Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Mirotice

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Mirotice.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Náměstí Mikoláše Alše 18/*
PSČ:
398 01
Obec:
Mirotice
IČ:
00249840
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-mirotice/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.mirotice.cz

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P13V00000001 Mateřská škola Mirotice - zateplení Zjednodušené podlimitní řízení 27.5.2013 9:42:00 11.6.2013 9:00:00 Detail
P13V00000002 Základní škola Mirotice - zateplení Otevřené řízení 19.7.2013 8:30:00 5.8.2013 8:30:00 Detail
P14V31003046 Rekonstrukce komunikací ve městě Mirotice Zjednodušené podlimitní řízení 13.10.2014 22:44:00 3.11.2014 10:00:00 Detail
P14V20062014 „Realizace protipovodňových opatření ve městě Mirotice“ Zakázka malého rozsahu 3.11.2014 23:15:00 7.7.2014 10:00:00 Detail
P14V26092014 Oprava požární nádrže v obci Mirotice, část Lučkovice Zakázka malého rozsahu 27.12.2014 14:38:00 26.9.2014 12:00:00 Detail
P15V25062015 Město Mirotice - likvidace BRKO Zakázka malého rozsahu 25.6.2015 23:42:00 9.7.2015 13:00:00 Detail
P15V19072015 Revitalizace retenční nádrže Lahodka v obci Mirotice, část Strážovice Zakázka malého rozsahu 29.9.2015 18:26:00 26.9.2014 12:00:00 Detail
P16V27062016 Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací Zakázka malého rozsahu 11.7.2016 10:56:00 18.5.2016 10:00:00 Detail
P16V25102016 Rekonstrukce místních komunikací ve městě Mirotice Zakázka malého rozsahu 25.10.2016 12:02:00 29.9.2016 10:00:00 Detail
P17V17052017 Stráž - rekonstrukce místní komunikace Zakázka malého rozsahu 28.6.2017 14:00:00 17.5.2017 13:00:00 Detail
P17V20170707 Oprava kaple v Bořicích parc. č. st. 32, k. ú. Bořice u Mirotic Zakázka malého rozsahu 25.7.2017 11:49:00 23.6.2017 11:00:00 Detail
P17V27072017 Kanalizace v obci Radobytce Zakázka malého rozsahu 27.7.2017 9:33:00 9.6.2017 13:00:00 Detail
P17V29092017 Mirotice-výměna oken v bytových domech čp. 8 a čp. 102 Zakázka malého rozsahu 29.9.2017 8:04:00 6.9.2017 15:00:00 Detail
P17V06102017 Bytový dům čp.75 Zakázka malého rozsahu 6.10.2017 12:33:00 23.8.2017 16:00:00 Detail
P17V10102017 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce budovy sokolovny v Miroticích Zakázka malého rozsahu 10.10.2017 16:28:00 5.1.2018 11:00:00 Detail
P17V06112017 Bořice - veřejné osvětlení Zakázka malého rozsahu 6.11.2017 15:29:00 11.9.2017 11:00:00 Detail
P17V22112017 Rekonstrukce místní komunikace Obora u Radobytec Zakázka malého rozsahu 22.11.2017 7:50:00 20.10.2017 12:00:00 Detail
P18V08062018 Hasičská zbrojnice Mirotice Zakázka malého rozsahu 8.6.2018 9:37:00 20.4.2018 13:00:00 Detail
P18V01082018 Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice Otevřené řízení 1.8.2018 10:49:00 5.9.2018 9:00:00 Detail
P18V26102018 „TDS + BOZP – Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice“ Zakázka malého rozsahu 30.10.2018 13:16:00 5.9.2018 9:30:00 Detail
P19V20190103 Investiční úvěrový rámec města Mirotic Zakázka zadaná na základě výjimky 11.1.2019 11:16:00 26.10.2018 12:00:00 Detail
P19V20190118 Zpracování projektové dokumentace + inženýring - Bytový dům pro seniory s externí pečovatelskou službou Zakázka malého rozsahu 21.1.2019 16:11:00 13.12.2018 14:30:00 Detail
P19V20190315 "Manažerské řízení - Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice" Zakázka malého rozsahu 15.3.2019 10:51:00 12.2.2019 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění