Zakázka malého rozsahu 18.10.2016 15:00:00 1.11.2016 12:00:00 Detail
P16V00542016 Přístavba objektu B Nemocnice Slaný Zakázka malého rozsahu 26.10.2016 12:26:00 14.11.2016 13:00:00 Detail
P12V12345678 Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice - TDI a BOZP Zakázka malého rozsahu 21.12.2016 12:15:00 3.1.2017 12:00:00 Detail
P16V00612016 Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice - Zhotovitel Otevřené řízení 22.12.2016 10:16:00 19.4.2017 11:10:00 Detail
P16V60201600 Územní studie veřejného prostranství "Lesopark Háje ve Slaném" Zakázka malého rozsahu 22.12.2016 13:53:00 12.1.2017 10:00:00 Detail
P17V00012017 ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 – rekonstrukce kotelny a VZT kuchyně Zakázka malého rozsahu 30.1.2017 15:44:00 16.2.2017 12:00:00 Detail
P17V20170001 Poskytování právních služeb pro samostatnou a pro přenesenou působnost obce Slaný Zakázka malého rozsahu 7.2.2017 12:17:00 27.2.2017 12:00:00 Detail
P17V20170006 Rekonstrukce zázemí atletického stadionu Slaný - demolice objektů A, B Zakázka malého rozsahu 10.3.2017 9:55:00 24.3.2017 12:00:00 Detail
P17V00072017 Rekonstrukce zázemí atletického stadionu Slaný – zhotovitel PD – DSP a DPS Zakázka malého rozsahu 15.3.2017 11:54:00 29.3.2017 12:00:00 Detail
P17V00092017 Územní studie veřejného prostranství Město Slaný, Plocha SM1 – lokalita ,,U BILLY Zakázka malého rozsahu 5.4.2017 7:34:00 24.4.2017 12:00:00 Detail
P17V00052017 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný zhotovitel - Administrátor veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu 7.4.2017 8:00:00 24.4.2017 10:00:00 Detail
P17V00112017 Rožnění uherského býka - realizace kulturní akce Zakázka malého rozsahu 10.4.2017 16:19:00 26.4.2017 12:00:00 Detail
P17V00122017 Slavnosti světla - realizace kulturní akce Zakázka malého rozsahu 10.4.2017 16:25:00 26.4.2017 12:00:00 Detail
P17V00102017 Stavební úpravy hygienického zázemí objektu B Nemocnice Slaný - II. etapa Zakázka malého rozsahu 5.5.2017 11:59:00 30.5.2017 12:00:00 Detail
P17V00162017 Dodávka tonerů, válců do tiskáren a kopírek, dodávka 3 ks tiskáren Zakázka malého rozsahu 22.5.2017 7:29:00 31.5.2017 12:00:00 Detail
P17V00202017 Úprava ploch a veřejného osvětlení u č. p. 777, Politických vězňů, Slaný Zakázka malého rozsahu 30.5.2017 14:01:00 12.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00212017 Dodávka informativního měřiče rychlosti Zakázka malého rozsahu 31.5.2017 15:42:00 14.6.2017 12:00:00 Detail
P17V00282017 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný Zjednodušené podlimitní řízení 9.6.2017 12:00:00 27.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00312017 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný - 2 Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2017 14:44:00 27.7.2017 12:30:00 Detail
P17V00352017 Veřejné osvětlení v obci Dolín od č.p.91 směr hřbitov Zakázka malého rozsahu 23.7.2017 13:15:00 3.8.2017 12:00:00 Detail
P17V00362017 Veřejné osvětlení v obci Dolín od č.p.94 směr č.p.95 Zakázka malého rozsahu 23.7.2017 13:25:00 3.8.2017 12:00:00 Detail
P17V00382017 Kotelna K43 Vikova ulice, tepelné čerpadlo Zakázka malého rozsahu 9.8.2017 11:14:00 21.8.2017 14:00:00 Detail
P17V00342017 Dolín, stavební úpravy místní komunikace od č. p. 86 – č. p. 138 Zakázka malého rozsahu 9.8.2017 11:32:00 21.8.2017 12:00:00 Detail
P17V00372017 Úprava komunikace a vybudování chodníků v ulici Alešova, Slaný Zakázka malého rozsahu 9.8.2017 11:44:00 21.8.2017 12:00:00 Detail
P17V00462017 Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376 Zjednodušené podlimitní řízení 15.8.2017 10:46:00 13.9.2017 10:00:00 Detail
P17V00432017 Sociální zařízení VSH Slaný, tribuny 1. N.P Zakázka malého rozsahu 25.8.2017 7:29:00 4.9.2017 12:00:00 Detail
