Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Meziboří

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Meziboří.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Meziboří 341
PSČ:
435 13
Obec:
Meziboří
IČ:
00266086
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-mezibori/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.mezibori.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
345688

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V00082012 Vedřejné toalety v lyžařském areálu Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.9.2012 13:01:00 6.6.2012 11:30:00 Detail
P12V00112012 Rozšíření parkoviště u sportovní haly v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.9.2012 13:40:00 20.6.2012 11:30:00 Detail
P12V00092012 Rekonstrukce střechy čp. 339 ZŠ v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.9.2012 14:05:00 4.6.2012 11:30:00 Detail
P12V00262012 Oprava místních komunikací s živičným povrchem Zakázka malého rozsahu 12.9.2012 9:29:00 16.7.2012 11:30:00 Detail
P12V00312012 Výměna výplní otvorů bytového fondu v Meziboří Zakázka malého rozsahu 24.10.2012 13:04:00 13.8.2012 11:30:00 Detail
P13V00022013 Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Meziboří Zjednodušené podlimitní řízení 27.3.2013 8:37:00 17.4.2013 14:00:00 Detail
P13V00032013 Snížení energetické náročnosti budovy Technických služeb města Meziboří Zjednodušené podlimitní řízení 27.3.2013 9:06:00 17.4.2013 14:00:00 Detail
P13V00320132 Snížení energetické náročnosti budovy Technických služeb města Meziboří Zjednodušené podlimitní řízení 6.5.2013 9:19:00 23.5.2013 14:00:00 Detail
P13V00042013 Pořízení nákladního vozidla nad 3,5 t včetně nosiče kontejnerů Zjednodušené podlimitní řízení 7.5.2013 11:42:00 27.5.2013 14:00:00 Detail
P13V00062013 Výměna řídících systémů VS a kotelny S v Meziboří Zjednodušené podlimitní řízení 7.5.2013 12:08:00 29.5.2013 14:00:00 Detail
P13V00082013 Pořízení nákladního vozidla do 3,5 t, třístranný sklápěč Zakázka malého rozsahu 6.6.2013 15:07:00 24.6.2013 14:00:00 Detail
P13V00102013 Úpravy zpevněných ploch na nám. 8. května v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.6.2013 15:13:00 25.6.2013 14:00:00 Detail
P13V00122013 Rekonstrukce svislé hydroizolace budov 116 a 340 v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.6.2013 15:18:00 20.6.2013 14:00:00 Detail
P13V00192013 Oprava živičných povrchů místních komunikací v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.6.2013 15:25:00 25.6.2013 11:30:00 Detail
P13V00212013 Výměna výplní otvorů bytového fondu v Meziboří Zakázka malého rozsahu 26.6.2013 6:57:00 22.7.2013 14:00:00 Detail
P13V00052013 Areál garáží K 13 - 1. etapa, stavební úpravy čp. 346 Zjednodušené podlimitní řízení 26.6.2013 7:15:00 28.5.2013 14:00:00 Detail
P13V00222013 Městský kamerový dohledový systém v Meziboří Zakázka malého rozsahu 2.7.2013 14:55:00 22.7.2013 14:00:00 Detail
P13V02220132 Městský kamerový dohledový systém v Meziboří Zakázka malého rozsahu 26.7.2013 13:43:00 21.8.2013 14:00:00 Detail
P14V00022014 Opravy povrchů místních komunikací v Meziboří Zakázka malého rozsahu 26.3.2014 15:33:00 16.4.2014 11:30:00 Detail
P14V00032014 Půdní vestavba MŠ Mírová v Meziboří - objemová a dispoziční studie Zakázka malého rozsahu 26.3.2014 15:44:00 16.4.2014 11:30:00 Detail
P14V00072014 Pořízení užitkového vozidla do 3,5 t Zakázka malého rozsahu 9.4.2014 10:56:00 28.4.2014 11:30:00 Detail
