Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Zrušený profil

Na této stránce naleznete profil zadavatele Zrušený profil.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
V Olšinách 1/*
PSČ:
278 01
Obec:
Zrušený profil
IČ:
00236977
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-kralupy-nad-vltavou/
Adresa (URL) zadavatele:
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/
Identifikátor profilu zadavatele:
60053020

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V00000001 Rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 15.10.2012 16:24:00 31.10.2012 11:00:00 Detail
P12V00292012 „Adaptace Obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou“ Užší řízení 5.11.2012 11:35:00 5.11.2012 14:00:00 Detail
P12V20000000 „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši 20 milionů korun českých“ Zakázka malého rozsahu 23.11.2012 9:45:00 31.1.2013 10:00:00 Detail
P12V00000002 Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 23.11.2012 12:43:00 10.12.2012 11:00:00 Detail
P12V00240012 Stavební úpravy bytového domu čp. 687, ul. Chelčického – 1. Etapa Zjednodušené podlimitní řízení 29.11.2012 16:00:00 17.12.2012 10:00:00 Detail
P12V19800000 Dodávka dataprojektorů a pláten Zjednodušené podlimitní řízení 10.12.2012 13:41:00 7.1.2013 13:00:00 Detail
P12V00000155 Krajinářské úpravy Strachov Otevřené řízení 12.12.2012 13:37:00 5.2.2013 10:00:00 Detail
P12V00000003 Aktualizace digitálního povodňového plánu města Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 19.12.2012 22:10:00 8.1.2013 11:00:00 Detail
P12V00241446 Pojištění majetku Města Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 20.12.2012 10:43:00 22.1.2013 10:43:00 Detail
P13V00241446 Pojištění majetku Města Kralupy nad Vtavou Otevřené řízení 31.1.2013 8:56:00 28.3.2013 10:00:00 Detail
P13V00344713 Snížení energetické náročnosti objektů tělocvičny ZŠ Václava Havla, KD KaSS a sportovní haly u plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou Otevřené řízení 6.2.2013 9:46:00 10.5.2013 10:00:00 Detail
P13V00000003 „Rekonstrukce komunikace v ulici Na Rybníkách - Zeměchy“ Zjednodušené podlimitní řízení 7.3.2013 15:08:00 27.3.2013 10:00:00 Detail
P13V00349957 Nákup vybavení pro nový MěÚ Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 4.4.2013 11:03:00 17.9.2013 10:00:00 Detail
P13V00351034 Pojištění majetku Města Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 16.4.2013 14:22:00 7.6.2013 10:00:00 Detail
P13V00000123 „Dodávka nákladního automobilu - nosiče kontejnerů do celkové hmotnosti 12 tun“ Zjednodušené podlimitní řízení 18.4.2013 14:39:00 7.5.2013 14:00:00 Detail
P13V00000008 Stavební úpravy atria, výměny oken a střechy v ZŠ Generála Klapálka Zjednodušené podlimitní řízení 19.4.2013 10:40:00 9.5.2013 10:00:00 Detail
P13V00000007 Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě v Olších - havarijní stav lávky ve Městě Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 19.4.2013 12:51:00 4.7.2013 10:00:00 Detail
P13V00000023 „Rekonstrukce komunikace ul. Karsova, Kralupy nad Vltavou“ Zjednodušené podlimitní řízení 3.5.2013 8:44:00 20.5.2013 10:00:00 Detail
P13V10072013 Modernizace místní komunikace v Kralupech n. Vlt. – lokalita Lobeček Otevřené řízení 10.7.2013 13:00:00 2.8.2013 10:00:00 Detail
P13V00361518 Rekonstrukce bytového domu ul. Havlíčkova 900 v Kralupech nad Vltavou Otevřené řízení 25.7.2013 9:05:00 10.2.2014 11:00:00 Detail
P13V00001234 Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici Zakázka malého rozsahu 26.8.2013 15:03:00 13.9.2013 9:30:00 Detail
P13V12345000 Dodávka a montáž PC vč. příslušenství a dataprojektoru Zakázka malého rozsahu 18.9.2013 8:48:00 7.10.2013 13:00:00 Detail
P13V12345000 Rozšíření kapacity sběrového dvora Technických služeb Města Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 23.9.2013 17:09:00 8.11.2013 9:00:00 Detail
P13V12345001 Nákup výpočetní techniky pro školní výuku Zakázka malého rozsahu 16.10.2013 13:00:00 31.10.2013 13:00:00 Detail
P13V12340000 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 21.10.2013 15:36:00 8.11.2013 10:00:00 Detail
P13V12345000 Snížení energetické náročnosti objektu Technických služeb města Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 22.10.2013 14:15:00 8.11.2013 11:30:00 Detail
P13V12345600 Snížení energetické náročnosti objektu Městského bytového podniku a Městské policie Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 22.10.2013 14:22:00 8.11.2013 10:45:00 Detail
P13V12345678 Úklid a drobná údržba nového MěÚ Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 6.11.2013 15:30:00 22.11.2013 10:00:00 Detail
P14V00001234 Pojištění majetku města Otevřené řízení 30.1.2014 10:39:00 21.3.2014 10:39:00 Detail
P14V12345600 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského Zakázka malého rozsahu 18.3.2014 13:18:00 4.4.2014 9:00:00 Detail
P14V18032014 Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, Kralupy n.Vlt. Zjednodušené podlimitní řízení 18.3.2014 13:42:00 11.4.2014 10:00:00 Detail
P14V12345679 Nákup nového služebního vozu Zakázka malého rozsahu 9.4.2014 9:36:00 9.5.2014 9:36:00 Detail
P14V13245678 „Rekonstrukce kuchyně a vnitřních rozvodů pavilonu „C“ objektu MŠ Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou“ Zakázka malého rozsahu 10.4.2014 11:05:00 25.4.2014 10:00:00 Detail
P14V28042014 PŘEDMOSTÍ – TURISTICKÉ CENTRUM – Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 28.4.2014 14:57:00 16.5.2014 10:00:00 Detail
P14V14253600 Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly Zjednodušené podlimitní řízení 30.4.2014 9:38:00 16.5.2014 11:00:00 Detail
P14V14253678 Úklid MěÚ Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 7.5.2014 16:35:00 30.5.2014 10:00:00 Detail
P14V21345678 Dálkový monitoring médií a energií pro objekty města Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 9.5.2014 11:26:00 23.5.2014 10:00:00 Detail
P14V13245678 Rekonstrukce dvora ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 9.5.2014 11:30:00 23.5.2014 9:00:00 Detail
P14V14253687 Výměna výplní a rekonstrukce podlah ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 22.5.2014 15:52:00 6.6.2014 10:00:00 Detail
P14V23052014 PŘEDMOSTÍ – TURISTICKÉ CENTRUM – Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 23.5.2014 9:40:00 13.6.2014 10:00:00 Detail
P14V15234678 Oprava místní komunikace ul. Pod Hradištěm, Kralupy n. Vlt. Zakázka malého rozsahu 6.6.2014 7:11:00 20.6.2014 9:00:00 Detail
P14V32145678 Chodník v lokalitě U Křížku, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 17.6.2014 10:31:00 17.6.2014 10:31:00 Detail
P14V18062014 PŘEDMOSTÍ – TURISTICKÉ CENTRUM – Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 18.6.2014 11:42:00 7.7.2014 10:00:00 Detail
P14V25814736 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Praktická v Kralupech nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 24.7.2014 13:42:00 11.8.2014 11:00:00 Detail
P14V00491032 Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou Otevřené řízení 5.8.2014 14:51:00 23.9.2014 11:00:00 Detail
P14V00491019 Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 5.8.2014 14:57:00 23.9.2014 10:00:00 Detail
P14V35715985 Rekonstrukce místní komunikace ul. I. Olbrachta - 2. část, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 8.8.2014 12:56:00 8.8.2014 12:56:00 Detail
P14V35715985 Sanace propadů multifunkčního hřiště na sídlišti U Cukrovaru po povodni 2013 Zakázka malého rozsahu 21.8.2014 13:17:00 5.9.2014 10:00:00 Detail
P14V32145698 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 15.9.2014 11:11:00 29.9.2014 11:00:00 Detail
P14V20140917 PŘEDMOSTÍ – TURISTICKÉ CENTRUM – Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 17.9.2014 10:19:00 22.10.2014 9:00:00 Detail
P14V85225885 Rekonstrukce komunikace v ul. Za Humny, Zeměchy u Kralup nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 18.9.2014 13:45:00 8.10.2014 11:00:00 Detail
P14V79898778 Snížení energetické náročnosti budovy SDH Minice v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 26.9.2014 13:02:00 13.10.2014 11:00:00 Detail
P14V96325874 Kupní smlouva na terenní vozidlo pro JSDH Zakázka malého rozsahu 13.10.2014 15:51:00 13.11.2014 15:51:00 Detail
P14V11111111 Snížení energetické náročnosti budovy sauny u zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 10.11.2014 12:59:00 24.11.2014 11:00:00 Detail
P14V20141113 Podzemní kontejnery na separovaný odpad Zjednodušené podlimitní řízení 13.11.2014 15:00:00 1.12.2014 11:00:00 Detail
P14V75735311 Nové veřejné osvětlení v ulici V Růžovém údolí, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 3.12.2014 18:28:00 3.12.2014 18:28:00 Detail
P14V00000111 Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 10.12.2014 12:29:00 5.1.2015 11:00:00 Detail
P14V64784141 Lávka z lepeného dřeva u gymnázia v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 16.12.2014 14:26:00 16.1.2015 14:26:00 Detail
P14V78945612 PD pro stavební řízení - Rekonstrukce plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou II. etapa Zakázka malého rozsahu 16.12.2014 14:37:00 16.12.2014 14:37:00 Detail
P14V11111112 Snížení energetické náročnosti budovy školy v přírodě Mokrosuky Zakázka malého rozsahu 23.12.2014 11:49:00 8.1.2015 11:00:00 Detail
P14V11111113 Snížení energetické náročnosti budovy úřadu práce v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 23.12.2014 12:14:00 8.1.2015 10:00:00 Detail
P14V11111114 Snížení energetické náročnosti budovy kabin RC Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 23.12.2014 12:57:00 8.1.2015 9:00:00 Detail
P15V00000001 Modernizace městského bazénu Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 30.1.2015 14:31:00 20.2.2015 10:00:00 Detail
P15V00000002 Rekonstrukce komunikace v ulici Lutovítova, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 16.2.2015 16:43:00 4.3.2015 11:00:00 Detail
P15V00000003 Modernizace IT systémů Města Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 24.2.2015 12:54:00 16.3.2015 13:00:00 Detail
P15V19032015 Modernizace IT Systémů Města Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 19.3.2015 9:25:00 7.4.2015 10:00:00 Detail
P15V00000004 Objízdná komunikace s panelovou vozovkou - ulice Hostivítova Zakázka malého rozsahu 24.3.2015 12:43:00 10.4.2015 10:00:00 Detail
P15V00000005 Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště V Luhu, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 1.4.2015 14:46:00 15.4.2015 10:00:00 Detail
P15V00000006 Stavební úpravy objektu Palackého 6 (úřad práce), Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 3.4.2015 11:24:00 3.4.2015 11:24:00 Detail
P15V00000007 Oprava chodníků v ul. U Jízku - Chelčického a parkoviště u bytových domů č. p. 1055 a 1056 Zakázka malého rozsahu 20.4.2015 10:14:00 6.5.2015 11:00:00 Detail
P15V00000008 Vytápění ZŠ 28. října, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 29.4.2015 8:53:00 19.5.2015 10:00:00 Detail
P15V00000008 Částečné zateplení budovy školy v přírodě Mokrosuky Zakázka malého rozsahu 29.4.2015 15:36:00 29.4.2015 15:36:00 Detail
P15V00000010 Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 30.4.2015 15:56:00 20.5.2015 13:00:00 Detail
P15V00001000 Předmostí - Turistické centrum, Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení Zakázka malého rozsahu 30.6.2015 14:43:00 20.7.2015 11:00:00 Detail
P15V00000011 Realizace herních zahrad v přírodním stylu v MŠ Města Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 13.7.2015 10:28:00 5.8.2015 9:00:00 Detail
P15V00000011 Snížení energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 31.7.2015 14:40:00 17.8.2015 10:00:00 Detail
P15V03082015 Předmostí - Turistické centrum, Kralupy nad ltavou - dodávka vybavení část 1 - mobiliář Zakázka malého rozsahu 3.8.2015 15:40:00 18.8.2015 8:00:00 Detail
P15V00000015 Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivítova, Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 8.10.2015 12:04:00 19.11.2015 12:00:00 Detail
P15V00000016 Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 27.11.2015 12:03:00 7.1.2016 10:00:00 Detail
P16V00000002 Rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ V. Havla, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 17.2.2016 17:50:00 16.3.2016 10:00:00 Detail
P16V00000001 Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 8.3.2016 10:11:00 31.3.2016 10:00:00 Detail
P16V00000003 Přístřešky autobusových zastávek v Kralupech nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 8.3.2016 12:58:00 21.3.2016 10:00:00 Detail
P16V00000004 Oprava komunikace v ulici Školská, Zeměchy Zakázka malého rozsahu 25.4.2016 10:52:00 11.5.2016 10:00:00 Detail
P16V00000007 Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 10.5.2016 15:04:00 1.6.2016 10:00:00 Detail
P16V00000007 Rekonstrukce části stávajícího veřejného osvětlení v ul. Mostní - Lobeček, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 16.5.2016 17:21:00 2.6.2016 10:00:00 Detail
P16V00000005 Demolice objektu Hotelu Praha, Palackého nám. 2, Kralupy nad Vltavou Otevřené řízení 24.5.2016 10:12:00 17.6.2016 10:00:00 Detail
P16V00000006 Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou - I. etapa Otevřené řízení 24.5.2016 12:04:00 17.6.2016 11:00:00 Detail
P16V00000009 Úpravy vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 15.6.2016 15:12:00 30.6.2016 10:00:00 Detail
P16V00000010 Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 15.6.2016 16:48:00 30.6.2016 11:00:00 Detail
P16V00000011 Zateplení objektu domu s pečovatelskou službou – severní strana, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 28.6.2016 12:22:00 9.8.2016 11:00:00 Detail
P16V00000012 Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 29.6.2016 17:10:00 9.8.2016 10:00:00 Detail
P16V00000013 PD – Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 21.7.2016 12:23:00 8.8.2016 11:00:00 Detail
P16V00000014 Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou - etapa 2016 Zakázka malého rozsahu 29.7.2016 12:20:00 16.8.2016 10:00:00 Detail
P16V00000015 Pronájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti Zjednodušené podlimitní řízení 2.8.2016 15:25:00 18.8.2016 10:00:00 Detail
P16V00000016 Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa Zakázka malého rozsahu 19.8.2016 8:02:00 5.9.2016 11:00:00 Detail
P17V00000001 Obnovení protipožárního nátěru ocelové konstrukce, Zimní stadion Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 9.1.2017 16:16:00 24.1.2017 10:00:00 Detail
P17V00000002 Demolice objektů č.p. 80 a č.p. 24 v Kralupech nad Vltavou Otevřené řízení 12.1.2017 7:41:00 20.2.2017 11:00:00 Detail
P17V00000003 Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 25.1.2017 13:48:00 20.2.2017 11:30:00 Detail
P17V00000004 Snížení energetické náročnosti byt. domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 27.2.2017 16:03:00 14.3.2017 10:00:00 Detail
P17V00000005 Oprava sekundárních rozvodů u VS 14 Zakázka malého rozsahu 28.2.2017 14:19:00 16.3.2017 10:00:00 Detail
P17V00000006 Rekonstrukce komunikace ul. V Uličce, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 13.3.2017 15:29:00 28.3.2017 10:00:00 Detail
P17V00000007 Snížení energetické náročnosti bytového domu, Vrchlického 504, Kralupy nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 21.3.2017 15:08:00 11.4.2017 10:00:00 Detail
P17V00000008 Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Praktická, Kralupy nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 21.3.2017 15:56:00 11.4.2017 11:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Parkovací stání v ulici Tř. Legií, Kralupy nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 22.7.2015 7:51:00 Detail
Projektová dokumentace - Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 17.8.2015 9:30:00 Detail
Oprava chodníku a terasy u nákupního střediska Říp v Kralupech nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.11.2015 14:17:00 Detail
Rekonstrukce víceúčelového hřiště na sídlišti v Zátiší v Kralupech nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 5.5.2016 8:48:00 Detail
Stavební úpravy stávajícího objektu na nízkoprahové centrum, Štefánikova ul., Kralupy nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 6.6.2016 14:34:00 Detail
Revitalizace a zpřístupnění pravého břehu Zákolanského potoka, U Jízku, Kralupy nad Vltavou Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 26.7.2016 13:30:00 Detail