P17V00472017 Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Slaný Otevřené řízení 28.8.2017 13:21:00 12.10.2017 12:00:00 Detail
P17V00222017 Bezbariérový chodník v ulici Petra Hrubého, Slaný Zakázka malého rozsahu 29.8.2017 13:56:00 13.9.2017 12:00:00 Detail
P17V00422017 Slaný – Háje, oprava schodiště do ul. Fügnerova Zakázka malého rozsahu 29.8.2017 14:09:00 7.9.2017 12:00:00 Detail
P17V00392017 Kolmá parkovací stání v ulici Petra Hrubého Zakázka malého rozsahu 4.9.2017 7:44:00 13.9.2017 12:00:00 Detail
P17V00492017 Chodník v ulici Na Vinici, Slaný Zakázka malého rozsahu 4.10.2017 14:08:00 16.10.2017 12:00:00 Detail
P17V00292017 Analýza rizik plynoucí ze znečištění horninového prostředí a podzemních vod – jižní okraj města Slaný Zjednodušené podlimitní řízení 4.10.2017 14:35:00 30.10.2017 12:00:00 Detail
P17V00002017 Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové ve Slaném Zjednodušené podlimitní řízení 4.10.2017 17:49:00 31.10.2017 13:30:00 Detail
P17V00402017 Revitalizace historického jádra města Slaný, Hanžburského ulice Zjednodušené podlimitní řízení 5.10.2017 10:01:00 6.11.2017 12:00:00 Detail
P17V00502017 Veřejné osvětlení centrum II.etapa – náměstí Slaný Zjednodušené podlimitní řízení 5.10.2017 12:37:00 25.10.2017 12:00:00 Detail
P17V00552017 Obnova světlíku domu č. p. 99, Dr. E. Beneše, Slaný Zakázka malého rozsahu 20.10.2017 12:29:00 3.11.2017 10:00:00 Detail
P17V00562017 Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Wilsonova č.p.560 Zjednodušené podlimitní řízení 27.10.2017 8:53:00 18.12.2017 13:00:00 Detail
P17V00582017 Zpracování projektové dokumentace, ZŠ č. p. 777 - obnova fasády a zateplení půdy Zakázka malého rozsahu 31.10.2017 14:50:00 15.11.2017 10:00:00 Detail
P17V00592017 Grand, vybudování zázemí galerie a prostoru pro odpady v přízemí objektu Zakázka malého rozsahu 7.11.2017 6:24:00 16.11.2017 12:00:00 Detail
P17V00512017 Pečovatelské služba - užitkové vozidlo Zakázka malého rozsahu 7.11.2017 14:46:00 20.11.2017 10:00:00 Detail
P17V00632017 Oprava elektroinstalace společných prostor - č. p. 1430-33, Jiřího z Poděbrad Zakázka malého rozsahu 8.11.2017 8:34:00 20.11.2017 12:00:00 Detail
P17V00622017 Dodávka tonerů, válců do tiskáren a kopírek Zakázka malého rozsahu 8.11.2017 14:06:00 15.11.2017 12:00:00 Detail
P17V00602017 Zpracování PD, Parkovací stání v ulici Žižkova, Slaný Zakázka malého rozsahu 9.11.2017 7:11:00 22.11.2017 10:00:00 Detail
P17V00652017 Zpracování PD, Výstavba mostu u ČOV Blahotice Zakázka malého rozsahu 9.11.2017 9:57:00 22.11.2017 10:00:00 Detail
P17V00682017 Zpracování PD, obnova fasády a zateplení půdy - ZŠ č. p. 777 - 2 Zakázka malého rozsahu 22.11.2017 14:35:00 5.12.2017 10:00:00 Detail
P17V00662017 Letní kino, PD - rekonstrukce WC Zakázka malého rozsahu 23.11.2017 11:38:00 1.12.2017 10:00:00 Detail
P17V00702017 Slaný víceúčelové hřiště Pražská Zakázka malého rozsahu 27.11.2017 12:08:00 8.12.2017 12:00:00 Detail
P17V00712017 Pečovatelské služba - užitkové vozidlo_2 Zakázka malého rozsahu 6.12.2017 12:11:00 15.12.2017 10:00:00 Detail
P17V00572017 Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce Zakázka malého rozsahu 6.12.2017 13:07:00 15.12.2017 10:00:00 Detail
P17V00612017 Zpracování PD, Úprava dopravního režimu - Na Dolíkách, Slaný Zakázka malého rozsahu 11.12.2017 14:36:00 3.1.2018 10:00:00 Detail
P18V00012018 Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný č.p.58, Soukenická ul. Zjednodušené podlimitní řízení 16.1.2018 10:52:00 31.1.2018 13:00:00 Detail
P18V00032018 Revitalizace historického jádra města Slaný, Hanžburského ulice - 2 Zjednodušené podlimitní řízení 22.1.2018 5:23:00 7.2.2018 12:00:00 Detail
P18V00042018 Veřejné osvětlení centrum II. etapa – náměstí Slaný - 2 Zjednodušené podlimitní řízení 22.1.2018 5:45:00 7.2.2018 10:00:00 Detail
P18V00082018 Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Masnokrámská č.p. 85 Zjednodušené podlimitní řízení 2.2.2018 12:49:00 12.3.2018 13:00:00 Detail
P18V00062018 Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný Zakázka malého rozsahu 6.2.2018 15:40:00 19.2.2018 11:00:00 Detail
P18V00072018 Veřejné osvětlení v obci Blahotice Zakázka malého rozsahu 6.2.2018 15:50:00 19.2.2018 12:00:00 Detail
P18V00052018 Fasáda budovy Městského úřadu č. p. 136, Velvarská ulice, Slaný Zakázka malého rozsahu 14.2.2018 13:34:00 5.3.2018 10:00:00 Detail
P18V00112018 Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný Otevřené řízení 8.3.2018 7:55:00 10.4.2018 10:00:00 Detail
P18V00142018 Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Wilsonova č.p.560 - 2 Zjednodušené podlimitní řízení 8.3.2018 13:44:00 22.3.2018 13:00:00 Detail
P18V00102018 Základní škola Slaný č. p. 821, Rabasova – rekonstrukce vzduchotechniky Zakázka malého rozsahu 8.3.2018 13:56:00 22.3.2018 12:00:00 Detail
P18V00112018 Propojení ulic Šultysova a Vinařického ve Slaném Zakázka malého rozsahu 8.3.2018 14:07:00 21.3.2018 12:00:00 Detail
P18V00132018 PD - rekonstrukce plynové kotelny v 1. PP Gymnázium Slaný Zakázka malého rozsahu 16.3.2018 9:29:00 23.3.2018 10:00:00 Detail
P18V00172018 Stavební úpravy-sociální byty Slaný, Wilsonova 560, Soukenická 58, Masnokrámská 85. Výkon činnost TDS a koordinátora BOZP Zakázka malého rozsahu 23.3.2018 8:04:00 3.4.2018 12:00:00 Detail
P18V00092018 Digitální úřední deska Zakázka malého rozsahu 23.3.2018 8:19:00 6.4.2018 10:00:00 Detail
P18V00192018 Vestavba odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 Zjednodušené podlimitní řízení 28.3.2018 16:40:00 9.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00212018 Dodávka tonerů, válců do tiskáren a kopírek Zakázka malého rozsahu 4.4.2018 14:29:00 12.4.2018 12:00:00 Detail
P18V00182018 Modernizace dráhy a doskočiště v areálu ZŠ č. p. 777, Politických vězňů ve Slaném Zakázka malého rozsahu 5.4.2018 9:39:00 16.4.2018 12:00:00 Detail
P18V00232018 Opravy kotlů a výměna hořáků, kotelny K40 Lidická, K42 Na Dolíkách, K44 Rabasova Zakázka malého rozsahu 11.4.2018 10:48:00 25.4.2018 12:00:00 Detail
P18V00202018 Fitness hřište Na Sadech Zakázka malého rozsahu 19.4.2018 11:59:00 30.4.2018 10:00:00 Detail
P18V00242018 Stavební úpravy stávajícího objektu, sociální byty Slaný č. p. 58, Soukenická ul. - Atypické truhlářské prvky Zjednodušené podlimitní řízení 19.4.2018 14:09:00 3.5.2018 12:00:00 Detail
P18V00282018 Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Zjednodušené podlimitní řízení 24.4.2018 13:59:00 17.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00012018 Bydlení Slaný sever – projektová dokumentace DUR, DSP, DPS Zakázka malého rozsahu 27.4.2018 10:01:00 16.5.2018 12:00:00 Detail
P18V00222018 Nátěr krovu v Hale BIOS Zakázka malého rozsahu 4.5.2018 9:19:00 18.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00342018 Odborné učebny a venkovní výtah ZŠ Slaný, TDS a BOZP Zakázka malého rozsahu 10.5.2018 7:48:00 16.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00262018 Oprava bytové jednotky č. 5, v objektu Cyrila Boudy č. p. 279, Slaný Zakázka malého rozsahu 15.5.2018 14:09:00 25.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00312018 Rekonstrukce elektroinstalace mateřské školy č. p. 184, ulice Vančurova, Slaný Zakázka malého rozsahu 16.5.2018 13:17:00 28.5.2018 12:00:00 Detail
P18V00332018 Rekonstrukce chodníků, č. p. 173, Na Sadech, Slaný Zakázka malého rozsahu 16.5.2018 13:44:00 7.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00352018 Oprava bytové jednotky č. 1 Lidická č. p. 1653, Slaný Zakázka malého rozsahu 18.5.2018 11:09:00 28.5.2018 13:00:00 Detail
P18V00372018 Oprava bytového jádra č. 1, objektu č. p. 274, Vikova, Slaný Zakázka malého rozsahu 23.5.2018 16:39:00 1.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00382018 Chodník v ulici Máchova na cestě do 1. ZŠ Zakázka malého rozsahu 24.5.2018 15:00:00 4.6.2018 12:00:00 Detail
P18V00302018 Založení travnaté plochy v místní části Dolín Zakázka malého rozsahu 31.5.2018 9:28:00 11.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00402018 Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Wilsonova č. p. 560 - 3 Zjednodušené podlimitní řízení 31.5.2018 14:19:00 19.6.2018 13:00:00 Detail
P18V00442018 Stavební úpravy objektu č. p. 777, politických vězňů ve Slaném – rozšíření školní jídelny Zakázka malého rozsahu 1.6.2018 9:44:00 13.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00372018 Oprava bytového jádra č. 1, objektu č. p. 274, Vikova, Slaný_2 Zakázka malého rozsahu 4.6.2018 14:07:00 12.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00322018 Nákup osobního dodávkového vozidla pro Městskou policii Slaný Zakázka malého rozsahu 12.6.2018 10:33:00 22.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00482018 Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 - II. Zjednodušené podlimitní řízení 14.6.2018 13:39:00 9.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00472018 Oprava bytového jádra bytu č. 1, v ulici Vikova 274 ve Slaném Zakázka malého rozsahu 15.6.2018 15:35:00 25.6.2018 12:00:00 Detail
P18V00412018 Zajištění prostorového lešení pro restaurování zasedacího sálu č. p. 644 ve Slaném Zakázka malého rozsahu 26.6.2018 8:19:00 9.7.2018 12:00:00 Detail
P18V00542018 K38 Plynárenská - oprava rozvodů ÚT a TV Zakázka malého rozsahu 27.6.2018 19:43:00 10.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00532018 Gymnázium - rekonstrukce plynové kotelny Zakázka malého rozsahu 28.6.2018 14:58:00 11.7.2018 12:00:00 Detail
P18V00522018 Chodník v ulici Olgy Scheinpflugové, Slaný Zakázka malého rozsahu 28.6.2018 15:00:00 11.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00512018 Založení travnaté plochy v místní části Dolín Zakázka malého rozsahu 28.6.2018 15:40:00 13.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00552018 ZŠ Slaný, Rabasova 821 – oprava sociálních zařízení Zakázka malého rozsahu 29.6.2018 20:27:00 11.7.2018 13:00:00 Detail
P18V00462018 ZŠ č. p. 777, Politických vězňů - obnova fasády – I. etapa Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2018 20:34:00 19.7.2018 12:00:00 Detail
P18V00492018 ZŠ Komenského nám. – dodávka a montáž oken Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2018 20:51:00 25.7.2018 12:00:00 Detail
P18V00582018 Gymnázium - rekonstrukce plynové kotelny - 2 Zakázka malého rozsahu 14.7.2018 10:17:00 24.7.2018 12:00:00 Detail
P18V00592018 Navrátilova 1375 - 1376 - výměna rozvodů teplé užitkové vody Zakázka malého rozsahu 17.7.2018 14:39:00 30.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00162018 Oprava bytové jednotky č. 6 v objektu č. p. 604/1015 ulici Brožovského ve Slaném Zakázka malého rozsahu 17.7.2018 15:34:00 25.7.2018 14:00:00 Detail
P18V00602018 Parkovací stání v ulici Žižkova, Slaný – Etapa I. Zakázka malého rozsahu 18.7.2018 15:05:00 31.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00612018 Revitalizace zahrady MODRÁKY - zpevněné plochy Zakázka malého rozsahu 25.7.2018 20:11:00 3.8.2018 12:00:00 Detail
P18V00572018 Skatepark Slaný – úprava asfaltového povrchu Zakázka malého rozsahu 25.7.2018 20:14:00 3.8.2018 12:30:00 Detail
P18V00642018 Dětské hřiště v místní části Lotouš Zakázka malého rozsahu 31.7.2018 6:43:00 8.8.2018 12:00:00 Detail
P18V00652018 Doplnění hřiště v místní části Dolín Zakázka malého rozsahu 31.7.2018 6:45:00 8.8.2018 12:00:00 Detail
P18V00662018 Úprava technologie přípravy TeV kotelny K35 a K43 Slaný Zakázka malého rozsahu 3.8.2018 8:52:00 20.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00672018 Revitalizace veřejného prostoru sídliště na Dolíkách Slaný Zakázka malého rozsahu 3.8.2018 8:59:00 27.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00692018 Dodávka a instalace lanového hřiště pro relaxační zónu města Slaný Zakázka malého rozsahu 6.8.2018 16:24:00 23.8.2018 11:30:00 Detail
P18V00772018 Dodávka a montáž informativního měřiče rychlosti Zakázka malého rozsahu 9.8.2018 18:55:00 16.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00752018 Revitalizace zahrady MODRÁKY - zpevněné plochy - 2 Zakázka malého rozsahu 9.8.2018 19:03:00 17.8.2018 11:00:00 Detail
P18V00762018 Skatepark Slaný – úprava asfaltového povrchu - 2 Zakázka malého rozsahu 9.8.2018 19:06:00 17.8.2018 10:30:00 Detail
P18V00732018 Dodávka tonerů, válců do tiskáren a kopírek Zakázka malého rozsahu 10.8.2018 9:43:00 16.8.2018 12:00:00 Detail
P18V00782018 Dětské hřiště v místní části Lotouš - 2 Zakázka malého rozsahu 10.8.2018 10:55:00 22.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00802018 Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 - III. Zjednodušené podlimitní řízení 15.8.2018 7:19:00 17.9.2018 13:00:00 Detail
P18V00722018 ZŠ Slaný, Rabasova 821 – oprava sociálních zařízení - 2 Zakázka malého rozsahu 15.8.2018 9:16:00 27.8.2018 12:00:00 Detail
P18V00682018 Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D v Nemocnici Slaný Zakázka malého rozsahu 15.8.2018 13:16:00 31.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00702018 DPS č. p. 173, ulice Na Sadech, Slaný – oprava střechy Zakázka malého rozsahu 20.8.2018 15:22:00 30.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00742018 DPS č. p. 604 A 1015, ulice Brožovského, Slaný – oprava uliční fasády Zakázka malého rozsahu 20.8.2018 15:32:00 30.8.2018 11:00:00 Detail
P18V00812018 Obchodní akademie Slaný – oprava střechy staré budovy Zakázka malého rozsahu 20.8.2018 15:39:00 30.8.2018 12:00:00 Detail
P18V00792018 Chodník v ulici Čelakovského, Slaný Zakázka malého rozsahu 20.8.2018 15:49:00 27.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00822018 Chodník v ulici U Kasáren a Dukelských hrdinů ve Slaném Zakázka malého rozsahu 5.9.2018 7:24:00 19.9.2018 10:00:00 Detail
P18V00842018 Doplnění hřiště v místní části Dolín Zakázka malého rozsahu 7.9.2018 9:25:00 18.9.2018 12:00:00 Detail
P18V00852018 Revitalizace veřejného prostoru sídliště na Dolíkách Slaný - 2 Zakázka malého rozsahu 19.9.2018 8:26:00 3.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00862018 Bydlení Slaný sever – projektová dokumentace DUR, DSP, DPS - 2 Zakázka malého rozsahu 21.9.2018 10:44:00 8.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00872018 Obnova Slaného pramene v ulici Nezamyslova, Slaný Zakázka malého rozsahu 25.9.2018 13:32:00 10.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00892018 Doplnění místních částí – altán Otruby Zakázka malého rozsahu 27.9.2018 15:16:00 10.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00622018 Revitalizace zahrady MODRÁKY – dřevěné prvky Zakázka malého rozsahu 27.9.2018 15:22:00 8.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00922018 Doplnění veřejného osvětlení ve Slaném Zakázka malého rozsahu 9.10.2018 15:37:00 22.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00962018 Osazení radiátorů rozdělovači topných nákladů a osazení poměrových měřidel studené vody ve vybraných domech Města Slaného Zakázka malého rozsahu 10.10.2018 15:54:00 22.10.2018 9:00:00 Detail
P18V01022018 Centrální nákup elektřiny Jednací řízení bez uveřejnění 25.10.2018 8:13:00 25.10.2018 8:13:00 Detail
P18V01032018 Centrální nákup zemního plynu Jednací řízení bez uveřejnění 25.10.2018 8:31:00 25.10.2018 8:31:00 Detail
P18V01062018 Dodávka a montáž záložního zdroje 10 kVA Zakázka malého rozsahu 20.11.2018 14:19:00 26.11.2018 12:00:00 Detail
P18V00972018 Obnova Slaného pramene v ulici Nezamyslova, Slaný - 2 Zakázka malého rozsahu 21.11.2018 13:39:00 6.12.2018 10:00:00 Detail
