Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Hluboká nad Vltavou

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Hluboká nad Vltavou.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Hluboká nad Vltavou 36
PSČ:
373 41
Obec:
Hluboká nad Vltavou
IČ:
00244899
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-hluboka-nad-vltavou/
Adresa (URL) zadavatele:
http://obcan.hluboka.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
222133

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V00000000 veřejné WC na parkovišti v Hluboké nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 17.9.2012 9:31:00 2.10.2012 10:00:00 Detail
P12V00000003 Přechod pro pěší přes silnici II/105 Hluboká nad Vltavou - 1. část Zakázka malého rozsahu 4.10.2012 10:49:00 1.8.2012 10:00:00 Detail
P12V00000004 Pravobřežní vltavská cyklostezka České Budějovice - Hluboká nad Vltavou, úseky J,K,M Zjednodušené podlimitní řízení 4.10.2012 11:11:00 20.4.2012 10:00:00 Detail
P13V00000005 Veřejné WC na parkovišti v Hluboké nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 1.3.2013 7:41:00 18.3.2013 9:00:00 Detail
P13V00000006 Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou KANALIZACE Zakázka malého rozsahu 1.3.2013 12:43:00 8.2.2013 9:00:00 Detail
P12V00000001 Optimalizace vytápění objektů č.p. 35 a 36 - snížení energetické náročnosti Zakázka malého rozsahu 6.3.2013 13:38:00 6.4.2012 10:00:00 Detail
P12V00000002 Hluboká nad Vltavou Horní ulice - oprava kanalizace Zakázka malého rozsahu 6.3.2013 13:47:00 19.4.2012 10:00:00 Detail
P13V00000007 Výměna oken v obytném domě čp.34 Hluboká nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 14.3.2013 9:30:00 20.11.2012 10:00:00 Detail
P13V00000008 Zateplení MŠ Hluboká nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 21.3.2013 12:56:00 8.2.2013 8:00:00 Detail
P13V00000009 Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou Užší řízení 4.6.2013 13:28:00 19.6.2013 10:00:00 Detail
P13V00000010 Obnova místní komunikace Líšnice - Radonice Zakázka malého rozsahu 25.6.2013 13:01:00 28.5.2013 10:00:00 Detail
P13V00000011 Pravobřežní vltavská cyklostezka Č.Budějovice - Hluboká n. Vlt., část I Zakázka malého rozsahu 12.9.2013 10:31:00 20.8.2013 10:00:00 Detail
P13V00000012 Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou Užší řízení 2.10.2013 11:14:00 1.8.2011 10:00:00 Detail
P13V00000013 Domov důchodců Hluboká nad Vltavou Relaxační zázemí - I.etapa Zakázka malého rozsahu 7.10.2013 11:28:00 9.9.2013 9:00:00 Detail
P14V00000001 Ošetření významné liniové vegetace - Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 1.4.2014 9:35:00 28.2.2014 10:00:00 Detail
P14V00000002 Rekonstrukce lesních cest Blanská a Starooborská Zakázka malého rozsahu 16.4.2014 12:44:00 18.3.2014 9:00:00 Detail
P14V00000003 Modernizace místní komunikace Křesínská ulice Zakázka malého rozsahu 28.4.2014 17:19:00 27.3.2014 8:00:00 Detail
P14V00000004 ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou Užší řízení 19.6.2014 8:26:00 4.7.2014 10:00:00 Detail
P14V00000005 Hluboká nad Vltavou - obnova kanalizačních sběračů po povodni - ulice Zborovská, B. Němcové, nátok na ČOV a obnova vodovodu Zborovská Zjednodušené podlimitní řízení 27.8.2014 13:36:00 17.9.2014 10:00:00 Detail
P14V00000006 Modernizace místní komunikace Jabloňová ulice Zakázka malého rozsahu 29.8.2014 12:49:00 11.8.2014 10:00:00 Detail
P14V00000007 Rekonstrukce vytápění a nový zdroj tepla BD 983 Hluboká nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 12.9.2014 12:22:00 18.6.2014 10:00:00 Detail
P14V00000008 Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou - stavba Zakázka malého rozsahu 19.11.2014 10:45:00 30.10.2014 8:30:00 Detail
P14V00000009 Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou - technické vybavení Zakázka malého rozsahu 19.11.2014 10:53:00 30.10.2014 8:00:00 Detail
P14V00000010 Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - IO 12.1. - cyklostezka k mostu Zakázka malého rozsahu 19.11.2014 16:08:00 5.11.2014 9:00:00 Detail
P14V00000011 Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou - dodatečné stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 4.12.2014 8:27:00 22.9.2014 8:00:00 Detail
P14V00000012 Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou - dodatečné stavební práce (Dodatek č.4) Jednací řízení bez uveřejnění 4.12.2014 9:05:00 3.12.2014 8:00:00 Detail
P14V00000013 Obnova mostu přes Bezdrevský potok v Bavorovicích Zakázka malého rozsahu 12.12.2014 15:00:00 14.11.2014 10:00:00 Detail
P15V00000001 Domov důchodců Hluboká nad Vltavou relaxační zázemí II. etapa A Zakázka malého rozsahu 13.2.2015 12:33:00 24.11.2014 10:00:00 Detail
P15V00000002 Rekonstrukce místní komunikace Vltavská ulice Zakázka malého rozsahu 13.4.2015 12:53:00 16.3.2015 12:30:00 Detail
P15V00000003 Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou Zjednodušené podlimitní řízení 28.5.2015 13:40:00 17.6.2015 9:00:00 Detail
P15V00000004 ZTV Hluboká nad Vltavou Křesín - Pod Pilou - dodatečné stavební práce (Dodatek č. 2) Jednací řízení bez uveřejnění 23.6.2015 14:00:00 8.6.2015 14:00:00 Detail
P15V00000005 Rekonstrukce místní komunikace Pod Horou v Líšnici Zakázka malého rozsahu 3.7.2015 10:23:00 7.5.2015 9:00:00 Detail
P15V00000006 Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou - investice města Hluboká nad Vltavou - dodatečné stavební práce (Dodatek č.5) Jednací řízení bez uveřejnění 9.7.2015 8:39:00 24.6.2015 8:39:00 Detail
P15V00000007 Hluboká nad Vltavou - obnova kanalizačních sběračů po povodni - ulice Zborovská, B. Němcové, nátok na ČOV a obnova vodovodu Zborovská - 1. jednací řízení (Dodatek č. 1) Jednací řízení bez uveřejnění 7.8.2015 10:46:00 27.7.2015 10:46:00 Detail
P15V00000008 Dodávka chladicího kompresoru zimní stadion v Hluboké nad Vltavou. Zakázka malého rozsahu 7.8.2015 13:48:00 13.7.2015 9:00:00 Detail
P15V00000009 Oprava cesty do Jaroslavic Zakázka malého rozsahu 16.10.2015 11:13:00 3.8.2015 10:00:00 Detail
P15V00000010 prava povrchu Zahradní ulice Zakázka malého rozsahu 16.10.2015 11:26:00 17.8.2015 10:00:00 Detail
P15V00000011 Cyklistická stezka na levém břehu Vltavy okolo sportovního areálu v Hluboké nad Vltavou, I. etapa Zakázka malého rozsahu 18.11.2015 16:36:00 2.11.2015 13:00:00 Detail
P16V00000001 Autobusová zastávka na silnici II/146, Hluboká nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 7.3.2016 14:04:00 15.2.2016 9:00:00 Detail
P16V00000002 Stavební úpravy a přístavba ordinace - zdravotní středisko Hluboká nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 13.4.2016 12:43:00 15.2.2016 10:00:00 Detail
P16V00000003 Výměna oken v obytném domě č.p. 34 III. etapa Hluboká nad Vltavou Zakázka malého rozsahu 1.6.2016 13:42:00 11.4.2016 10:00:00 Detail
P16V00000004 Hasičská zbrojnice Purkarec Zakázka malého rozsahu 11.7.2016 10:06:00 10.6.2016 9:00:00 Detail
P16V00000005 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Hluboká nad Vltavou - vzduchotechnika Zakázka malého rozsahu 18.7.2016 15:36:00 20.6.2016 8:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění