Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Polyfunkční dům Pšánky - II. etapa

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Polyfunkční dům Pšánky - II. etapa, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Pšánky
ID na profilu zadavatele:
P15V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
3.6.2015 18:03
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.3.2015 19:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
10.4.2015
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Soňa Žižková  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo č. 2/2015 Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 3.6.2015 18:03:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

651 342,65 Kč (bez DPH) / 788 124,65 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:04 Soňa Žižková