Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Seznam účastníků

Zakázka

Název zadavatele:
Obec Radkov
ID na profilu zadavatele:
P17V20171002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
28.2.2017 10:28
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.3.2017 10:28
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Petr Dubový  

Seznam účastníků

IČO Název Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
Vybraný dodavatel Sdružení Vyřazen Odstoupil Čas úkonu Identifikace osoby