P18V00562018 Dodávka softwaru Sophos pro MěÚ Slaný Zakázka malého rozsahu 5.12.2018 15:07:00 12.12.2018 12:00:00 Detail
P18V01092018 Dodávka tonerů, válců do tiskáren a kopírek Zakázka malého rozsahu 5.12.2018 15:15:00 12.12.2018 10:00:00 Detail
P18V01102018 Dodávka papíru A4 a A3 80g/m2 pro MěÚ Slaný Zakázka malého rozsahu 5.12.2018 15:21:00 12.12.2018 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo č. 202/2014/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.7.2014 8:38:00 Detail
Úvěrová smlouva - VZ č. 19/2014/FO/VZMR Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.7.2014 12:30:00 Detail
Smlouva o dílo č. 200/2014/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.7.2014 14:15:00 Detail
Dodatek smlouvy č. 31/2014/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.8.2014 7:43:00 Detail
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 193/2014/PZÚ Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.8.2014 11:32:00 Detail
Dodatek č. 1 smlouvy č. 139/2013/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.8.2014 10:35:00 Detail
Smlouva o dílo č. 231/2014/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 17.9.2014 7:26:00 Detail
Smlouva o dílo č. 274/2014/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.10.2014 16:06:00 Detail
Smlouva č. 245/2014/MRM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.10.2014 13:02:00 Detail
Smlouva č. 246/2014/MRM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.10.2014 13:03:00 Detail
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 274/2014/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.11.2014 12:49:00 Detail
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 274/2014 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.12.2014 9:47:00 Detail
Smlouva o dílo č. 19/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.1.2015 15:12:00 Detail
Smlouva o dílo č. 86/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 12.3.2015 12:20:00 Detail
Smlouva o dílo č. 202/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.4.2015 10:35:00 Detail
Smlouva o dílo č. 340/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 14.5.2015 8:09:00 Detail
Smlouva o dílo č. 401/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.6.2015 10:39:00 Detail
Smlouva o dílo č. 402/2015/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.6.2015 10:41:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 402/2015/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 18.6.2015 13:03:00 Detail
Smlouva o dílo č. 489/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 17.7.2015 9:22:00 Detail
Smlouva o dílo č. 523/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.8.2015 8:22:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 202/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.8.2015 14:22:00 Detail
Smlouva o dílo č. 553/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.8.2015 14:23:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 200/2014/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 25.9.2015 7:26:00 Detail
Smlouva o dílo č. 655/2015/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.10.2015 9:21:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 401/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.11.2015 16:13:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 489/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 16.11.2015 7:36:00 Detail
Smlouva o dílo č. 739/2015/RDK Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.11.2015 7:31:00 Detail
Smlouva o dílo č. 801/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.12.2015 15:36:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 86/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.12.2015 15:41:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 19/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 21.12.2015 15:45:00 Detail
Smlouva o dílo č. 260/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.4.2016 14:01:00 Detail
Smlouva o dílo č. 266/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.4.2016 9:10:00 Detail
Smlouva o dílo č. 329/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.5.2016 10:28:00 Detail
Smlouva o dílo č. 411/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.7.2016 10:39:00 Detail
Smlouva o dílo č. 413/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.7.2016 10:41:00 Detail
Smlouva o dílo č. 414/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 7.7.2016 10:42:00 Detail
Smlouva o dílo č. 418/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 26.7.2016 6:54:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 329/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.8.2016 7:59:00 Detail
Smlouva o dílo č. 544/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.9.2016 8:14:00 Detail
Smlouva o dílo č. 543/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.9.2016 8:15:00 Detail
Smlouva o dílo č. 568/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 15.9.2016 10:51:00 Detail
Smlouva o dílo č. 556/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 30.9.2016 12:12:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 801/2015/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.10.2016 12:26:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 414/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.10.2016 12:29:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 556/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.10.2016 12:29:00 Detail
Smlouva o dílo č. 649/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.10.2016 12:32:00 Detail
Smlouva o dílo č. 644/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.10.2016 12:35:00 Detail
Smlouva o dílo č. 541/2016/ÚRM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 11.11.2016 7:02:00 Detail
Smlouva o dílo č. 638/2016/ÚRM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 11.11.2016 7:06:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 638/2016/ÚRM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 11.11.2016 7:08:00 Detail
Smlouva o dílo č. 684/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.11.2016 13:52:00 Detail
Smlouva o dílo č. 687/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.11.2016 13:53:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 543/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.11.2016 13:54:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 544/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.11.2016 13:55:00 Detail
Smlouva o dílo č. 728/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 12.12.2016 9:51:00 Detail
Smlouva o dílo č. 728/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.12.2016 12:38:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 687/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.12.2016 12:39:00 Detail
Smlouva o dílo č. 772/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.12.2016 12:41:00 Detail
Smlouva o dílo č. 731/2016/OSM Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.12.2016 8:02:00 Detail
Dodatek č. 2 k SOD 687/2016/OSM Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.3.2017 12:32:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 728/2016/OSM Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.3.2017 12:34:00 Detail
Dodatek č. 1 k SOD 731/2016/OSM Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.4.2017 16:45:00 Detail
Smlouva o dílo č. 174/2017/OSM Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.4.2017 16:47:00 Detail
2017 08 28 DODATEK 2 - ITES Smlouva ( podle § 219 zákona) 19.9.2017 9:04:00 Detail