P14V00132014 Modernizace ležatých rozvodů SV a TUV v MŠ Mírová Zakázka malého rozsahu 22.4.2014 12:57:00 12.5.2014 11:30:00 Detail
P14V00182014 Rekonstrukce podlahy velkého sálu sportovní haly Zakázka malého rozsahu 6.5.2014 12:34:00 2.6.2014 11:30:00 Detail
P14V00122014 Oranžové hřiště Májová v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.5.2014 13:04:00 2.6.2014 11:30:00 Detail
P14V00082014 Pořízení užitkového vozidla do 3,5 t Zakázka malého rozsahu 7.5.2014 12:51:00 28.5.2014 11:30:00 Detail
P14V00102014 Stavební úpravy v areálu ZŠ Zakázka malého rozsahu 12.5.2014 12:36:00 4.6.2014 11:30:00 Detail
P14V00152014 Areál garáží K 13 - 2. etapa, oplocení a zpevněné plochy Zakázka malého rozsahu 20.5.2014 7:10:00 18.6.2014 11:30:00 Detail
P14V00252014 Realizace parkoviště Májová ulice - manipulační plocha Zakázka malého rozsahu 13.8.2014 10:12:00 1.9.2014 11:00:00 Detail
P14V00282014 Realizace parkoviště ulice Okružní Zakázka malého rozsahu 18.8.2014 15:00:00 8.9.2014 11:00:00 Detail
P14V00262014 Pořízení užitkového vozidla do 3,5 t Zakázka malého rozsahu 26.8.2014 10:34:00 10.9.2014 11:30:00 Detail
P14V00322014 Rekonstrukce prostoru na náměstí 8. května v Meziboří Zakázka malého rozsahu 22.9.2014 15:50:00 13.10.2014 11:30:00 Detail
P14V00332014 Výměna výplní otvorů bytového fondu v Meziboří Zakázka malého rozsahu 3.10.2014 9:43:00 15.10.2014 11:30:00 Detail
P14V00272014 Snížení energetické náročnosti budovy Městského kulturního zařízení Meziboří Zjednodušené podlimitní řízení 11.11.2014 7:10:00 26.11.2014 11:30:00 Detail
P14V00382014 Dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování topných nákladů (IRTN) a sběrnic dat Zakázka malého rozsahu 24.11.2014 15:25:00 4.12.2014 11:30:00 Detail
P15V00022015 Projektová dokumentace k decentralizaci tepelného hospodářství města Meziboří Zakázka malého rozsahu 27.1.2015 9:42:00 11.2.2015 11:30:00 Detail
P15V00072015 Jazyková učebna Zakázka malého rozsahu 23.2.2015 7:38:00 9.3.2015 12:00:00 Detail
P15V00092015 Opravy místních komunikací v Meziboří Zakázka malého rozsahu 9.4.2015 10:17:00 27.4.2015 11:15:00 Detail
P15V00142015 Oprava komunikací ul Školní a Pod strání v Meziboří Zakázka malého rozsahu 16.4.2015 11:11:00 4.5.2015 11:15:00 Detail
P15V00162015 Výtah v budově MěÚ Meziboří Zakázka malého rozsahu 5.5.2015 8:29:00 25.5.2015 11:15:00 Detail
P15V00212015 Výměna výkladců a dveří v nebytových prostorech č.p. 326 - 335 Zakázka malého rozsahu 5.6.2015 7:05:00 22.6.2015 11:15:00 Detail
P15V00262015 Realizace parkoviště ulice Hornická Zakázka malého rozsahu 15.7.2015 10:29:00 10.8.2015 11:15:00 Detail
P15V00282015 Pořízení traktoru pro TS Meziboří Zakázka malého rozsahu 24.8.2015 15:08:00 4.9.2015 11:00:00 Detail
P15V00302015 Oprava střechy domu č.p. 136 - 138 Zakázka malého rozsahu 3.9.2015 12:50:00 16.9.2015 11:15:00 Detail
P16V00052016 Oprava střechy domu č.p. 136 - 138 Zakázka malého rozsahu 18.3.2016 7:14:00 4.4.2016 11:15:00 Detail
P16V00072016 Rekonstrukce hydroizolace budovy MŠ č.p. 224, ul. Mírová, Meziboří Zakázka malého rozsahu 21.3.2016 10:49:00 4.4.2016 11:15:00 Detail
P16V00082016 Rekonstrukce hydroizolace ZŠ - spodní stavby budovy č.p. 339 ze severní strany Zakázka malého rozsahu 21.3.2016 10:58:00 4.4.2016 11:15:00 Detail
P16V00022016 Zpracování technicko - ekonomické studie provozu a investičního rozvoje areálu letních a zimních sportů Meziboří Zakázka malého rozsahu 22.3.2016 8:09:00 11.4.2016 11:00:00 Detail
P16V00122016 Opravy místních komunikací v Meziboří Zakázka malého rozsahu 7.4.2016 7:56:00 25.4.2016 11:00:00 Detail
P16V00092016 Rekonstrukce školní kuchyně v budově ZŠ Meziboří Zakázka malého rozsahu 19.4.2016 7:35:00 4.5.2016 11:00:00 Detail
P16V00112016 Oprava komunikací v Meziboří - ul. Markův kopec, Dělnická a Mírová Zakázka malého rozsahu 20.4.2016 11:09:00 4.5.2016 11:00:00 Detail
P16V00132016 Rekonstrukce vzduchotechniky ve sportovní hale v Meziboří Zakázka malého rozsahu 3.5.2016 8:15:00 18.5.2016 11:00:00 Detail
P16V00202016 Pořízení štěpkovače, čtyř kusů vanového kontejneru a jednoho valníkového kontejneru Zakázka malého rozsahu 29.6.2016 8:13:00 3.8.2016 11:00:00 Detail
P16V00032016 Decentralizace tepelného hospodářství města Meziboří Otevřené řízení 5.8.2016 7:25:00 29.8.2016 11:00:00 Detail
P16V00272016 Částečná oprava střechy domu č.p. 326 - 335, nám. 8. května, Meziboří Zakázka malého rozsahu 23.9.2016 10:33:00 3.10.2016 11:00:00 Detail
P17V00032017 Rekonstrukce vstupu do budovy Městského úřadu Meziboří Otevřené řízení 15.3.2017 14:56:00 3.4.2017 15:00:00 Detail
P17V00042017 Klimatizace v budově MěÚ Otevřené řízení 21.3.2017 9:01:00 5.4.2017 15:00:00 Detail
P17V00082017 Komunikace pro pěší mezi městy Meziboří a Litvínov 1. etapa Zakázka malého rozsahu 6.4.2017 8:10:00 6.5.2017 8:10:00 Detail
P17V00092017 Rekonstrukce elektro v objektu ZŠ čp. 339 v Meziboří Zakázka malého rozsahu 6.4.2017 10:30:00 6.5.2017 10:30:00 Detail
P17V00072017 Revitalizace parku Přátelství a středu města Meziboří 1.etapa Otevřené řízení 10.4.2017 7:49:00 10.5.2017 7:49:00 Detail
P17V00112017 Výměna oken v tělocvičnách ZŠ v Meziboří Otevřené řízení 20.4.2017 13:25:00 3.5.2017 15:00:00 Detail
P17V00142017 Výměna vzduchotechniky v budově MKZM Zakázka malého rozsahu 2.6.2017 7:13:00 19.6.2017 15:00:00 Detail
P17V00212017 Rekonstrukce vstupu do budovy Městského úřadu Meziboří Otevřené řízení 6.6.2017 13:00:00 26.6.2017 15:00:00 Detail
P17V00162017 Oprava komunikací v Meziboří - ul. Okružní a Markův kopec Zakázka malého rozsahu 14.6.2017 11:00:00 29.6.2017 11:00:00 Detail
P17V00152017 Zateplení objektu čp. 136 - 138 Zakázka malého rozsahu 27.6.2017 7:51:00 17.7.2017 15:00:00 Detail
P17V00222017 Pořízení 2 ks sněžných děl a mobilní čerpací stanice Zakázka malého rozsahu 14.7.2017 7:11:00 3.8.2017 11:00:00 Detail
P17V00232017 Pořízení čtyřkolky se sněžnými pásy Zakázka malého rozsahu 14.7.2017 7:43:00 3.8.2017 11:00:00 Detail
P17V00272017 Oprava komunikací v Meziboří - ul. Okružní a Markův kopec Zakázka malého rozsahu 24.7.2017 7:37:00 8.8.2017 11:00:00 Detail
P17V00242017 Pořízení přívěsné pracovní plošiny Zakázka malého rozsahu 22.8.2017 10:38:00 6.9.2017 11:00:00 Detail
P17V00322017 Výměna mantinelů hokejbalového hřiště Zakázka malého rozsahu 31.8.2017 7:42:00 20.9.2017 15:00:00 Detail
P17V00352017 Výměna mantinelů hokejbalového hřiště Zakázka malého rozsahu 25.9.2017 15:29:00 11.10.2017 15:00:00 Detail
P18V00012018 Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu a využití vytříděných složek komunálního odpadu Otevřené řízení 29.1.2018 7:37:00 12.3.2018 15:00:00 Detail
P18V00052018 Plynofikace objektu č.p. 405, Meziboří Zakázka malého rozsahu 14.2.2018 16:06:00 28.2.2018 15:00:00 Detail
P18V00062018 Komunikace pro pěší mezi městy Meziboří a Litvínov 1. etapa Zakázka malého rozsahu 14.3.2018 11:50:00 4.4.2018 15:00:00 Detail
P18V00122018 Plynofikace oobjektu č.p. 405, Meziboří Zakázka malého rozsahu 20.3.2018 13:17:00 4.4.2018 11:00:00 Detail
P18V00132018 Přeložka rozvodů ÚT a TUV, ul. Májová, Meziboří Zakázka malého rozsahu 20.3.2018 13:53:00 9.4.2018 15:00:00 Detail
P18V00082018 Rekonstrukce elektro v objektu ZŠ čp. 340 v Meziboří Otevřené řízení 21.3.2018 10:59:00 9.4.2018 15:00:00 Detail
P18V00072018 Revitalizace parku Přátelství a středu města Meziboří 1. etapa Otevřené řízení 27.3.2018 14:22:00 30.4.2018 15:00:00 Detail
P18V00152018 Rekonstrukce elektroinstalace ve sportovní hale v Meziboří Zakázka malého rozsahu 4.4.2018 13:59:00 2.5.2018 15:00:00 Detail
P18V00112018 Realizace parkoviště ul. Májová Zakázka malého rozsahu 5.4.2018 10:24:00 23.4.2018 10:24:00 Detail
P18V00182018 Rekonstrukce otopné soustavy SH Zakázka malého rozsahu 23.4.2018 11:12:00 9.5.2018 15:00:00 Detail
P18V00172018 Rekonstrukce komunikace ul. Zahradní Zakázka malého rozsahu 4.5.2018 7:57:00 16.5.2018 15:00:00 Detail
P18V00202018 Rekonstrukce podloubí v ul. Okružní mezi domy č.p. 138 a č.p.139 Zakázka malého rozsahu 9.5.2018 12:26:00 23.5.2018 15:00:00 Detail
P18V00192018 Generální oprava Multicar M 26 A Zakázka malého rozsahu 10.5.2018 10:41:00 23.5.2018 11:00:00 Detail
P18V00242018 Rekonstrukce komunikace ul. Nad Parkem Zakázka malého rozsahu 22.5.2018 11:11:00 6.6.2018 15:00:00 Detail
P18V00212018 Sanace suterénní stěny objektu č.p. 326 - 335 Zakázka malého rozsahu 22.5.2018 13:40:00 6.6.2018 15:00:00 Detail
P18V00292018 Pořízení sypací nástavby na IVECO Zakázka malého rozsahu 4.7.2018 14:29:00 23.7.2018 11:00:00 Detail
P19V00012019 Sanace suterénní stěny polyfunkčního objektu č.p. 326 - č.p. 335 Zakázka malého rozsahu 6.3.2019 12:37:00 21.3.2019 13:00:00 Detail
P19V00062019 Rekonstrukce elektro v budově ZŠ čp. 339 a 340 v Meziboří Zakázka malého rozsahu 22.3.2019 6:34:00 15.4.2019 13:00:00 Detail
P19V00052019 Parkoviště osobních vozidel - ul. Nad parkem v Meziboří Zakázka malého rozsahu 2.4.2019 7:54:00 17.4.2019 13:00:00 Detail
P19V00092019 Rekonstrukce komunikace ul. Potoční Zakázka malého rozsahu 2.4.2019 8:45:00 17.4.2019 13:00:00 Detail
P19V00082019 Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří 2. etapa Zjednodušené podlimitní řízení 2.4.2019 11:11:00 23.4.2019 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Objednávka - SH - odstranění havarijního stavu - vnitřní úpravy sálu SH Meziboří Jiný 5.12.2014 9:43:00 Detail
Smlouva o dílo č. OBCH/27/2015/OVMaŽP - Rekonstrukce průčelí budovy MKZ Meziboří Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.7.2015 10:58:00 Detail
Kupní smlouva - svahová mulčovací sekačka Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.6.2016 12:43:00 Detail
Smlouva o dílo č. OBCH/25/2017/OVMaŽP - Rekonstrukce hydroizolace ZŠ - spodní stavby budovy č.p. 339 ze severní strany Smlouva ( podle § 219 zákona) 5.6.2017 16:34:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OBCH/25/2017/OVMaŽP/D1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.8.2017 11:24:00 Detail
Smlouva o dílo - Stavební úpravy WC v MKZM Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.4.2018 13:37:00 Detail
Kupní smlouva na "Pořízení rádiem řízené svahové mulčovací sekačky" Smlouva ( podle § 219 zákona) 2.4.2019 10:21:00 Detail
Smlouva o dílo č. OBCH/013/2019/OVMŽP - Opravy živičných povrchů místních komunikací a zalití spár asfaltovou emulzí v Meziboří Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.4.2019 13:25:00 Detail
Kupní smlouva na "Pořízení multifunkčního traktoru vč. příslušenství" Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.5.2019 13:23:00 Detail