Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Seznam účastníků

Zakázka

Název zadavatele:
Svazek obcí šumavského Podlesí
ID na profilu zadavatele:
P19V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
14.3.2019 14:56
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
14.4.2019 14:56
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Milan Žejdl  

Seznam účastníků

IČO Název Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Vybraný dodavatel Sdružení Vyřazen Odstoupil Čas úkonu Identifikace osoby