Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Obnova místních komunikací Rudolfov - I. etapa: Chodník v Hlinsku - úsek 1.

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Obnova místních komunikací Rudolfov - I. etapa: Chodník v Hlinsku - úsek 1., zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P12V45213316 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
18.9.2012 9:08
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
29.8.2012 10:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

Předmětem soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na VZ - na akci "Obnova místních komunikací Rudolfov - I. etapa: Chodník v Hlinsku - úsek 1." Obnova chodníku v severní části osady Hlinsko, dlážděny kryt, úprava stávajících vjezdů, vše do betonových obrub, bezpečné odvedení povrchových vod.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

747 029,00 Kč (bez DPH) / 896 434,80 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:54:30 Zuzana Vyžrálková Vegešová