Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Město Bavorov

Na této stránce naleznete profil zadavatele Město Bavorov.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Náměstí Míru 1/*
PSČ:
387 73
Obec:
Bavorov
IČ:
00250945
Právní forma:
801 - Obec nebo měst. část hl.m. Prahy
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-bavorov/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.bavorov.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
347342

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V00000001 Rekonstrukce střešní krytiny na tělocvičně ZŠ a spojovací budově se ZŠ v Bavorově Zakázka malého rozsahu 14.8.2012 9:16:00 14.8.2012 9:16:00 Detail
P12V00000002 Oprava ulice Za Kostelem v Bavorově Zakázka malého rozsahu 15.11.2012 21:35:00 15.11.2012 21:35:00 Detail
P13V00000001 Oprava prostorů v zadním traktu přízemí hospodářské budovy čp. 14 Zakázka malého rozsahu 4.4.2013 0:01:00 4.4.2013 11:07:00 Detail
P13V00000002 Obnova střešní krytiny, fasády, okapů - Základní škola Bavorov Zakázka malého rozsahu 15.4.2013 8:34:00 20.3.2013 16:00:00 Detail
P13V00000006 Přístavba výtahu - ZŠ Bavorov Zakázka malého rozsahu 12.7.2013 7:54:00 12.7.2013 7:54:00 Detail
P13V00000005 Výměna oken MŠ Bavorov Zakázka malého rozsahu 12.7.2013 8:02:00 12.7.2013 8:02:00 Detail
P13V00000003 Svislé dopravní značení v Bavorově a přilehlých osadách - doplnění, obnova Zakázka malého rozsahu 27.8.2013 7:30:00 27.8.2013 7:30:00 Detail
P13V00000004 Revitalizace požární nádrže k.ú. Útěšov Zakázka malého rozsahu 5.9.2013 14:40:00 5.9.2013 14:40:00 Detail
P14V00000001 Oprava fasády budovy školních dílen, oplocení, oprava chodníků, zpevnění ploch u areálu ŠD a ZŠ Bavorov a výměna vrat Zakázka malého rozsahu 14.4.2014 15:50:00 14.4.2014 15:00:00 Detail
P14V00000002 Obnova vodovodního řádu - I. etapa (vodojem náměstí) - Bavorov Zakázka malého rozsahu 23.5.2014 7:32:00 23.5.2014 7:32:00 Detail
P14V00000003 Revitalizace požární nádrže v Bavorovských Svobodných Horách Zakázka malého rozsahu 22.8.2014 8:02:00 22.8.2014 8:02:00 Detail
P14V00000004 „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Bavorov“ Zjednodušené podlimitní řízení 8.9.2014 16:50:00 24.9.2014 9:00:00 Detail
P15V00000001 Krajníčko, Zřícenina hradu Helfenburk, konzervace zdiva Zakázka malého rozsahu 18.5.2015 12:59:00 18.5.2015 12:59:00 Detail
P15V00000002 Obnova vodovodního řadu - II. etapa ( ul. Chmelenského - Markův Sad) Bavorov Zakázka malého rozsahu 23.6.2015 10:21:00 23.6.2015 10:21:00 Detail
P15V00000003 Plynofikace a rekonstrukce vytápění ZŠ Bavorov Zakázka malého rozsahu 15.7.2015 15:19:00 15.7.2015 15:19:00 Detail
P15V00000004 Rekonstrukce komunikace Jirsíkova ulice a část Kostelní ulice (před kostelem) Zakázka malého rozsahu 29.9.2015 7:57:00 29.10.2015 7:57:00 Detail
P15V00000005 Přístavba výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace u budovy MěÚ Bavorov Zakázka malého rozsahu 29.9.2015 8:22:00 29.10.2015 8:22:00 Detail
P16V00000001 Krajníčko; Zřícenina hradu Helfenburk; Statické zajištění a oprava zdiva Zakázka malého rozsahu 27.4.2016 10:59:00 27.4.2016 10:59:00 Detail
P16V00000002 Město Bavorov, okr. Strakonice – cisternová automobilová stříkačka Zjednodušené podlimitní řízení 10.5.2016 17:00:00 6.6.2016 13:00:00 Detail
P16V00000003 Bavorov - oprava vodovodu - II. etapa (2.část) Zakázka malého rozsahu 2.8.2016 9:20:00 2.9.2016 9:20:00 Detail
P16V00000004 Oprava hřbitovní zdi na pozemku par .č. 1347/2 v Bavorově Zakázka malého rozsahu 17.8.2016 10:03:00 17.9.2016 10:03:00 Detail
P16V00000005 Oprava Náměstí Míru Bavorov - I. etapa Zakázka malého rozsahu 26.10.2016 13:57:00 26.11.2016 13:57:00 Detail
P16V00000006 Regenerace zeleně Bavorov, Bavorovské Svobodné Hory, Blanice, Svinětice a Útěšov Zakázka malého rozsahu 16.11.2016 8:59:00 16.12.2016 8:59:00 Detail
P17V00000001 Krajníčko; Zřícenina hradu Helfenburk; Statické zajištění a oprava zdiva Zakázka malého rozsahu 24.4.2017 13:26:00 24.4.2017 13:26:00 Detail
P17V00000002 Oprava místní komunikace Na Sídlišti, Bavorov Zakázka malého rozsahu 8.6.2017 9:36:00 8.7.2017 9:36:00 Detail
P17V00000003 Regenerace veřejné zeleně - Bavorov - Markův sad Zakázka malého rozsahu 13.12.2017 10:28:00 13.1.2018 10:28:00 Detail
P18V00000001 Rekonstrukce Náměstí Míru, Bavorov - I.etapa Zakázka malého rozsahu 18.6.2018 12:49:00 18.6.2018 12:49:00 Detail
P18V00000002 Rekonstrukce silnice II/141 - průtah Bavorov Zjednodušené podlimitní řízení 11.7.2018 8:49:00 11.7.2018 8:49:00 Detail
P18V00000003 Rekonstrukce Náměstí Míru, Bavorov - III.etapa Zakázka malého rozsahu 4.10.2018 10:59:00 4.10.2018 10:59:00 Detail
P18V00000004 Rekonstrukce lesní cesty v obci Bavorov Zakázka malého rozsahu 31.10.2018 11:02:00 31.10.2018 11:02:00 Detail
P19V00000001 Oprava místní komunikace Na Sídlišti, Bavorov - 2. etapa (včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení) Zakázka malého rozsahu 29.7.2019 13:11:00 29.7.2019 13:11:00 Detail
P19V00000002 Rekonstrukce Náměstí Míru, Bavorov - II. etapa Zakázka malého rozsahu 4.9.2019 14:10:00 4.9.2019 14:10:00 Detail
P20V00000001 ZTV Bavorov - etapa SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05 Zakázka malého rozsahu 13.1.2020 13:58:00 13.1.2020 13:58:00 Detail
P20V00000002 Bavorov - pořízení nového DA Zakázka malého rozsahu 3.6.2020 8:02:00 3.6.2020 8:02:00 Detail
P20V00000003 Přístavba šaten u ZŠ Bavorov Zakázka malého rozsahu 16.6.2020 9:06:00 16.6.2020 9:06:00 Detail
P20V00000004 ZTV Bavorov - etapa SO 01 a SO 07 Zakázka malého rozsahu 2.7.2020 9:42:00 2.7.2020 9:42:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění