Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Masarykovo náměstí 1 a 2
PSČ:
250 01
Obec:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ:
00240079
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-brandys-nad-labem-stara-boleslav/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.brandysko.cz
Identifikátor profilu zadavatele:
60050821

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V20120002 „Nástavba a stavební úpravy – Obnova zámecké kočárovny – stavební parcela č. 426, katastrální území Brandýs nad Labem“ Zjednodušené podlimitní řízení 31.8.2012 9:30:00 24.9.2012 12:00:00 Detail
P12V20120003 Vytvoření digitálního povodňového plánu města a obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zakázka malého rozsahu 5.12.2012 13:03:00 19.12.2012 12:00:00 Detail
P12V20120004 ,,Poskytování pozáruční podpory spisové služby města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav" Jednací řízení bez uveřejnění 13.12.2012 14:18:00 17.12.2012 14:18:00 Detail
P12V20120005 „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; dodávka bezdrátového místního informačního a výstražného systému“ Otevřené řízení 17.12.2012 15:05:00 5.2.2013 12:00:00 Detail
P13V20130001 „Zastupování Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako centrálního zadavatele při nákupu komodity elektřina na Českomoravské komoditní burze Kladno“ Jednací řízení bez uveřejnění 14.1.2013 16:34:00 14.1.2013 16:36:00 Detail
P13V20130002 Sběr, svoz a využívání biologicky rozložitelných odpadů Otevřené řízení 23.1.2013 9:59:00 12.3.2013 12:00:00 Detail
P13V20130005 „Poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce topných kanálů“ Zjednodušené podlimitní řízení 5.6.2013 13:38:00 11.7.2013 12:00:00 Detail
P13V20130006 Stavební úpravy nebytových prostor panelových domů čp. 1498 a 1499 v ul. Lipová – Pražská v Brandýse nad Labem Zjednodušené podlimitní řízení 12.6.2013 7:31:00 3.7.2013 13:00:00 Detail
P13V20130008 Zastupování Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako centrálního zadavatele při nákupu komodity elektřina na Českomoravské komoditní burze Kladno Jednací řízení bez uveřejnění 1.8.2013 13:11:00 1.9.2013 13:11:00 Detail
P13V20130008 Rozšíření radnice na pozemku stpč. 204/1 v k.ú. Brandýs nad Labem Otevřené řízení 13.8.2013 10:25:00 3.10.2013 12:00:00 Detail
P13V20120010 Změna užívání a stavební úpravy bývalé stanice městských hasičů ve Staré Boleslavi Zjednodušené podlimitní řízení 21.8.2013 9:34:00 12.9.2013 12:00:00 Detail
P13V20130012 Zajištění odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Otevřené řízení 18.9.2013 10:58:00 15.4.2014 12:00:00 Detail
P13V20130013 Výběr zhotovitele zakázky "Revitalizace Houštecké tůně II. a III. etapa" Zjednodušené podlimitní řízení 27.9.2013 7:30:00 14.10.2013 10:00:00 Detail
P13V20130014 Správa nemovitostí bytového a nebytového fondu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Otevřené řízení 8.10.2013 11:36:00 20.12.2013 10:00:00 Detail
P13V20130015 Realizace úspor energie - MŠ ulice Riegrova Zjednodušené podlimitní řízení 14.10.2013 16:04:00 8.11.2013 10:00:00 Detail
P13V20130016 Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova v Brandýse nad Labem Otevřené řízení 1.11.2013 12:51:00 27.11.2013 12:00:00 Detail
P14V20140001 Pojištění majetku, automobilů a lesa Otevřené řízení 6.1.2014 10:55:00 21.2.2014 10:00:00 Detail
P14V20140003 Dodávky kancelářských a úklidových potřeb Zjednodušené podlimitní řízení 5.2.2014 15:34:00 24.2.2014 15:00:00 Detail
P14V20140004 Celková oprava topných kanálů v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi – sídliště „U nádraží“ Otevřené řízení 3.3.2014 15:12:00 21.3.2014 10:00:00 Detail
P14V20140005 Provozovatel veřejného WC v budově autobusového terminálu čp. 1452 ve Staré Boleslavi Zakázka malého rozsahu 14.3.2014 8:28:00 1.4.2014 12:00:00 Detail
P14V20140006 Dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení Zjednodušené podlimitní řízení 17.3.2014 11:12:00 2.4.2014 13:00:00 Detail
P14V20140007 Obnova krajinných struktur Polabí - Brandýs nad Labem Zjednodušené podlimitní řízení 20.3.2014 13:06:00 8.4.2014 8:30:00 Detail
P14V20140008 Právní služby poskytované pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Zjednodušené podlimitní řízení 1.4.2014 7:10:00 28.4.2014 15:00:00 Detail
P14V20140009 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb Otevřené řízení 9.4.2014 9:48:00 5.5.2014 13:00:00 Detail
P14V20140010 Pojištění majetku a lesa Otevřené řízení 22.4.2014 8:36:00 13.6.2014 10:00:00 Detail
P14V20140011 Poskytování pozáruční servisní podpory ASW Radnice Vera Jednací řízení bez uveřejnění 22.4.2014 8:54:00 22.4.2014 8:54:00 Detail
P14V20140012 Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem Otevřené řízení 9.5.2014 11:42:00 5.6.2014 14:00:00 Detail
P14V20140013 Digitalizace kina - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zjednodušené podlimitní řízení 3.6.2014 9:26:00 19.6.2014 15:00:00 Detail
P14V20140014 Změna užívání a stavební úpravy bývalé stanice městských hasičů ve Staré Boleslavi – dodatečné stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 9.6.2014 10:57:00 9.6.2014 10:57:00 Detail
P14V20140015 Zastupování Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako centrálního zadavatele při nákupu komodity elektřina na Českomoravské komoditní burze Kladno Jednací řízení bez uveřejnění 25.6.2014 10:41:00 25.6.2014 10:41:00 Detail
P14V20140016 Dodávky kancelářských a úklidových potřeb pro Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Otevřené řízení 9.7.2014 10:00:00 12.8.2014 15:00:00 Detail
P14V20140017 Stavební úpravy nebytových prostor panelových domů čp. 1498 a 1499 v ul. Lipová – Pražská v Brandýse nad Labem – dodatečné stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 30.7.2014 10:03:00 24.7.2014 10:00:00 Detail
P14V20140018 Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu bastionu a svahů v areálu zámku Brandýs nad Labem Otevřené řízení 8.8.2014 12:25:00 30.9.2014 14:00:00 Detail
P14V20140019 Stavební úpravy nebytových prostor panelových domů čp. 1498 a 1499 v ul. Lipová – Pražská v Brandýse nad Labem, dodatečné stavební práce 2. etapa Zakázka malého rozsahu 15.8.2014 9:51:00 3.9.2014 15:00:00 Detail
P14V20140020 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy Základní školy Okružní v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi Zakázka malého rozsahu 15.8.2014 13:02:00 23.9.2014 13:00:00 Detail
P14V20140021 Zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem Zjednodušené podlimitní řízení 15.8.2014 13:06:00 23.9.2014 13:00:00 Detail
P14V20140022 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy Sboru dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem Zakázka malého rozsahu 15.8.2014 13:11:00 4.9.2014 13:00:00 Detail
P14V20140024 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy Zápská č.p. 1795 v Brandýse nad Labem Zjednodušené podlimitní řízení 27.10.2014 8:39:00 18.11.2014 15:00:00 Detail
P14V20140025 Přeměna okolí MŠ Pražská na přírodní zahradu Zjednodušené podlimitní řízení 27.10.2014 8:43:00 18.11.2014 14:30:00 Detail
P14V20140026 Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem – vnitřní vybavení Otevřené řízení 12.11.2014 9:26:00 30.12.2014 10:00:00 Detail
P15V20150001 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV - 2. ETAPA (1. část – 4MK) Otevřené řízení 20.3.2015 11:20:00 11.5.2015 10:00:00 Detail
P15V20150002 Právní služby poskytované pro město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zjednodušené podlimitní řízení 3.7.2015 8:00:00 20.7.2015 10:00:00 Detail
P15V20150003 Zateplení a výměna otvorových výplní budovy MŠ Pražská v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Otevřené řízení 11.9.2015 9:53:00 11.9.2015 9:53:00 Detail
P15V20150005 Zastupování Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako centrálního zadavatele při nákupu komodity elektřina na Českomoravské komoditní burze Kladno Jednací řízení bez uveřejnění 7.10.2015 13:06:00 7.10.2015 13:06:00 Detail
P16V20160002 VESTAVBA DO PODKROVÍ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STARÉ BOLESLAVI Zjednodušené podlimitní řízení 15.2.2016 15:22:00 7.3.2016 15:30:00 Detail
P16V20160003 Základní škola Na Výsluní v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi - nástavba Zjednodušené podlimitní řízení 3.6.2016 12:44:00 11.7.2016 15:30:00 Detail
P16V20160004 Rekonstrukce objektu v ul. Ivana Olbrachta č. p. 59 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi pro potřeby městského úřadu Otevřené řízení 1.7.2016 20:20:00 25.7.2016 10:00:00 Detail
P16V20160005 Pořízení nového zásahového vozidla – velkokapacitní cisterny CAS 30 – S3VH pro JSDH Brandýs nad Labem JPOII/1 Otevřené řízení 16.9.2016 7:31:00 2.11.2016 14:00:00 Detail
P16V20160006 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV – 2. ETAPA (2. ČÁST – 2MK) Otevřené řízení 26.9.2016 8:05:00 27.10.2016 10:00:00 Detail
P16V20160007 Výběr poskytovatele dotačního poradenství Zjednodušené podlimitní řízení 30.9.2016 12:49:00 26.10.2016 12:00:00 Detail
P16V20160008 Podzemní kontejnery na TKO, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Otevřené řízení 3.10.2016 13:01:00 1.11.2016 15:00:00 Detail
P16V20160009 Zastupování Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako centrálního zadavatele při nákupu komodity elektřina na Českomoravské komoditní burze Kladno Jednací řízení bez uveřejnění 12.10.2016 8:04:00 12.10.2016 8:04:00 Detail
P16V20160010 Dodávka mobilního zimního kluziště Zjednodušené podlimitní řízení 11.11.2016 9:09:00 13.12.2016 13:00:00 Detail
P17V20170001 Zpracování Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Zjednodušené podlimitní řízení 3.2.2017 9:37:00 24.2.2017 10:00:00 Detail
P17V20170002 Stavební úpravy stávajícího objektu základní školy v ulici Palachova v Brandýse nad Labem st. p. č. 240 Zjednodušené podlimitní řízení 3.2.2017 10:18:00 27.2.2017 9:00:00 Detail
P17V20170003 VNITŘNÍ VYBAVENÍ V RÁMCI AKCE REKONSTRUKCE OBJEKTU V UL. IVANA OLBRACHTA Č.P. 59 V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI PRO POTŘEBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU Otevřené řízení 26.5.2017 9:09:00 29.6.2017 12:00:00 Detail
P17V20170004 Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Přístavba školní budovy – ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164 Otevřené řízení 5.6.2017 9:57:00 16.8.2017 15:00:00 Detail
P17V20170005 Dodávka tří zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel Zjednodušené podlimitní řízení 16.6.2017 15:34:00 18.7.2017 11:00:00 Detail
P17V20170006 Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno Jednací řízení bez uveřejnění 11.9.2017 10:59:00 11.9.2017 10:59:00 Detail
P17V20170008 Údržba veřejné zeleně Otevřené řízení 18.12.2017 7:40:00 30.1.2018 11:00:00 Detail
P18V20180001 Podpora, provoz a užití ASW Jednací řízení bez uveřejnění 1.2.2018 16:11:00 21.12.2017 10:00:00 Detail
P18V20180002 Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Otevřené řízení 7.2.2018 17:07:00 19.3.2018 13:00:00 Detail
P18V20180003 Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - 2. etapa, ulice Dělnická, Družstevní, U Cihelny Zjednodušené podlimitní řízení 27.2.2018 12:15:00 26.3.2018 10:00:00 Detail
P18V20180004 Sběr, svoz a využívání biologicky rozložitelných odpadů Otevřené řízení 23.5.2018 14:43:00 26.6.2018 10:00:00 Detail
P18V20180005 Pronájem a servis parkovacích automatů v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Zjednodušené podlimitní řízení 4.6.2018 15:59:00 26.6.2018 11:00:00 Detail
P18V20180007 Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno Jednací řízení bez uveřejnění 13.7.2018 9:40:00 13.8.2018 9:40:00 Detail
P18V20180008 Nové funkce IS města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura Otevřené řízení 16.7.2018 14:10:00 23.8.2018 10:00:00 Detail
P18V20180009 Stavební úpravy stávajícího bytového domu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Zjednodušené podlimitní řízení 17.7.2018 14:29:00 13.9.2018 10:00:00 Detail
P18V20180010 Nástavba čtyř kmenových učeben ZŠ a MŠ, Palachova 337, Brandýs nad Labem Zjednodušené podlimitní řízení 10.8.2018 10:42:00 17.10.2018 15:00:00 Detail
P18V20180011 Nové funkce IS Města Brandýs nad labem-Stará Boleslav (opakování) Otevřené řízení 24.8.2018 12:19:00 1.11.2018 13:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Smlouva o dílo; Oprava sociálního zařízení v MŠ Chobotská v Brandýse nad Labem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 2.7.2014 8:11:00 Detail
Smlouva o dílo; Zateplení fasády MŠ v ul. Dvořákova ve Staré Boleslavi Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 2.7.2014 8:12:00 Detail
Smlouva o dílo; Havarijní oprava bezejmenné komunikace - propojky ul. Lipová a ul. Pražská v Brandýs nad Labem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 29.7.2014 10:46:00 Detail
Smlouva o dílo; Obnova přirozených krajinných struktur Polabí - Brandýs nad Labem - Cvrčovické stromořadí Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 8.9.2014 7:37:00 Detail
Smlouva o dílo; Celková obnova 2. patra západního křídla zámku - oprava podlah, oken a dveří Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 17.9.2014 9:22:00 Detail
SoD; Montáž sloupů a světel v ulicích Karla Šebora, ... Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 3.10.2014 7:44:00 Detail
Smlouva o poskytování služeb a smlouva nájemní Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 3.10.2014 7:46:00 Detail
Smlouva o dílo; PD na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. F.X. Procházky a Podkostelní Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 3.11.2014 8:39:00 Detail
Smlouva dílo; Správa a údržba cyklostezky Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 4.11.2014 15:24:00 Detail
Smlouva o dílo; Zpracování PD - Společenský dům Houštka Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 10.11.2014 16:29:00 Detail
Smlouva o dílo; Výstavba oplocení pozemku a úprava vstupu do objekut č.p. 1458, Stará Boleslav Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 21.11.2014 12:39:00 Detail
Smlova o dílo; Oprava sociálního zařízení západního pavilonu MŠ Chobotská Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 23.6.2015 10:16:00 Detail
Smlouva o dílo; Výměna oken ve fasádě do ulice Komenského v ZŠ Jungmannova čp. 164, Stará Boleslav Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 2.7.2015 14:49:00 Detail
Smlouva o dílo; Oprava betonových podlah v povilonu C MŠ Riegrova v Brandýse nad Labem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 15.7.2015 9:54:00 Detail
Smlouva o dílo, Celková obnova přízemí gotické části zámku Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 22.9.2015 10:58:00 Detail
Smlouva o dílo; Zateplení MŠ Pražská Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 22.9.2015 11:01:00 Detail
Smlouva o dílo; Výstavba kanalizace v ul. Třebízského Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 1.10.2015 9:14:00 Detail
Smlouva o dílo; Stavební úpravy vstupní části MŠ Dvořákova St. Boleslav Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 8.10.2015 7:16:00 Detail
Smlouva o dílo; Oprava střechy v areálu Na Dolíku v čp. 53 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 14.10.2015 14:01:00 Detail
Smlouva o dílo; Rekonstrukce kanalizace v ulici Průhon Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 27.10.2015 7:09:00 Detail
Smlouva o dílo; Rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ul. Na Potoce v Brandýse n. L. Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 2.11.2015 7:35:00 Detail
SoD; Provizorní zastřešení objektu lázní Houštka ve St. Boleslavi Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 19.11.2015 11:09:00 Detail
Smlouva o dílo; Zhotovení projektové dokumentace na akci rekonstrukce objeku I. Olbrachta č.p. 59 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 14.12.2015 11:32:00 Detail
Smlouva o zabezpečení provozu, správy a údržby dětských hřišť ve městě Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 4.4.2016 13:11:00 Detail
Smlouva o dílo; PD pro systém CZT sídliště u nemocnice Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 6.6.2016 11:45:00 Detail
Smlouva o dílo; Vestavba do podkroví stávající ZŠ ve Staré Boleslavi Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 6.6.2016 11:47:00 Detail
Dodatek č. 1; Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace v ulici Na Potoce v Brandýse nad Labem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 6.6.2016 11:51:00 Detail
Dodatek č. 2; Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace v ulici Na Potoce v Brandýse nad Labem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 6.6.2016 11:52:00 Detail
Smlouva o dílo; Oprava sociálního zařízení v hospodářském pavilonu v MŠ Chobotská Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 26.7.2016 13:20:00 Detail
Smlouva dílo; Oprava chodníků v ul. Zahradnická Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 26.7.2016 13:22:00 Detail
Smlouva o dílo; Obnova gotické části zámku 2. etapa Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 18.10.2016 8:15:00 Detail
Smlouva o dílo; Rekonstrukce přečerpávací stanice splaškových vod u lehkoatletického stadionu Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 20.10.2016 9:01:00 Detail
Smlouva o dílo; Revitalizace parkové plochy na Průhonu Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 20.10.2016 14:19:00 Detail
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce SW Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 1.11.2016 13:24:00 Detail
Smlouva o dílo; Oprava chodníků a schodů v ul. K. Tájka Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 2.11.2016 11:46:00 Detail
Smlouva o dílo; realizace výstavy Pomocné technické prapory Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 2.11.2016 11:59:00 Detail
Smlouva o dílo; Výstavba kanalizace v ul. Třebízského - zadní část Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 4.11.2016 8:22:00 Detail
Smlouva o dílo; Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Vyšším Hrádku a Pod Hrádkem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 16.11.2016 14:36:00 Detail
Smlouva o dílo; vypracování PD na přístavbu ZŠ Stará Boleslav Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 23.11.2016 14:41:00 Detail
Nájemní smlouva, pronájem mobilního zimního kluziště Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 23.1.2017 11:50:00 Detail
Smlouva o dílo; Změna č. 2 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.3.2017 10:00:00 Detail
Smlouva o dílo; vypracování PD na novostavbu MŠ Třebízského Smlouva ( podle § 219 zákona) 21.4.2017 11:16:00 Detail
Smlouva o dílo; vypracování PD na novostavbu Parkovacího domu P+R Smlouva ( podle § 219 zákona) 2.5.2017 9:52:00 Detail
Smlouva o dílo; oprava střechy na budově B objektu MŠ Pražská Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.5.2017 11:07:00 Detail
Smlouva o dílo; Letní třída ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.5.2017 16:42:00 Detail
Smlouva o dílo; oprava fasády na objektu MŠ Dr. E. Beneše Smlouva ( podle § 219 zákona) 12.6.2017 16:45:00 Detail
Smlouva o dílo; Opravy podlah ve vybraných učebnách v ZŠ Palachova Smlouva ( podle § 219 zákona) 13.6.2017 10:07:00 Detail
Smlouva o dílo; Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.7.2017 11:18:00 Detail
Dodatek č. 1 k SoD; Rekonstrukce křižovatky Pražská Průmyslová - PD Smlouva ( podle § 219 zákona) 31.7.2017 16:00:00 Detail
Smlouva o dílo; Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Žižkova Smlouva ( podle § 219 zákona) 3.8.2017 13:29:00 Detail
Smlouva o dílo; vypracování PD na přístavbu tělocvičny Smlouva ( podle § 219 zákona) 8.8.2017 9:28:00 Detail
Dodatek č. 2 K SoD; Rekonstrukce kanalizace v ulicích Pod Hrádkem a Na Vyšším Hrádku Smlouva ( podle § 219 zákona) 15.8.2017 14:55:00 Detail
Dodatek č. 1 k SoD; Rekonstrukce fasády objektu MŠ Dr. Beneše Smlouva ( podle § 219 zákona) 14.9.2017 11:14:00 Detail
Smlouva o dílo; Mediální systém pro objekt č.p. 59 Smlouva ( podle § 219 zákona) 27.9.2017 11:01:00 Detail
Smlouva o dílo; Výstavba opěrné zdi v ul. Zahradnická Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.11.2017 9:15:00 Detail
Dodatek č. 1 k SoD, Oprava dlážděných povrchů v ul. Horova a Piaristická Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.11.2017 10:44:00 Detail