Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Provozovtel vodovodů, kanalizací a ČOV města Lišova

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Provozovtel vodovodů, kanalizací a ČOV města Lišova, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P12V02092012 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
232222 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Užší řízení
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
20.9.2012 12:21
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.1.2013 9:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
19.9.2012
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Provozování vodovodní a kanalizační sítě města Lišov ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Délka vodovodních řadů: 45,075 km, 1 129 přípojek, vodojem Délka kanalizačních řadů: 15,047 km, 961 přípojek, mechanicko-biologická ČOV, 3 010 připojených obyvatel, projektovaná kapacita 3 760 EO. Předpokládaná cena: 46 596 180 Kč bez DPH (předpokládaný příjem koncesionáře za 7 let plnění).

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 18:54:32Jiří Švec