Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Lišov

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Lišov.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Lišov 139
PSČ:
373 72
Obec:
Lišov
IČ:
00245178
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-lisov/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.lisov.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
60052496

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V01082012 Úprava povrchu v ulici Žižkova - 3. etapa, Lišov Zjednodušené podlimitní řízení 22.8.2012 17:10:00 7.9.2012 9:00:00 Detail
P12V01092012 Technický dvůr a sklad komunální techniky Lišov Užší řízení 3.9.2012 9:53:00 17.9.2012 10:00:00 Detail
P12V02092012 Provozovtel vodovodů, kanalizací a ČOV města Lišova Užší řízení 20.9.2012 12:21:00 23.1.2013 9:00:00 Detail
P12V04222013 Pořízení samosběrného a kropicího vozu za účelem snížení prašnosti Zjednodušené podlimitní řízení 22.4.2013 16:00:00 9.5.2013 10:00:00 Detail
P13V05162013 Digitalizace kina Svět Lišov Zjednodušené podlimitní řízení 16.5.2013 20:26:00 3.6.2013 9:00:00 Detail
P13V05212013 Výstavba chodníků vč. sítí v části Čechovy ulice a v ulicích Mjr. Černého a Polní Zjednodušené podlimitní řízení 21.5.2013 10:01:00 6.6.2013 9:00:00 Detail
P13V24052013 Pořízení samosběrného a kropicího vozu za účelem snížení prašnosti Zjednodušené podlimitní řízení 24.5.2013 10:05:00 11.6.2013 10:00:00 Detail
P13V07012013 Stavební úpravy - rekonstrukce kina Svět Lišov Užší řízení 1.7.2013 8:38:00 26.8.2013 9:00:00 Detail
P13V08262013 Bezpečný přechod pro chodce přes S I/34 U Hirního, k.ú.Lišov a Stavební úpravy povrchu stáv.chodníku v úseku ul.Žižkova - ul.Benátky ve městě Lišov Zjednodušené podlimitní řízení 26.8.2013 14:53:00 11.9.2013 9:00:00 Detail
P13V08282013 „Pořízení digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro město Lišov“ Zjednodušené podlimitní řízení 28.8.2013 14:00:00 16.9.2013 14:00:00 Detail
P15V20150001 Rekonstrukce místních komunikací Lišov Zjednodušené podlimitní řízení 12.3.2015 9:56:00 20.4.2015 10:00:00 Detail
P15V20150002 Stavební a technologické úpravy centrální kotelny Lišov Zjednodušené podlimitní řízení 9.6.2015 12:44:00 25.6.2015 10:00:00 Detail
P16V00000001 Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov Otevřené řízení 15.4.2016 7:54:00 9.5.2016 10:00:00 Detail
P16V00000002 Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov Zjednodušené podlimitní řízení 15.4.2016 7:59:00 3.5.2016 11:00:00 Detail
P16V00000003 Provozovatel vodovodů, kanalizace a ČOV města Lišova Užší řízení 17.5.2016 10:34:00 20.7.2016 10:00:00 Detail
P16V00000002 Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov Otevřené řízení 20.6.2016 15:12:00 18.7.2016 10:00:00 Detail
P16V00000004 Dodávka velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov Otevřené řízení 23.9.2016 17:22:00 15.11.2016 10:00:00 Detail
P17V00000001 „Stavební úpravy MK, chodníků, přístupů k domům a veřejného osvětlení ulic Čechova a Úzká“ Zjednodušené podlimitní řízení 1.3.2017 12:33:00 20.3.2017 10:00:00 Detail
P17V00000002 „ČOV LIŠOV - ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ KALU“ Zjednodušené podlimitní řízení 6.4.2017 8:53:00 26.4.2017 10:00:00 Detail
P17V00000003 „ČOV LIŠOV - ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ KALU“ Zjednodušené podlimitní řízení 19.5.2017 8:30:00 14.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00000004 Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice Zjednodušené podlimitní řízení 9.6.2017 11:15:00 28.6.2017 10:00:00 Detail
P17V00000006 Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lišově Zjednodušené podlimitní řízení 27.11.2017 10:49:00 21.12.2017 10:00:00 Detail
P18V00000002 Stavební úpravy KD Lišov - dodávka interiérového vybavení Zjednodušené podlimitní řízení 17.1.2018 13:20:00 5.2.2018 14:30:00 Detail
P18V00000003 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lišov Zakázka malého rozsahu 15.2.2018 10:04:00 28.2.2018 9:00:00 Detail
P18V00000003 „ČOV LIŠOV - obnova vystrojení dosazovacích nádrží“ Zjednodušené podlimitní řízení 10.5.2018 10:40:00 28.5.2018 10:00:00 Detail
P18V00000000 STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAVNATÉ PLOCHY 796/6 LIŠOV Zjednodušené podlimitní řízení 23.5.2018 20:55:00 15.6.2018 10:00:00 Detail
