Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Stavební a technologické úpravy centrální kotelny Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Stavební a technologické úpravy centrální kotelny Lišov , zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P15V20150002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
9.6.2015 12:44
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
25.6.2015 10:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového centrálního zdroje vytápění ve městě Lišov. V nové kotelně budou osazeny 2 plynové kondenzační kotle o jm. výkonu 2x575kW (80/60°C). Jedná se o plynové nízkoteplotní, kondenzační kotle typ CM2 s normovým stupněm využití 95/106% (Hs/Hi) při teplotním spádu 80/60°C. Maximální provozní teplota topné vody je 100°C, rozsah regulace výkonu 20-100%. Předmětem plnění je dále dodávka MaR v objektu plynové kotelny CZT Lišov. Navrhovaná koncepce řízení a správy CZT Lišov zabezpečuje centralizované řízení a monitorování provozu všech technologických zařízení, systémů a subsystémů tohoto objektu. Součástí předmětu plnění jsou související stavební úpravy a vnitřní rozvod plynu pro centrální plynovou kotelnu. Předpokládaná hodnota zakázky: 4 400 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Prohlášení o subdodavatelích - CZT kotelna Lišov Seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a/1, písm. c) ZVZ 15.4.2016 11:37:00 Detaily
Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti Jiný 2.11.2015 12:20:00 Detaily
Dodatek č. 1 SoD - Lišov - Centrální plynová kotena Jiný 2.11.2015 10:53:00 Detaily
Smlouva o dílo - Lišov - Centrální plynová kotelna Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 16.7.2015 10:08:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 16.7.2015 10:07:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 2.7.2015 14:59:00 Detaily
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60/2 nebo § 76/6 ZVZ v ZPR 2.7.2015 14:58:00 Detaily
Dodatečná informace č.1 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 19.6.2015 12:57:00 Detaily
Příloha č. 6 - Prohlášení o subdodavatelích Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 13:02:00 Detaily
Příloha č. 7 - Prohlášení podle §68 odst. 3 ZVZ Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 13:02:00 Detaily
Příloha č. 5 - Návrh Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 12:58:00 Detaily
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení vzor Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 12:57:00 Detaily
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 12:56:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 12:55:00 Detaily
Příloha č. 2 - Výkaz výměr a soupis prací Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 12:55:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 9.6.2015 12:54:00 Detaily
Výzva k podáí nabídky a k prokázání kvalifikace Písemná výzva v ZPR dle § 38/2 ZVZ 9.6.2015 12:53:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:04 Jiří Švec