Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Na této stránce naleznete profil zadavatele Botanický ústav AV ČR, v.v.i..

Základní informace o zadavateli

Adresa:
Zámek 1/*
PSČ:
252 43
Obec:
Průhonice
IČ:
67985939
Právní forma:
661 - Veřejná výzkumná instituce
Adresa profilu zadavatele:
https://uverejnovani.cz/profiles/details/botanicky-ustav-av-cr-v-v-i/
Adresa (URL) zadavatele:
http://www.ibot.cas.cz/
Identifikátor profilu zadavatele:
343890

Informace o veřejných zakázkách

V tabulce níže naleznete seznam aktuálně uveřejněných zakázek. Každou zakázku si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast
P12V01400001 Sdružené služby dodávky zemního plynu Zjednodušené podlimitní řízení 10.9.2012 9:31:00 26.9.2012 10:00:00 Detail
P12V01400002 Dodávka elektrické energie Zjednodušené podlimitní řízení 10.9.2012 14:56:00 26.9.2012 13:00:00 Detail
P12V01400003 Výstavba zázemí pro II.část Průhonického parku Zjednodušené podlimitní řízení 19.10.2012 15:38:00 9.11.2012 9:00:00 Detail
P12V01400004 Systém pro analýzu karyologických charakteristik rostlinných vzorků Zjednodušené podlimitní řízení 14.11.2012 14:40:00 26.11.2012 9:00:00 Detail
P12V01400005 Multifunkční reader (čtečka) Zjednodušené podlimitní řízení 19.11.2012 14:16:00 5.12.2012 9:00:00 Detail
P13V01400001 Zámecký park Průhonice - návrh stabilizačních opatření pro jednotlivé stromy - I.etapa Užší řízení 27.2.2013 8:37:00 5.4.2013 10:00:00 Detail
P13V01400002 Dodávka elektroniky Zakázka malého rozsahu 12.7.2013 13:40:00 29.7.2013 12:00:00 Detail
P13V01400003 Zámecký park Průhonice - návrh stabilizačních opatření pro jednotlivé stromy - I.etapa - technický dozor investora Zakázka malého rozsahu 31.7.2013 8:10:00 15.8.2013 8:00:00 Detail
P13V01400004 Zámecký park Průhonice-návrh stabilizačních opatření pro porosty - II. etapa Otevřené řízení 31.12.2013 9:29:00 6.3.2014 10:00:00 Detail
P14V01400005 Zámecký park Průhonice-návrh stabilizačních opatření pro porosty - II. etapa-technický dozor Zjednodušené podlimitní řízení 2.9.2014 13:13:00 15.8.2014 9:00:00 Detail
P14V01400006 Studie proveditelnosti revitalizace Botiče a jeho povodí v katastrech obcí Průhonice a další Zakázka malého rozsahu 12.11.2014 13:39:00 1.12.2014 10:00:00 Detail
P14V01400007 Audit projektu: Mezioborová problematika Zakázka malého rozsahu 1.12.2014 11:47:00 16.12.2014 10:00:00 Detail
P14V01400008 Odbahnění a oprava rybníku Podkarasák Zakázka malého rozsahu 18.12.2014 11:13:00 18.12.2014 11:14:00 Detail
P15V01400001 Obnova Podzámeckého alpina Užší řízení 20.3.2015 13:39:00 6.4.2015 8:59:00 Detail
P15V01400002 Jurty, přístřešek a příslušné vybavení pro podnikovou lesní mateřskou školku PRŮHONÍČEK Zakázka malého rozsahu 15.7.2015 14:45:00 18.8.2015 14:00:00 Detail
P16V16000001 Oprava povodňových škod z roku 2013 v Průhonickém parku Zakázka malého rozsahu 8.3.2016 10:07:00 7.3.2016 10:00:00 Detail
P16V16000002 Energetický audit Zakázka malého rozsahu 16.6.2016 12:09:00 12.7.2016 9:00:00 Detail
P16V16000003 Badatelský vzpřímený fluorescenční mikroskop se strukturovaným osvětlením Zjednodušené podlimitní řízení 4.8.2016 12:49:00 19.8.2016 9:00:00 Detail
P16V16000004 Dodávka elektrické energie Zjednodušené podlimitní řízení 8.9.2016 12:41:00 26.9.2016 13:00:00 Detail
P16V16000005 Sdružené služby dodávky zemního plynu Zjednodušené podlimitní řízení 8.9.2016 13:14:00 26.9.2016 10:00:00 Detail
P16V16000006 Dodávka 2 ks růstových komor Fitotron HCG 1014 Jednací řízení bez uveřejnění 22.9.2016 9:59:00 20.9.2016 13:00:00 Detail
P16V16000007 Trasa vedení otického kabelu Bašta - Zázemí alpina Zakázka malého rozsahu 7.10.2016 9:59:00 7.10.2016 9:59:00 Detail
P14V14000009 Oprava historického objektu Průhonického parku-Welzovny (zázemí pro ekologickou výchovu a osvětu Zakázka malého rozsahu 21.12.2016 10:48:00 15.10.2014 10:48:00 Detail
P14V14000010 Oplocení Průhonického parku Zakázka malého rozsahu 21.12.2016 14:40:00 1.1.2013 14:40:00 Detail
P14V14000011 Výstavba zázemí alpina a botanické zahrady Zakázka malého rozsahu 21.12.2016 16:34:00 14.7.2014 16:34:00 Detail
P17V17000001 Obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů-zpracování projektové dokumentace pro zhotovení díla Zakázka malého rozsahu 23.8.2017 9:05:00 23.9.2017 9:05:00 Detail
P17V17000002 Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku - oprava a doplnění oplocení Průhonického parku vč.vstupů-objekty D.04,D.07,D.08, D.09 Zjednodušené podlimitní řízení 29.8.2017 14:25:00 29.9.2017 14:25:00 Detail
P17V17000003 Sdružené služby dodávky zemního plynu Zjednodušené podlimitní řízení 12.10.2017 13:53:00 1.11.2017 10:00:00 Detail
P17V17000004 Dodávka elektrické energie Zjednodušené podlimitní řízení 12.10.2017 14:09:00 1.11.2017 13:00:00 Detail
P18V18000001 Stolní rastr.elektronový mikroskop s rentgenovou analýzou prvků Zjednodušené podlimitní řízení 18.4.2018 8:26:00 11.5.2018 10:00:00 Detail
P18V18000002 Dodávka 2 ks růstových komor Fitotron HCG 1014 Jednací řízení bez uveřejnění 18.4.2018 13:54:00 18.4.2018 13:54:00 Detail
P18V18000003 Dodávka elektrické energie Jednací řízení bez uveřejnění 13.6.2018 14:34:00 13.7.2018 14:34:00 Detail
P18V18000004 Dodávka zemního plynu Jednací řízení bez uveřejnění 14.6.2018 8:43:00 14.7.2018 8:43:00 Detail
P18V18000005 Výměna střešní krytiny, konstrukce krovu, trámového stropu a související stavební úpravy na objektu č.p. 29 v obci Kvilda Zakázka malého rozsahu 25.7.2018 10:05:00 25.7.2018 10:05:00 Detail
P18V18000006 Obnova oplocení Botanické zahrady Chotobuz Zakázka malého rozsahu 26.7.2018 13:53:00 26.7.2018 13:53:00 Detail
P18V18000007 Rekonstrukce kotelny č.p. 90, ul. U Parku, Průhonice Zakázka malého rozsahu 14.8.2018 15:22:00 28.8.2018 14:00:00 Detail
P18V18000008 Oprava hromosvodu - zámek Průhonice Zakázka malého rozsahu 13.9.2018 11:03:00 27.9.2018 10:00:00 Detail
P18V18000009 Zámek Průhonice - výměna rozvaděče MDB Zakázka malého rozsahu 13.9.2018 12:40:00 5.10.2018 10:00:00 Detail
P18V18000010 Rekonstrukce měření a regulace kotelny Chotobuz, technologická elektroinstalace Zakázka malého rozsahu 13.9.2018 13:00:00 15.10.2018 9:00:00 Detail
P18V18000008 Rekonstrukce splaškové kanalizace v prostoru zámku II. Zakázka malého rozsahu 11.10.2018 15:00:00 25.10.2018 10:00:00 Detail
P18V18000011 Průhonický park - Oprava mlatových cest na Velkém nádvoří Zakázka malého rozsahu 6.11.2018 15:47:00 16.11.2018 15:00:00 Detail
P18V18000012 Analyzátor celkového organického uhlíku v pevných /kapalných vzorcích Zakázka malého rozsahu 23.11.2018 14:56:00 28.11.2018 10:00:00 Detail
P18V18000013 Elementární analyzátor v konfiguraci CNHS Zakázka malého rozsahu 23.11.2018 15:02:00 28.11.2018 11:00:00 Detail
P19V19000001 Webové aplikace pro interní elektronické schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky Zakázka malého rozsahu 30.4.2019 14:39:00 23.5.2019 13:00:00 Detail
P19V19000002 Pacht kavárny v Průhonickém parku Zakázka malého rozsahu 30.5.2019 14:55:00 14.6.2019 11:00:00 Detail
P19V19000003 Biologický laboratorní mikroskop s příslušenstvím a s kamerou Zakázka malého rozsahu 19.6.2019 13:33:00 3.7.2019 9:00:00 Detail

Uveřejněné dokumenty

V tabulce níže naleznete seznam uveřejněných dokumentů, které nepatří do žádné zakázky. Každý dokument si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko "Detail".

Název dokumentu Typ Datum uveřejnění