P18V00000003 ČOV LIŠOV - obnova vystrojení dosazovacích nádrží Zjednodušené podlimitní řízení 8.6.2018 9:31:00 26.6.2018 10:00:00 Detail
P19V25103019 Výstavba chodníku ul. tř. 5. května v úseku ul. Miletínská – Dolní, Lišov Zakázka malého rozsahu 14.2.2019 13:44:00 26.2.2019 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Dodatek č.1 SoD - St.úpravy obecního domu ve Vlkovicích Jiný 22.8.2014 11:58:00 Detail
Smlouva o sdružení zadavatelů Jiný 22.8.2014 12:05:00 Detail
Zateplení MÚ Lišov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 13.1.2015 9:03:00 Detail
SoD Dodávka, montáž a zprovoznění zvukového procesoru - BARCO AURO AP24 CINEMA PROCESOR Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.2.2015 10:40:00 Detail
Dodatek č.1 - I/34 Lišov průtah Jiný 25.3.2015 13:09:00 Detail
Dodatek č. 1 - St. úpravy objektu na parc.č. 1000 v k.ú. Lišov Jiný 25.3.2015 13:38:00 Detail
Smlouva o dílo - Protipovodňová opatření v lokalitě u rybníka Horní, ul. Na Dolinách a Potoční - Lišov Jiný 30.3.2015 14:56:00 Detail
Smlouva o dílo - oprava chodníku Čechova - stanice PHM, Lišov Jiný 15.6.2015 10:05:00 Detail
Smlouva o dílo - St.úpravy za účelem změny užívání zemědělské stavby na hasičskou zbrojnici ve Velechvíně Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.6.2015 8:40:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - I/34 Lišov průtah Jiný 23.6.2015 8:46:00 Detail
Dodatek č.1 SoD - Zateplení MÚ Lišov Jiný 24.6.2015 9:33:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD Zateplení MÚ Lišov Jiný 10.8.2015 9:41:00 Detail
SoD - Výměna osvětlovacích těles - 2015 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 8.9.2015 15:30:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Oprava chodníku Čechova - stanice PHM, Lišov Jiný 8.9.2015 15:41:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - Oprava chodníku 5. května Čechova-PHM Jiný 1.10.2015 20:01:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - PRotipovodňová opatření v lokalitě rybníka Horní, ul. Na Dolinách a Potoční - Lišov" Jiný 2.11.2015 11:06:00 Detail
SoD - Stavební úpravy restaurace Obec v Lišově – II. Etapa - Salónek Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 20.4.2016 16:38:00 Detail
SoD - Přístavba výtahu v Domě s pečovatelskou službou Lišov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 17.5.2016 10:41:00 Detail
SoD - Rybník Koberka - udržovací práce Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.6.2016 17:21:00 Detail
SoD - Stavební úpravy OB Hrutov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 27.6.2016 16:44:00 Detail
SoD - St.úpravy objektu č.p. 776 na st.p.č. 183/4, k.ú. Lišov – I. Etapa Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 29.6.2016 8:06:00 Detail
Domovní stanice bytového domu Nová 600, 601 a 602 Lišov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 9.8.2016 15:09:00 Detail
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI 2016 Jiný 5.9.2016 8:06:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD Domovní stanice bytového domu Nová 600,601 a 602 Lišov Jiný 14.9.2016 16:38:00 Detail
SoD "LED světla 2016" Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.9.2016 9:24:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St. úpravy restaurace Obce - Salonek -II.etapa Jiný 14.10.2016 11:41:00 Detail
Dodatekč 2. SoD - Přístavba výtahu v DPS Jiný 14.10.2016 11:42:00 Detail
Dodatečk č. 2 SoD - St. úpravy restaurace Obec v Lišově II- etapa - Salónek Jiný 4.11.2016 9:19:00 Detail
Dodatek č. 3 SoD - Přístavba výtahu v DPS Jiný 4.11.2016 9:24:00 Detail
SoD - St. úpravy objektu občanské vybavenosti Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.11.2016 10:37:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St. úpravy OB Hrutov Jiný 25.11.2016 10:11:00 Detail
Dodatek č. 2 - St. úpravy OB Hrutov Jiný 7.12.2016 17:04:00 Detail
Dodatek č. 3 - St. úpravy OB Hrutov Jiný 2.1.2017 9:10:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Rybník Koberka - udržovací práce Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.1.2017 10:27:00 Detail
SoD - St. úpravy restaurace Obec v Lišově - III.etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.3.2017 13:18:00 Detail
SoD - Obnova rybníka Olší v k.ú. Velechvín Smlouva ( podle § 219 zákona) 13.3.2017 10:10:00 Detail
Smlouva o dílo - Úprava veřejného prostranství v Hrutově Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.5.2017 8:56:00 Detail
Smlouva o dílo - St. úpravy části 1. PP DPS - prostory pečovatelské služby Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.5.2017 15:47:00 Detail
Smlouva o dílo - St.úpravy bytové jednotky v objektu DPS Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.5.2017 15:48:00 Detail
Smlouva o dílo - St. úpravy tř. 5. května, u sv. Jana Nepomuckého a ulice Přívorka, k.ú. Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.5.2017 8:35:00 Detail
Smlouva o dílo - Oprava komunikace Červený Újezdec - Libníč Smlouva ( podle § 219 zákona) 14.6.2017 17:35:00 Detail
SoD - Dodávka a montáž chlazení budovy Multifunkčního domu v Lišově Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.6.2017 7:23:00 Detail
SoD - St. úpravy objektu č.p. 776 na st. p. č. 183/4, k.ú. Lišov - II. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 13.7.2017 9:30:00 Detail
SoD - Komunikace Dolní Slověnice č. parc.: 1135/7, 1131/1 k.ú. Dolní Slověnice Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.7.2017 13:40:00 Detail
SoD - Schwarzenberský špitál v Lišově - obnova obvodové zdi Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.8.2017 9:53:00 Detail
SoD - Kontejnerová stání Čechova Smlouva ( podle § 219 zákona) 14.8.2017 7:31:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Schwarzenberský špitál v Lišově - obnova obvodové zdi" Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.9.2017 16:45:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - "St. úpravy restaurace Obec - 3. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.9.2017 16:47:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Kontejnerová stání Čechova Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.9.2017 8:12:00 Detail
SoD - Teplovod - kulturní dům a restaurace Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.9.2017 12:02:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St.úpravy bytové jednotky v objektu DPS Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.10.2017 8:59:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St. úpravy části 1. PP DPS - prostory pečovatelské služby Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.10.2017 9:01:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - Schwarzenberský špitál v Lišově - obnova obvodové zdi Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.10.2017 11:00:00 Detail
Dodatek č.1 SoD - Komunikace Dolní Slověnice č. parc.: 1135/7, 1131/1 k. ú. Dolní Slověnice Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.10.2017 10:58:00 Detail
Dodatek č.1 SoD - St. úpravy objektu č.p. 776 na st.p.č. 183/4, k.ú. Lišov – II. Etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 24.10.2017 10:59:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St.úpravy Tř.5.května, u sv. Jana Nepomuckého a ul. Přívorka, k.ú. Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.10.2017 22:22:00 Detail
SoD - Dodávka a montáž mola do rybníka Koníř u Lišova Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.10.2017 22:24:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Teplovod – kulturní dům a restaurace Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 9.11.2017 14:34:00 Detail
Dodatek č.2 SoD - St. úpravy objektu č.p. 776 na st.p.č. 183/4, k.ú. Lišov – II. Etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.11.2017 9:19:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - St.úpravy Tř.5.května, u sv. Jana Nepomuckého a ul. Přívorka, k.ú. Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.11.2017 13:17:00 Detail
SoD - St. úpravy ulic Čechova 1. část a Komenského, Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 19.3.2018 13:42:00 Detail
SoD - Doplnění tras pro pěší v areálu městského hřbitova v Lišově Smlouva ( podle § 219 zákona) 19.3.2018 15:10:00 Detail
SoD - Rekonstrukce rovaděčů Lišovsko Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.3.2018 14:27:00 Detail
SoD - Změna stavby obecní budovy v Miletíně, Lišov - Horní Miletín č.p.6 Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.3.2018 14:12:00 Detail
SoD - Oprava komunikací - Velechvín Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.3.2018 14:47:00 Detail
SoD - St. úpravy č.p. 776 - 3. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 11.4.2018 10:15:00 Detail
SoD - Efekt 2018 - Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 19.4.2018 10:22:00 Detail
SoD - St. úpravy stávající kaple Červený Újezdec Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.4.2018 13:08:00 Detail
SoD - Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice - chodníky a V.O. Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.5.2018 10:58:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St.úpravy ulic Čechova 1. část, Komenského Smlouva ( podle § 219 zákona) 23.7.2018 7:37:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - St.úpravy ulic Čechova 1. část, Komenského Smlouva ( podle § 219 zákona) 23.7.2018 8:03:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St.úpravy stávající kaple - Červený Újezdec Smlouva ( podle § 219 zákona) 13.8.2018 12:21:00 Detail
Obnova povrchu zpevněných ploch stávající komunikace k.ú. Velechvín Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.8.2018 12:24:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD St.úpravy stávající kaple Červený Újezdec Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.9.2018 14:50:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - St.úpravy objektu č.p.776 - 3.etapa, Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.9.2018 14:52:00 Detail
SoD - Horní Slověnice - rekonstrukce VO Smlouva ( podle § 219 zákona) 10.9.2018 8:23:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD- Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice - chodníky a V.O. Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.9.2018 9:48:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Oprava komunikací Velechvín Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.9.2018 10:12:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - Oprava komunikací Velechvín Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.9.2018 10:13:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Změna stavby obecní budovy v Miletíně, Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.9.2018 10:14:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - Změna stavby obecní budovy Miletín Smlouva ( podle § 219 zákona) 5.10.2018 10:50:00 Detail
Kupní smlouva - dopravní automobil JSDH Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.10.2018 13:52:00 Detail
Dodatek č. 1 KS - dopravní automobil JSDH Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.10.2018 13:53:00 Detail
Dodatek č2. Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.11.2018 8:11:00 Detail
SoD - St.úpravy 4 bytových jednotek v objektu DPS Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.11.2018 13:37:00 Detail
SoD - St. úpravy chodby MěÚ Lišov - 2. NP Smlouva ( podle § 219 zákona) 14.3.2019 13:21:00 Detail
SoD - Oprava stávající komunikace Horní Slověnice - Dunajovice Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.3.2019 13:04:00 Detail
SoD - Hůrky – rekonstrukce VO Smlouva ( podle § 219 zákona) 26.3.2019 14:04:00 Detail
SoD - Výměna svítidel V.O. Lišov - EFEKT 2019 Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.3.2019 13:44:00 Detail
Dodatek č.1 - St.úpravy 4 BJ v objektu DPS Lišov Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.3.2019 13:47:00 Detail
Skutečně uhrazené ceny 2018 Jiný dokument 30.3.2019 22:23:00 Detail
KS - žací traktor Iseki vč.příslušenství Smlouva ( podle § 219 zákona) 11.4.2019 8:10:00 Detail
St. úpravy restaurace OBce - IV.etapa - gastro vybavení Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.4.2019 7:08:00 Detail
St. úpravy restaurace Obec Lišov - IV. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.4.2019 7:10:00 Detail
Udržovací práce na objektu kaple v Hůrkách Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.4.2019 14:16:00 Detail
Udržovací práce na objektu kaple ve Lhoticích - 1.etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 18.4.2019 14:18:00 Detail
Dodatek č. 1 - St.úpravy chodby MěÚ Lišov - 2.NP Smlouva ( podle § 219 zákona) 6.5.2019 16:03:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Hůrky rekonstrukce V.O. Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.6.2019 15:15:00 Detail
Dodatek č. 2 SoD - St.úpravy chodby MěÚ Lišov - II.NP Smlouva ( podle § 219 zákona) 12.6.2019 16:42:00 Detail
Dodatek č. 1 SoD - Oprava povrchu stávající komunikace k.ú. Velechvín Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.6.2019 7:25:00 Detail
Dodatek č. 3 - Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice Smlouva ( podle § 219 zákona) 12.7.2019 13:23:00 Detail