Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Řevnice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Řevnice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Řevnice 74
PSČ:
252 30
Obec:
Řevnice
IČ:
00241636
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-revnice/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.revnice.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
344316

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00022013 Změna užívání části stavby č.p.74, k.ú. Řevnice na výukové prostory Zakázka malého rozsahu 27.2.2013 17:14:00 13.3.2013 10:00:00 Detail
P13V00012013 Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích Otevřené řízení 1.3.2013 9:20:00 25.3.2013 10:00:00 Detail
P12V00000012 Zpracování územního plánu města Řevnice Zakázka malého rozsahu 24.4.2013 11:21:00 24.4.2013 11:21:00 Detail
P13V00042013 Snížení imisní zátěže na území města Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 12.6.2013 17:48:00 28.6.2013 10:00:00 Detail
P13V00092013 Oprava místních komunikací - ulice Tyršova a Revoluční Zakázka malého rozsahu 29.7.2013 12:00:00 6.8.2013 10:00:00 Detail
P13V00082013 Druhá etapa vzduchotechniky v kuchyni školní jídelny při ZŠ Řevnice Zakázka malého rozsahu 30.7.2013 13:40:00 10.7.2013 10:00:00 Detail
P13V20012013 Kompostárna EKOS Řevnice Zakázka malého rozsahu 4.9.2013 14:01:00 19.9.2013 10:00:00 Detail
P13V00112013 Oprava místních komunikací - ulice Selecká a Raisova Zjednodušené podlimitní řízení 3.10.2013 16:17:00 22.10.2013 13:30:00 Detail
P13V20022013 V.etapa/oprava-rekultivace skládky na území města Řevnice Zakázka malého rozsahu 17.12.2013 15:13:00 14.1.2014 10:00:00 Detail
P14V10000001 Refinancování úvěru od ČS a.s. městu Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 13.1.2014 14:02:00 29.1.2014 12:00:00 Detail
P14V00042014 Poptávky na provedení prací Zakázka malého rozsahu 7.4.2014 16:50:00 18.4.2014 12:00:00 Detail
P14V00032014 Oprava zastřešení scény Lesního divadla Zakázka malého rozsahu 13.5.2014 13:30:00 13.6.2014 13:30:00 Detail
P14V00000006 Oprava místních komunikací - ulice Chodská, Čajkovského a Rovinská Zakázka malého rozsahu 25.6.2014 11:48:00 15.7.2014 10:00:00 Detail
P14V00000009 Rekonstrukce hygienického zázemí v ZŠ Řevnice - I.etapa Zakázka malého rozsahu 1.7.2014 14:10:00 7.7.2014 11:00:00 Detail
P14V00000010 Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích Otevřené řízení 30.7.2014 15:47:00 22.8.2014 10:00:00 Detail
P14V00112014 Rekonstrukce místních komunikací - ulic Kozinova a Husova Zjednodušené podlimitní řízení 11.8.2014 18:07:00 29.8.2014 11:00:00 Detail
P14V00000012 Systém svozu bioodpadů Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 5.9.2014 11:06:00 22.9.2014 13:45:00 Detail
P14V00000008 Zpracování DPS - Přístavba ZŠ Řevnice Zakázka malého rozsahu 18.9.2014 11:53:00 6.8.2014 11:53:00 Detail
P14V00000001 Systém svozu bioodpadů Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 24.9.2014 17:21:00 10.10.2014 9:45:00 Detail
P14V00000013 Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 1.10.2014 16:45:00 20.10.2014 10:00:00 Detail
P14V20000001 Rozbory vod pro EKOS Řevnice Zakázka malého rozsahu 8.10.2014 14:47:00 17.10.2014 14:47:00 Detail
P14V00000001 Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600 Zjednodušené podlimitní řízení 12.12.2014 13:59:00 5.1.2015 12:00:00 Detail
P14V00000014 Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích Zjednodušené podlimitní řízení 15.12.2014 18:33:00 12.1.2015 10:00:00 Detail
P15V00000001 Přístavba základní školy Řevnice Otevřené řízení 21.1.2015 10:41:00 19.2.2015 10:00:00 Detail
P15V00000002 Zateplení, výměna oken budovy 1. stupně ZŠ – Město Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 5.6.2015 16:26:00 7.7.2015 15:00:00 Detail
P15V00000003 Zateplení, výměna oken budovy jídelny ZŠ – Město Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 5.6.2015 16:41:00 7.7.2015 16:00:00 Detail
P15V00000004 Zkaviltnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II Zjednodušené podlimitní řízení 23.7.2015 16:22:00 10.8.2015 10:00:00 Detail
P15V00000015 Zateplení, výměna oken a kotle budovy hasičské zbrojnice - Město Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 11.9.2015 14:11:00 29.9.2015 11:00:00 Detail
P15V00112015 Svoz odpadů obcí Řevnicka Otevřené řízení 10.11.2015 12:00:00 5.1.2016 10:00:00 Detail
P16V00000001 Svoz odpadů obcí Řevnicka II Otevřené řízení 18.3.2016 11:23:00 17.5.2016 10:00:00 Detail
P16V10000002 Nákup vybavení pro budovu přístavby Základní školy Řevnice Zakázka malého rozsahu 18.7.2016 17:37:00 18.8.2016 17:37:00 Detail
P16V10000004 Rekonstrukce části ulice Žižkova Zakázka malého rozsahu 14.10.2016 11:14:00 14.11.2016 11:14:00 Detail
P16V10000003 Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích - Etapa 2016 Zakázka malého rozsahu 14.10.2016 11:21:00 14.11.2016 11:21:00 Detail
P17V10000004 Obnova lesních ploch po kalamitě Zakázka malého rozsahu 18.1.2017 11:31:00 19.8.2016 11:31:00 Detail
P17V10000005 Úprava pěší stezky Burešovka - I. etapa Zakázka malého rozsahu 18.1.2017 11:44:00 9.12.2016 11:44:00 Detail
P17V00000001 Rekonstrukce MVN Pišťák Zakázka malého rozsahu 9.6.2017 8:51:00 27.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00000002 Oprava komunikací 2017 Zakázka malého rozsahu 15.6.2017 15:53:00 15.7.2017 15:53:00 Detail
P17V10000005 Úpravy pěší stezky Burešovka - I. etapa Zakázka malého rozsahu 30.6.2017 12:37:00 30.7.2017 12:37:00 Detail
P17V10000006 Rekonstrukce lesní cesty LESNÍ DIVADLO Zakázka malého rozsahu 30.6.2017 12:40:00 12.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00000007 Úprava nároží ZŠ Řevnice Zakázka malého rozsahu 15.9.2017 12:53:00 15.10.2017 12:53:00 Detail
P17V00000008 „OPRAVA ODVODNĚNÍ – Sádecká ulice Řevnice“ Zakázka malého rozsahu 3.11.2017 8:13:00 3.12.2017 8:13:00 Detail
P18V00000001 Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice - etapa II Zakázka malého rozsahu 7.3.2018 15:34:00 7.4.2018 15:34:00 Detail
P18V00000002 Zajištení výkonu TDS a BOZP pro stavbu - rozšíření ČOV Zakázka malého rozsahu 14.3.2018 16:28:00 14.4.2018 16:28:00 Detail
P18V00000003 Zhotovitel stavby - Projekt rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a projekt Řevnice Pod Vrážkou - výměna vodovodu Zjednodušené podlimitní řízení 23.3.2018 10:30:00 26.4.2018 10:00:00 Detail
P18V00000004 Kompostéry Řevnice Zakázka malého rozsahu 25.5.2018 11:44:00 25.6.2018 11:44:00 Detail
P18V00000004 Pěší stezka Burešovka II Zakázka malého rozsahu 14.6.2018 11:35:00 2.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00000005 Lesní cesta Strážný vrch Zakázka malého rozsahu 14.6.2018 11:48:00 2.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00000006 Přednádražní prostor v Řevnicích Zjednodušené podlimitní řízení 19.6.2018 13:59:00 10.7.2018 9:00:00 Detail
P18V00000007 Sběrný dvůr Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 27.6.2018 16:31:00 25.7.2018 10:00:00 Detail
P18V00000008 Sběrný dvůr Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 1.8.2018 17:21:00 20.8.2018 9:00:00 Detail
P18V00000009 Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích Zakázka malého rozsahu 2.8.2018 14:15:00 22.8.2018 10:00:00 Detail
P18V00000010 Sběrný dvůr Řevnice - vybavení Zjednodušené podlimitní řízení 6.8.2018 17:11:00 21.8.2018 10:00:00 Detail
P18V10000001 Revitalizace Základní školy Řevnice Zjednodušené podlimitní řízení 17.9.2018 14:36:00 8.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00000011 Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p.928 v Řevnicích Zakázka malého rozsahu 1.10.2018 16:23:00 17.10.2018 10:00:00 Detail
P18V00000012 Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice - herní prvky Zakázka malého rozsahu 22.10.2018 17:41:00 22.11.2018 17:41:00 Detail
P18V00000013 Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích Zakázka malého rozsahu 27.11.2018 15:07:00 14.12.2018 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění