Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Na této stránce naleznete profil zadavatele Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy.

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Budějovická 743/15
PSČ:
140 00
Obec:
Praha 4
IČ:
71376500
Právní forma:
325 - Organizační složka státu
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/koordinacni-stredisko-pro-resortni-informacni-systemy/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.ksrzis.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
347309

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V88201211 Právní služby Zjednodušené podlimitní řízení 24.7.2012 13:54:00 8.8.2012 11:00:00 Detail
P12V24920121 Poskytování služeb Kompetenčního centra ICT Otevřené řízení 6.8.2012 8:45:00 24.9.2012 10:00:00 Detail
P12V61120121 KSRZIS - Kompetenční centrum ICT - Pořízení HW a SW Otevřené řízení 19.9.2012 13:56:00 12.11.2012 10:00:00 Detail
P12V25091201 Kompetenční centrum ICT - Provozní systémy - část Ekonomický informační systém Jednací řízení bez uveřejnění 25.9.2012 11:04:00 10.10.2012 10:00:00 Detail
P12V25091202 Kompetenční centrum ICT - Provozní systémy - část Personalistika a mzdy Jednací řízení bez uveřejnění 25.9.2012 11:15:00 10.10.2012 13:00:00 Detail
P12V25091203 Kompetenční centrum ICT - Provozní systémy - část Spisová služba Jednací řízení bez uveřejnění 25.9.2012 11:20:00 10.10.2012 11:00:00 Detail
P12V00006362 Nákup stravovacích poukázek Otevřené řízení 2.10.2012 14:46:00 12.10.2012 10:00:00 Detail
P12V00011325 KSRZIS - Nákup stravovacích poukázek Otevřené řízení 2.11.2012 15:40:00 12.11.2012 10:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění
Rámcová smlouva o poskytování služeb řízení projektového portfolia Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 10.7.2012 11:30:00 Detail
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 10.7.2012 14:26:00 Detail
Smlouva o poskytování služeb Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 24.7.2012 9:18:00 Detail
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 24.7.2012 9:20:00 Detail
Dílčí smlouva č. 01 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového porfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 30.7.2012 13:46:00 Detail
Dílčí smlouva č. 02 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 3.9.2012 11:20:00 Detail
Dílčí smlouva č. 03 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.9.2012 14:53:00 Detail
Dílčí smlouva č. 04 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.9.2012 14:54:00 Detail
Dílčí smlouva č. 05 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.9.2012 14:55:00 Detail
Dílčí smlouva č. 06 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.9.2012 14:55:00 Detail
Dílčí smlouva č. 07 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.9.2012 14:56:00 Detail
Dílčí smlouva č. 08 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.9.2012 14:56:00 Detail
Dílčí smlouva č. 09 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového porftolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 9.11.2012 12:35:00 Detail
Smlouva o vytvoření jednotné technologické platformy Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 21.11.2012 16:01:00 Detail
Písemná zpráva zadavatele - Vytvoření a implementace základu Jednotné technologické platformy včetmě identity managementu, platformy pro vytěžování dat a napojení na Základní registry veřejné správy Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 26.11.2012 9:57:00 Detail
Dílčí smlouva č. 10 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 27.11.2012 14:12:00 Detail
Smlouva na dodávku systému řízení kvality a hodnocení bezpečnosti resortních registrů Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 28.11.2012 11:28:00 Detail
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 4.12.2012 15:26:00 Detail
Písemná zpráva zadavatele - Systém řízení kvality a hodnocení bezpečnosti Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 6.12.2012 7:57:00 Detail
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem KCICT - pracovní stanice Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 10.12.2012 14:18:00 Detail
Kupní smlouva na dodávku 70 kusů pracovních stanic Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.12.2012 14:21:00 Detail
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem KCICT - Spotřební materiál do tiskárny Konica Minolta C6 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 10.12.2012 14:38:00 Detail
Dílčí smlouva číslo CZ.1.06/1.1.00/07.06382/01 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 11.12.2012 9:26:00 Detail
Kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu do tiskárny Konica Minolta C654 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 19.12.2012 12:38:00 Detail
Systém řízení kvality hodnocení bezpečnosti - seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a_1 písm. c_ ZVZ Seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a/1, písm. c) ZVZ 31.3.2014 17:08:00 Detail
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky za rok 2014 - Registry_JTP Výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ dle § 147a/1, písm. b) ZVZ 31.3.2015 8:30:00 Detail
Objednávka v souladu se čl. 11 Smlouvy o vytvoření JTP uzavřené dne 13_11_2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 16.6.2015 10:13:00 Detail
Dílčí smlouva č. 26102015 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového porftolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 25.11.2015 15:05:00 Detail
Dílčí smlouva číslo 05012016 k RS o poskytování služeb řízení projektového portfolia ze dne 26.6.2012 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 26.4.2016 11:17:00 Detail
Dílčí smlouva číslo 24052016 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb řízení projektového portfolia Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 24.11.2016 11:36:00 Detail
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy_Řízení projektového portfolia_rok 2016 Jiný dokument 29.3.2017 16:42:00 Detail